טורבוביץ' צפוי להתמנות ליו"ר בנק לאומי בלי מומחיות פיננסית

ד”ר יורם טורבוביץ' צפוי לעמוד בראש אחד משני הבנקים הגדולים בישראל אף שבמסמך ששלח הבנק לבורסה טורבוביץ' הודה כי הוא "אינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה" • אם ייבחר, יהיה טורבוביץ' יו"ר הבנק היחיד ללא מומחיות זו

יורם טורבוביץ / צילום: יוסי כהן
יורם טורבוביץ / צילום: יוסי כהן

"אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה...", כך הצהיר בחתימתו ד"ר יורם טורבוביץ' - מי שמיועד לתפקיד יו"ר דירקטוריון בנק לאומי ואף הוזמן במיוחד לוועדה למינוי דירקטורים בבנקים ללא גרעין שליטה, על ידי ראשת הוועדה הקודמת שופטת העליון בדימוס אילה פרוקצ'ה, אף שלא הגיש מעומדות לתפקיד בעצמו.

ההצהרה הזו מופיעה פעמיים במסמכים ששלח הבנק לבורסה ב-28.8 אחרי הצהריים, בהודעתו על קיום אסיפה כללית ב-4.10, מיד לאחר חג הסוכות. יצוין כי לפי דיווחי חמשת הבנקים הגדולים, בכל אחד מהם יושב היום יו"ר המוגדר כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית".

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית", לפי דרישת הפיקוח על הבנקים, "הינו מי שלהערכת הדירקטוריון עומד בתנאים הבאים: דירקטור אשר בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספים של הבנק ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

השאלה העולה מהעובדה שטורבוביץ' מצהיר על עצמו שהוא נעדר "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתה, היא האם הוא אמנם יכול להיות יושב הראש של אחד משני הבנקים הגדולים במדינה שסך המאזן שלו עומד על 450 מיליארד שקל (דוחות יוני 2018).

הפרטים, ההצהרות וחוות הדעת של ועדת הביקורת והמערך המשפטי של בנק לאומי, נמסרו לבורסה במועד הנ"ל, כוללים את פרטי מועמדותם של כמה דירקטורים לבנק: יורם גבאי, תמר גוטליב, שמואל בן צבי, רפי דניאלי ויורם טורבוביץ'. אולם, טורבוביץ' הוא היחיד שיועד מלכתחילה, על ידי הוועדה, לתפקיד היו"ר, שיחליף את הנוכחי דוד ברודט. יצוין כי לאחר שטורבוביץ' כתב שהוא איננו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הוא משיב "כן" לשאלה "האם יש לו את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים".

"הכנסה זניחה ביחס להון של המועמד"

עוד מופיעים במסמכי הבנק שנשלחו לבורסה, החלטות ועדת הביקורת בראשות הדירקטור עו"ד חיים סמט, שאישרה ב-19.8 את טורבוביץ' כמועמד לדירקטור חיצוני בעניין. הוועדה התייחסה לסדרת קשרים עסקיים שיש לטורבוביץ' עם פרופ' סוארי, אלפרד אקירוב, יצחק תשובה, אילן בן דב, כאשר מובהר מראש כי: "הקשרים שיפורטו להלן בין המועמד ו/ או מי שנמצא בקשר קרוב אליו אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובכפוף לעמדת הפיקוח על הבנקים, לבנק או למחזיק מהותי בו". עוד ציינה הוועדה כי "הקשרים הנם זניחים מנקודת ראותו של המועמד וכתמונת ראי מנקודת ראות הבנק ולכן אינם מהווים זיקה בהתאם לתקנות החברות".

הקשר עם קבוצת אלייד כולל כהונה של טורבוביץ' כדירקטור בשלוש מחברות-הבנות בקבוצה. כמו כן הוא גם שותף מוגבל בשותפות שבשליטת הקבוצה המנוהלת על ידי נאמנות בראשה עומד רו"ח פרופ' יצחק סוארי. אלייד, שבאחרונה הודיעה על פרידה משותפתה הוותיקה מאוד 'אשטרום', מחזיקה בשליטה בכמה חברות בולטות וגדולות כצ'מפיון מוטורס, יבואנית מותגי הרכב פולקסווגן, אאודי, סיאט וסקודה; ניופאן יבואית גדולה בשוק הצריכה הפרטית המייבאת את קיצ'נאייד, קאנון, האייר, טושיבה, טפאל; ועוד. הקבוצה מחזיקה גם במחצית ממנהרות הכרמל, מעורבת בפרויקטי נדל"ן ותשתיות ובבעלותה נדל"ן בשווי מאות מיליוני לירות שטרלינג באנגליה, בעיקר בלונדון. לפני שנה הודיעה אלייד על ייסוד זרוע השקעות בתחבורה ואנרגיה.

אף שנראה כי אלה תחומים בהם בנק לאומי פעיל ואף ירצה להגביר את פעילותו בהם בעתיד, כותבת ועדת הביקורת בראשות עו"ד סמט כי "כהונה זו אינה מהווה את עיקר עיסוקו, ההכנסה מכהונה זו זניחה ביחס להונו של המועמד" ואז קובעת כי "על אף ש/הקשרים בין קבוצת אלייד לבנק אינם זניחים מנקודת ראות הבנק, (במערכת היחסים בינו ובין אלייד) הרי בשים לב לאופי השותפות המוגבלת, להסכם השותפות, ולזניחות ההכנסות מכהונתו כדירקטור .. אין בקשרים האמורים כדי לקיים חשש לפגיעה בעצמאות שיקול הדעת של המועמד".

עוד התייחסה ועדת סמט בביטול לעובדה שלטורבוביץ' "ניירות ערך המקנים שיעור זניח הנמוך מ-1% בשותפות דלק קידוחים". עו"ד סמט מציין כי הפניקס נשלטת על ידי קבוצת דלק השולטת גם בשותפות דלק קידוחים. שתיהן כידוע בשליטת יצחק תשובה שיש לו גם החזקות בלאומי.

עוד כותבת ועדת הביקורת כי "הפניקס אחזקות בע"מ הינה מחזיק מהותי בבנק כמשמעו בפקודת הבנקאות,... המחזיקה בין 2.5% ל-5% מאמצעי השליטה בבנק". נוסף על ההחזקות האמורות, במסמכי הוועדה נכתב כי דלק קידוחים מחויבת בתשלום תמלוגים לשותפות אלייד, "אשר המועמד שותף מוגבל בה".

עם זאת קובע עו"ד סמט כי הסכם התמלוג "פסיבי". כמו כן הוא מוסיף, בדרך שעלולה להיראות די פתלתלה, כי מסקנתו היא ש"לא קיימת היתכנות סבירה לפעולה חד-צדדית של דלק קידוחים מול המועמד דווקא, ומשכך אין לדלק קידוחים כל אפשרות להשפיע על עצמאות שיקול דעתו של המועמד".

הסיכום של הדברים גם הוא מעט פתלתל: "מטעם זה הקשרים האמורים אינם מגיעים כדי קשרים עסקיים כשמשמעות המונח בפקודת הבנקאות, וגם לו היו נחשבים קשרים עסקיים כאמור, הרי שהם זניחים מנקודת ראותו של המועמד וכתמונת ראי של המחזיק המהותי ולכן אינם מגיעים כדי זיקה".

לא ייקח חלק בדיונים על תחום הגז

במסמכי הוועדה יש התייחסות גם ל"קשרים עסקיים בין הבנק לבין מר אלפרד אקירוב או חברות בשליטתו". גם כאן נאמר מראש כי עו"ד סמט לא מצא כל זיקה. "מר אקירוב הינו בעל שליטה (בעקיפין) בחברת נכס פרטית הרשומה מחוץ לישראל, המחזיקה נכס בודד מחוץ לישראל, שלמועמד, באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה, אחזקת מיעוט בה", נכתב במסמכי הוועדה. ואז,שוב חוזרת ועדת הביקורת על מה שכתבה בעניין אלייד: "שווי החזקותיו בחברה הינו זניח ביחס להונו של המועמד. החזקתו אינה יוצרת זיקה, בין משום שאינה יוצרת קשרי שותפות עם מר אקירוב, ובין אם משום שלאור זניחותה מנקודת מבטו של המועמד, היא אינה מגיעה כדי זיקה".

השאלה היא האם ועדת הביקורת הייתה מתייחסת אחרת לאותם קשרים אם היו של מועמד שהונו לא כל כך גדול כמו זה של טורבוביץ'. האם גם אז היה מדובר בקשרים זניחים? אולי משום הונו הרב של טורבוביץ' הקשרים הופכים זניחים?

לסיכום, ועדת הביקורת מאשרת את מועמדותו ואת העדר ניגוד העניינים בכפוף לכך שד"ר טורבוביץ' "יסיים את תפקידו כחבר בנציגות בעלי האג"ח של חברת טאו תשואות (בפירוק ובכינוס נכסים) ויהיה מנוע מלהשתתף בדיונים בתחום הגז, בנושא קבוצת אלייד ו/או פרופ' סוארי, קבוצת אלרוב ו/או מר אלפרד אקירוב ".

חשוב לזכור כי כדי שטורבוביץ' אכן ימונה ליו"ר בנק לאומי הוא נדרש לעבור את אישור בעלי המניות באסיפה הכללית שתתקיים ב-4.10 ולאחר מכן לקבל את הסכמת המפקחת על הבנקים חדוה בר, או לכל הפחות את אי-התנגדותה.

מדירקטוריון לאומי נמסר כי "הבנק ונושאי המשרה בו אינם רשאים לקחת חלק בהליך הבחירה. זה תפקידה של הוועדה של בנק ישראל ולאחר מכן של בעלי המניות. ועדת הביקורת נדרשת לבחון נושא אחד בלבד לגבי המועמדים שהוועדה מעבירה לה - האם קיימת בעיה של "זיקה" כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות".

בנק ישראל והוועדה למינוי דירקטורים בבנקים ללא גרעין שליטה סירבו להגיב לידיעה. 

צרו איתנו קשר *5988