אוניברסיטת ת"א עותרת נגד תוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה

הטענה העיקרית של האוניברסיטה היא שקיבלה את ההודעה על התוואי שכולל הפקעה משטחה לפני כחודשיים בלבד, ולאחר שהתוכנית כבר אושרה • בקשת האוניברסיטה לצו ביניים נדחתה

עבודות הרכבת הקלה / איל יצהר
עבודות הרכבת הקלה / איל יצהר

אוניברסיטת תל-אביב דורשת לשנות את תוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה שמתוכנן להפקיע שטחים על חשבונה, ועתרה השבוע (א') לבית המשפט נגד התוואי המתוכנן. במסגרת העתירה המינהלית שהוגשה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, מבקשת האוניברסיטה מבית המשפט לגרוע מתחום ההפקעה בפועל שנקבע להקמת התוואי הקו הירוק ותפעולו, חלק מהמקרקעין המצוי בשטח בו לאוניברסיטה זכות חכירה לדורות.

לטענת האוניברסיטה, חלק גדול משטחי ההפקעה שנקבעו על-ידי נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (נת"ע) - בהיקף של 850 מ"ר לבין 1,250 מ"ר - כלל אינו דרוש לתפעול הקו הירוק. עוד נטען כי הפקעה זו באה על חשבון שטח בינוי העתיד לשמש את האוניברסיטה ואת הציבור. וזאת, באופן שרירותי, בלתי סביר, בלתי מידתי, תוך פגיעה בזכויות האוניברסיטה שלא כדין.

בקשה לקבלת צו ביניים שיורה לנת"ע להימנע מלתפוס חזקה במקרקעין המיותרים שהוגשה על-ידי האוניברסיטה במקביל להגשת העתירה, נדחתה עוד באותו היום בידי שופטת בית המשפט המחוזי, צילה צפת, אשר נימקה את סירובה להיעתר לבקשת האוניברסיטה, בכך שזו חיכתה כמעט חודשיים עם הגשת הבקשה, מהיום שנודע לה לשיטתה כי קיימת הפקעה של שטחים מיותרים המצדיקים את גריעתם.

i-12
 i-12

האוניברסיטה טוענת שלא ידעה

המחלוקת נולדה בהודעה ששלחה נת"ע לאוניברסיטה בחודש יוני השנה, במסגרתה הודיעה נת"ע כי בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) היא מתכוונת להפקיע חלקים משטח האוניברסיטה.

לפי האוניברסיטה, חלקו הרלוונטי של תוואי מסילת הקו הירוק של הרכבת הקלה לעניין העתירה, הוא בצורה של "חצי סהר", והוא נמתח מרחוב חיים לבנון במערב ומתעקל לכיוון מזרח לרחוב ג'ורג וייז. עוד נטען כי לפי התוכנית, הקו הירוק מיועד לעבור בתחום שטחה של האוניברסיטה, תוך שהוא מפקיע חלקים ממנה באופן זמני או באופן קבוע.

לפי הנטען בעתירה, מעיון בתכנון המפורט של תחנות תוואי הרכבת הקלה בקו הירוק שנשלח ימים ספורים לאחר משלוח ההודעה על כניסתה הצפויה של נת"ע למקרקעין, "התחוור לראשונה" לאוניברסיטה כי מיקום התחנות בקו הירוק, כפי שזה מופיע בתכנון המפורט, מייתר את הצורך בהפקעת המקרקעין המיותרים. 

בהקשר זה מדגישה האוניברסיטה כי התכנון המפורט ובכלל זה מיקום התחנה, הובא לידיעתה רק לאחרונה - לאחר שתמו הליכי פרסום התוכנית ואישורה.

הקו הירוק - מהרצליה ועד ראשל”צ

"נזק בלתי הפיך לאוניברסיטה"

אוניברסיטת תל-אביב מנסה לשוות לעתירתה נופך חוקתי, תוך שהיא טוענת כי גריעת המקרקעין המיותרים מההפקעה, הכרחית משום עקרונות חוקתיים של צמצום הפגיעה בזכויות הקניין של האוניברסיטה. בנוסף טוענת העירייה, כי גריעת המקרקעין הכרחית, גם בשל עקרונות תכנוניים כמפורט בחוות דעתו של אדריכל האוניברסיטה (משרד קולקר-קולקר-אפשטיין), שצורפה לעתירה. במסגרת אותה חוות-דעת נטען, בין היתר, ש"בשלב זה ברור בעליל, כי אין לנת"ע או למי מטעמה צורך כלשהו במקרקעין המיותרים לשם פרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה או לכל מטרה אחרת".

עוד טוענת האוניברסיטה כי גריעת המקרקעין המיותרים הכרחית, משום חיוניותם של אלה בעתיד, במסגרת "תוכנית-אב לבינוי" שמקדמת האוניברסיטה בשטחה, כחלק מהתפתחותה הטבעית ולטובת הציבור הרחב, כך לטענתה.

לפי האוניברסיטה, לאורך השנים, התקיימו מגעים שוטפים בינה ובין נת"ע, במסגרתם הבהירה הראשונה לאחרונה, כי לגישתה, יש לבטל את ההפקעה המתכוננת בפינת הרחובות ג’ורג’ וייז וחיים לבנון. זאת, בשל אותה תוכנית-אב לבינוי של האוניברסיטה, המציעה למקם את מרבית הבינוי החדש "על דפנות קמפוס האוניברסיטה". חרף אותם מגעים, לא יודעה האוניברסיטה בדבר התכנון המפורט, ורק משזה הועבר לה בחודש יוני האחרון, ניתן היה לעמוד כי חלק מאותה הפקעה באזור האוניברסיטה הוא מיותר.

לפי המתואר בעתירה, בתאריך 24.6.18 (לאחר שליחת ההודעה והתכנון המפורט) נערכה פגישה בין אדריכל האוניברסיטה לבין גורמים מטעם נת"ע (מנהלי הפרויקט מטעמה), במסגרתה הפנה אדריכל האוניברסיטה את תשומת ליבה של נת"ע לעובדת המקרקעין המיותרים. לפי הנטען, נת"ע לא דחתה על הסף את טענות האוניברסיטה, "ואף לא הצביעה על צורך כלשהו בהם".

"במצב דברים זה", טוענת האוניברסיטה, שיקולים של זכות הקניין מזה; צורכי הציבור מזה; ופיתוח האוניברסיטה מזה - הם אלה המחייבים את גריעתם של המקרקעין המיותרים. הותרת המצב כמו שהוא יגרום לאוניברסיטה "נזק בלתי הפיך, נזק אשר בתורו ישפיע גם על הציבור כולו", לטענתה.

העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין עופר דרורי וטל לבקוביץ ממשרד משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ.

מנת"ע לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988