נתוני אבטלה יציבים; האם פסקה ההתרחבות בכוח העבודה?

האבטלה במשק הישראלי חדלה לרדת בחודשים האחרונים • החדשות הטובות: שעל פי נתוני המגמה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה יציב למדי ומלבד גורמים עונתיים, אין באופק סימנים לעלייתה

לשכת התעסוקה / צילום: איל יצהר
לשכת התעסוקה / צילום: איל יצהר

נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס הראו כי בסוף חודש יולי עמד מספר המובטלים על 176.5 אלף, מתוך 4.09 מיליון איש בכוח העבודה. שיעור האבטלה עמד ביולי על 4.3%, לעומת 3.7% בסוף שנת 2017. גם הנתונים מנוכי עונתיות מראים תמונה דומה, שיעור האבטלה עלה ל-4.2% ביולי, לעומת 4.0% בשלושת החודשים הקודמים, ולעומת 3.7% בינואר השנה.

העלייה בשיעור האבטלה הייתה גדולה יותר בקרב הנשים מאשר בקרב הגברים. שיעור הנשים המובטלות עלה ביולי ל-4.2%, לעומת 3.9% ביוני, לעומת זאת אצל הגברים שיעור האבטלה עמד על 4.1% ביולי לעומת 4.0% ביוני.

יחד עם זאת, נתוני המגמה אשר חושבו על ידי הלשכה מראים תמונה של יציבות יחסית. נתון המגמה של האבטלה בחודש יולי עמד על 4.0%, ללא שינוי לעומת החודשים מאי ויוני, ולעומת 3.9% בסוף ינואר. בסוף שנת 2017 עמד נתון המגמה על 4%.

מספרים אלה מרמזים שהאבטלה במשק המקומי אמנם הגיעה ל"רצפה" במהלך החודשים האחרונים, אך היא עדיין נותרה באותה רמה נמוכה, אם לשפוט על פי נתוני המגמה.

כאשר מסתכלים על האוכלוסייה בגילאים 25-64, שהיא החלק העיקרי של כוח העבודה, מגלים כי שיעור האבטלה ביולי דווקא ירד לעומת החודשים הקודמים. שיעור האבטלה בקרב אוכלוסייה זו ירד ל-3.4% ביולי השנה לעומת 3.6%. מכאן אפשר ללמדו שעיקר העלייה בנתון השוטף של האבטלה מתייחסת לקבוצת העובדים הצעירים, גילאים 15 עד 23.

כדאי לציין שחלק הירידה בשיעור המובטלים נבע מירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של קבוצה זו. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 25 עד 64 ירד ל-80.4% ביולי לעומת 80.7% ביוני. אחוז זה בקרב הגברים בני 25 עד 64 ירד ל-84.1% , לעומת 84.8% ביוני ואילו בקרב הנשים בנות 25 עד 64 אחוז זה עלה ל-76.8%, לעומת 76.7% ביוני. משמעות הדבר שההתרחבות בכוח העבודה שאפיינה את המשק בשנים האחרונות ייתכן שגם היא הגיעה לגבול העליון שלה.

צרו איתנו קשר *5988