עלייה של 18% בפליטת חומרים מסרטנים ממפעיל בזן ב-2017

בנוסף, חלה עלייה של 21% בפליטה של חומרים אורגניים נדיפים מבית הזיקוק לנפט, שנמצא במפרץ חיפה • עם זאת, בהסתכלות על כלל מפעלי התעשייה עולה כי ב-2017 חלה ירידה של כ-30% בפליטות לאוויר של חומרים אורגניים במפרץ חיפה •  בזן: "קבוצת בזן פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה"

בתי הזיקוק בחיפה. משתלם כלכלית לשמור על הסביבה / צילום: תמר מצפי
בתי הזיקוק בחיפה. משתלם כלכלית לשמור על הסביבה / צילום: תמר מצפי

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (ג') את נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2017, שמהם עולה כי אשתקד חלה ירידה של עשרות אחוזים בהיקף הפליטות של מזהמים ממפעלים תעשייתיים בכל רחבי הארץ.

הדוח השנתי מתייחס לכ-560 מפעלים גדולים ואחת הבשורות המשמעותיות שעולות ממנו היא שבמהלך 2017 חלה ירידה של כמעט 30% בפליטות לאוויר של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן במפרץ חיפה וזאת בהשוואה לשנת 2016. המשרד להגנת הסביבה מייחס ירידה זו בעיקר לסגירת מפעל חיפה כימיקלים ולפעולות אכיפה שהוא עושה במפעלים באזור זה.

הדוח מעלה כי בין 2012 ל-2017 חלו הפחתות בשיעור של עד 62% בפליטות של חומרים מזהמים לאוויר. במשרד להגנת הסביבה הסבירו את הירידה בהגברת השימוש בגז טבעי תוך צמצום השימוש בפחם במסגרת תהליכי היצור של חשמל ובדרישותיו מהמפעלים לקבל היתרי פליטה.

פליטת החומרים החשודים כחומרים מסרטנים או מוכרים ככאלה, עלתה במהלך 2017 באחוז אחד, אך משנת 2012 היא רשמה מצטברת של 44%. בדוח הוסבר כי העלייה שחלה בפליטות אלה בשנה שעברה נובעת מעלייה בנפח הפעילות של מפעלי אספלט.

כך, בבתי זיקוק לנפט (בזן) שבמפרץ חיפה חלה אשתקד עלייה של כ-21% בפליטה של חומרים אורגניים נדיפים ועלייה של 18% בפליטות של חומרים החשודים כמסרטנים או מוכרים ככאלה. לפי המשרד להגנ"ס, אשתקד אירעו בבזן לא פחות מ-843 דליפות של חומרים שונים.

פליטת תחמוצת חנקן בישראלי ביחס למדינות מפותחות
 פליטת תחמוצת חנקן בישראלי ביחס למדינות מפותחות

עוד עולה מהדוח כי פליטות של מזהמים מאסדת הגז תמר לא משפיעות על הציבור בארץ וזאת בשל ריחוקה של האסדה כ-22 קילומטר מחופי ישראל. עם זאת, במשרד להגנת הסביבה אמרו היום כי מתוקף הבנות שהושגו בינו לבין חברת נובל אנרג'י שמפעילה את האסדה, היא תטמיע אמצעים להפחתת הפליטות במהלך הרבעון הראשון של 2019. מהלכים אלה יצמצמו את הפליטות מהאסדה ב-98%. באסדת לווייתן לא צפויות פליטות כאלה, שכן תהליך הטיפול בגז הטבעי יעשה במערכת סגורה שכוללת את איסוף הגז שנפלט ממערכות שונות וניצולו כדלק למתקני האנרגיה באסדה.

בשיחה עם "גלובס" אמר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר, כי במהלך השנה הקרובה יושם דגש על השקעות של מפעלים בחידוש ובשדרוג תשתיות היצור שלהם וזאת כדי לצמצם את מקרי הפליטות לסביבה בעקבות תקלות.

במהלך 2017 דיווחו 78 מפעלים על פליטות בעקבות תקלות, מה שמהווה עלייה של 20% במספר המדווחים על פליטה בתקלה בשנת 2016. המקרה הבולט ביותר אירע בסוף יוני 2017 כשבריכת מי גבס חומציים של רותם אמפרט קרסה והציבה את נחל אשלים ביותר מ-2,700 טון של חומרים רעילים. האירוע עדיין בחקירת המשטרה הירוקה: "מדובר בכ-20-30 מפעלים מיושנים, שחלקם הוקמו עוד לפני קום המדינה ונדרוש מהם להטמיע טכנולוגיות חדשות שיצמצמו את הפליטות האלה וזאת תוך עמידה בלוחות זמנים שיקבעו", אמר דנציגר.

נתונים שעולים מהדוח מלמדים כי מאז 2012 מספר מפעלי התעשייה בדרום הארץ עלה ב-10%, בצפון ב-3% ובתל-אביב חלה ירידה של 8% ובחיפה ירידה של 3%. הירידה במספר המפעלים באזורים צפופים הוסברה במשרד להגנת הסביבה בהעתקת מפעלים לאזורים מרוחקים ובהורדת היקף הפעילות של מפעלים אל מתחת לסף שמחייב אותם לדווח על פליטות.

לדברי דנציגר, "המדדים שעולים מהדוח הנוכחי מלמדים חוק אוויר נקי, שנחקק ב-2011 ונכנס לתוקף ב-2012 עובד, ומביא לתוצאות משמעותיות. כל זאת, בזמן שיש גידול באוכלוסייה הכללית, ויש עלייה בהיקף הפעילות של המשק". 

מבזן נמסר בתגובה: "קבוצת בזן פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה, לזיהוי וטיפול במקורות דליפה לא מוקדיים ממתקניה. בזן מבצעת מדי שנה כ-500,000 בדיקות לזיהוי מקורות דליפה לא מוקדיים אפשריים. הדליפות שהתגלו וטופלו בשנת 2017 מהוות כ-0.19% מסך הבדיקות השנתיות. מגמת שיפור איכות האוויר בחיפה, כפי שגם עולה מהדוח, מעודדת, ובזן תמשיך לפעול למען שיפור איכות האוויר באזור".

מהתאחדות התעשיינים נמסר כי: "התאחדות התעשיינים מברכת על נתוני המפל"ס, אשר מוכיחים את מידת המחויבות ארוכת השנים של התעשייה להפחתת פליטות לסביבה, תוך השקעת למעלה ממיליארד שקל בכל שנה. נתונים אלו מתווספים לנתוני איכות האוויר שנמדדו ביום כיפור האחרון, אשר הראו פעם נוספת כי התעשייה כבר אינה מהווה מקור פליטה עיקרי אלא התחבורה הכבדה. על כן נדרשת העמקת מדיניות ממשלתית להפחתת הפליטות בעיקר מהתחבורה, בנוסף לגורמי פליטה אחרים.

"לצד זאת ההתאחדות קוראת לממשלה לפעול ביתר נמרצות לקידום הבאת תשתיות הגז הטבעי למרכזי אזורי תעשייה, ובכך לסייע להפחתות נוספות בפליטות לאוויר".