שחיקה בתוצאות מיטב דש: הרווח קטן ב-32%, ירידה בהכנסות

ברבעון השני הציג בית ההשקעות רווח נקי של כ-13 מיליון שקל • בשקלול התוצאות שרשם ברבעון הראשון, הרווח הנקי החציוני נשחק בכ-23% מ-43 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2017 לכ-33 מיליון שקל השנה

אילן רביב / צילום: איל יצהר
אילן רביב / צילום: איל יצהר

רכישת פעילות הברוקראז' של בנק ירושלים סייעה לחבר הבורסה והברוקראז' של בית ההשקעות מיטב דש לעמעם את הירידה שחלה ברבעון השני, ובכל החציון הראשון של 2018, בהכנסות מפעילויות ניהול הגמל, ההשתלמות והפנסיה וניהול תעודות הסל. זאת לצד יציבות שנרשמה בהכנסות מניהול קרנות הנאמנות, תיקי ההשקעות והעמדת האשראי החוץ בנקאי. בשורה התחתונה רשם בית ההשקעות השני בגודלו במשק, שבניהולו של אילן רביב, ירידה של כ-32% ברווח הנקי ברבעון השני, כך שבשקלול התוצאות שרשם ברבעון הראשון, הרווח הנקי החציוני שלו נשחק בכ-23%.

ברבעון השני ב-2018 מיטב דש הציג רווח נקי של כ-13 מיליון שקל, וזאת בעיקר על רקע ירידה של כ-4% מההכנסות מתחומי הליבה של ניהול השקעות לאחרים. ההכנסות הללו ירדו בעיקר בגלל התוצאות בתחומי הגמל והפנסיה ותעודות הסל, שירדו בכ-5% וכ-6%, בהתאמה. מגמה זו מאפיינת גם את תוצאות המחצית, בשיעורים חדים קצת יותר, כשהרווח החציוני ירד מ-43 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2017 לכ-33 מיליון שקל השנה. כאמור, ההכנסות מפעילויות חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי צמחו, בעיקר בגלל רכישת פעילות חיצונית.

תוצאות מיטב דש לרבעון
 תוצאות מיטב דש לרבעון

בבחינת הרווחיות המגזרית עולה כי במחצית הראשונה ב-2018 רשמו מגזרי החיסכון לטווח ארוך, חבר הבורסה והברוקראז', והאשראי החוץ בנקאי גידול ברווח לפני מס, בעוד שבתעודות הסל, ובמידה פחותה גם במגזר ניהול החיסכון השוטף (קרנות נאמנות ותיקים מנוהלים), חלה ירידה ברווח לפני מס המגזרי. כמו כן, בית ההשקעות כלל במחצית הכנסה של כ-1.9 מיליון שקל "הנובעת מעדכון השווי ההוגן של מניות הבורסה".

במיטב דש תולים את ההרעה בתוצאות בכך ש"הקיטון ברווח הנקי בהשוואה לרבעון הקודם נובע מהעלייה של מדד המחירים לצרכן אשר הגדילה את סעיף הוצאות המימון". בהקשר זה נציין כי הוצאות המימון גדלו ברבעון בכמיליון שקל על פי הדוחות, בעוד שהרוח התפעולי של מיטב דש, לפני הוצאות מימון ורווחי נוסטרו קלילים, הביאו את החברה להציג ירידה רבעונית של כ-7% ברווח התפעולי (ירידה של כ-4 מיליון שקל) וירידה של כ-11% במחצית, כששולי הרווח התפעולי נשחקו אף הם. כך או כך, נכון לסוף יוני 2018 נוהלו במיטב דש נכסים בהיקף כולל של כ-130 מיליארד שקל לעומת כ-132 מיליארד שקל שנוהלו על ידי בית ההשקעות בסוף 2017.

עם פרסום הדוחות מסר המנכ"ל אילן רביב, בין היתר, כי "תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה. מיטב דש פאגאיה, קרן האשראי הצרכני המיועדת ללקוחות כשירים, שהקמנו לפני כשנה, מנהלת כיום נכסים של כ-250 מיליון שקל וממשיכה לצמוח יפה".

בית ההשקעות, בשליטת משפחת סטפק וקרן BRM של אלי ברקת, נסחר לפי שווי של כ-760 מיליון שקל. בהתאם למדיניות הרגילה שלו מיטב דש מחלק גם הפעם דיבידנד, בהיקף של כ-10.2 מיליון שקל.

בד בבד עם ההודעה על תוצאות הרבעון השני השנה ועל חלוקת הדיבידנד, דיווח בית ההשקעות השני בגודלו בישראל במונחי נכסים מנוהלים, כי הדירקטוריון שלו אישר את החתימה על הסכם קיבוצי עם העובדים (להוציא 14% מהם, שהוחרגו מההסכם), לתקופה של 4 שנים (עד אוגוסט 2022). בין היתר נקבע בהסכם כי בכל אחת משנות ההסכם יקבלו העובדים העלאות שכר אוטומטיות של לפחות 1.5% עד 3% משכר הבסיס. לדברי מיטב דש, "ההסכם צפוי להביא לעלייה לא מהותית בהוצאות החברה לאורך תקופת ההסכם". העובדים בבית ההשקעות התאגדו אצל ההסתדרות הלאומית.

צרו איתנו קשר *5988