"גלובס" משיק כללים חדשים לסיקור אירועים פליליים

מתוך אמונה כי יש להחזיר למרכז השיח את חזקת החפות העומדת לכל אדם עד אשר הוכחה אשמתו, אנו ב"גלובס" מחילים נוהלי פעולה חדשים בהקשר זה • להלן עיקרי הנוהל החדש

הדפסת עיתון "גלובס" / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הדפסת עיתון "גלובס" / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מתוך אמונה כי יש להחזיר למרכז השיח את חזקת החפות העומדת לכל אדם עד אשר הוכחה אשמתו, אנו ב"גלובס" מחילים נוהלי פעולה חדשים.

להציב במרכז הסיקור את "חזקת החפות" | נעמה סיקולר

חל כרסום משמעותי ומהותי בעיקרון חזקת החפות בישראל | חן מענית

לדווח בלי להשפיל, למסור מידע בלי להרשיע | אלה לוי-וינריב

אלה עיקרי הנוהל החדש:

1. לא נשתמש בתמונות של אנשים ממעצר אלא אך ורק בסיקור המעצר עצמו, או אם יש לכך הצדקה מיוחדת באישור עורך אחראי. 

2. גם בעת המעצר נקפיד על בחירת תמונות ששומרות על כבוד המסוקר. 

3. בכל פרסום הנוגע לחקירה מתנהלת יופיע "דיסקליימר" שידגיש את המיקום הרלוונטי בהליך השיפוטי (האם מדובר בחשדות בלבד/האם נערך שימוע/האם ניתן פסק דין וממתינים לגזר הדין וכו') ונבהיר כי נשוא הסיקור הוא עדיין בגדר חף מפשע.

הדיסקליימר יופיע במסגרת נפרדת בעיצוב גרפי מובחן:
- הנוסח באשר לחקירות: XXX הוא בגדר חשוד בלבד במעשים האמורים. מדובר בשלב מקדמי בהליך הפלילי, ו-XXX הוא בחזקת חף מפשע, אלא אם יורשע. 
- הנוסח באשר להמלצת משטרה להעמיד לדין/לכתב אישום: יודגש כי גם לאחר המלצת המשטרה/הגשת כתב אישום, XXX הוא עדיין בחזקת חף מפשע, אלא אם יורשע. 

4. נפעל ככל יכולתנו לעדכן פרסומים קודמים באתר האינטרנט של "גלובס", ככל שאלה נגעו לאדם שזוכה, באופן שיאפשר לאדם את "הזכות להישכח" מחד ולא לשכתב את ההיסטוריה מאידך. 
- העדכון יתבצע באמצעות "דיסקליימר" בראש הידיעה, שלפיו אדם זה זוכה מהאישום נגדו בעיתון המאוחר לזמן פרסום הידיעה המקורית. 
- העדכון יתבצע כאשר מדובר בזיכוי מלא ובכפוף להמצאת כתבי בית דין.  
- מערכת "גלובס" שומרת לעצמה את שיקול-הדעת כשמדובר בזיכוי חלקי, ובכל מקרה התיקונים ייעשו בהיוועצות עם עורכת העיתון או מי מטעמה ועם היועצים המשפטיים של "גלובס".  
- מערכת "גלובס" תטמיע נוהל עבודה בהקשר זה שבמסגרתו תיפתח תיבת מייל ייעודית לפניות, ורק באמצעותה יתקבלו בקשות לתיקונים כאמור. כתובת המייל: justice@globes.co.il

5. בכל מקרה, המערכת תעשה מאמץ לטפל בבקשה בתוך כ-14 יום. נוהל זה יחול על כל פרסום, בכל חקירה ובכל פלטפורמה של "גלובס". 

6. מערכת "גלובס" מקבלת על עצמה מחויבות ערכית עמוקה לנהלים הנ"ל. עם זאת, ייתכנו טעויות בתחילת הדרך, ואנו מחויבים לתקנן בזמן אמת, ככל הניתן.