הלפרין אישרה "רשימת הטאלנטים" שלא יועסקו ברשת

הממונה על ההגבלים אישרה לרשת ולקשת את רשימת הטאלנטים להם לא תוכל רשת להציע הצעות עבודה לאחר שקשת תקנה את חלקה בחברת החדשות, אך צמצמה באופן משמעותי את התקופה המבוקשת ולא אפשרה לצדדים לאמץ מנגנון של פיצוי מוסכם שאמור להגן על קשת במקרה שרשת תנסה לגייס טאלנטים מהרשימה

הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר
הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר

הדרך למיזוג ערוץ 10 ורשת ממשיכה להסתבך: הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, אישרה לרשת ולקשת את רשימת הטאלנטים להם לא תוכל רשת להציע הצעות עבודה לאחר שקשת תקנה את חלקה בחברת החדשות, אך צמצמה באופן משמעותי את התקופה המבוקשת ולא אפשרה לצדדים לאמץ מנגנון של פיצוי מוסכם שאמור להגן על קשת במקרה שרשת תנסה לגייס טאלנטים המופיעים ברשימה.

רשת וקשת ביקשו אישור לרשימה של כ-25 אנשים שלא ניתן יהיה להציע להם הצעות העסקה לפרק זמן של שנתיים. הממונה הסכימה לחצי שנה בלבד. רשת וקשת ביקשו לקיים מנגנון פיצוי מוסכם הקבוע בחוק לפיו במקרה שרשת תציע הצעת העסקה לטאלנט המופיע ברשימה, היא תשלם פיצוי מוסכם מראש של כמה מיליוני שקלים. בקשת טוענים כי סירובה של הממונה לאשר את הפיצוי, וכן התקופה הקצרה מדי לטעמם שאושרה כהגנה על אותם טאלנטים, מעקרים בפועל את האישור ולא מאפשרים לרשת להגן על אנשי חברת החדשות.

נזכיר כי הממונה על ההגבלים אישרה את המיזוג בין ערוץ 10 ורשת, אך קבעה כי המהלך יתבצע רק לאחר שתושלם מכירת חלקה של רשת בחברת החדשות המשותפת לה עם קשת. במסגרת המשא-ומתן בין קשת לרשת עלה החשש של קשת כי רשת תשתמש בכסף שתשלם לה קשת עבור חלקה בחברת החדשות כדי לנסות לפתות את אנשי החברה לעבור אליה ובכך להחליש אותה, שכן ברור שהנכס העיקרי של כל חברת חדשות הם אנשיה.

לכן גובשה רשימה של 25 טאלנטים מחברת החדשות, שלהם לא תוכל רשת להציע הצעות לעבור לשורותיה לתקופה מסוימת, זאת כדי לא לייצר מצב שבו הכסף שקיבלה מקשת משמש לה להחליש את החברה שזה עתה יצאה ממנה ועבורה קיבלה תמורה.

למי שנמנה עם הרשימה יש ממילא חוזי העסקה שנחתמו עימם למשך 3 השנים בהן היו אמורות קשת ורשת להיות שותפות בחברת החדשות (מתוכן חלפה שנה). החוק קובע אפשרות לפיצוי מוסכם במקרה של שידול לפני תום ההסכם, ורשת וקשת סיכמו ביניהן על פיצוי מוסכם של כמה מיליוני שקלים, אך הממונה על ההגבלים לא אישרה אותו.

הממונה גם לא קיבלה את המנגנון שהציעה רשת, שאמור היה לשיטתה להבטיח היעדר מעורבות מוחלט שלה בחברת החדשות לאחר המיזוג עם ערוץ 10. עם זאת, הממונה כן אישרה את "רשימת הטאלנטים" שלהם לא תוכל רשת להציע הצעות לעבור לשורותיה, אך דרשה קיצור משמעותי של תקופת הזמן בו יחול האיסור. כאמור, רשת וקשת ביקשו להפעיל את האיסור למשך למעלה משנתיים, ואילו הלפרין הסכימה שהאיסור יופעל למשך חצי שנה בלבד. כבר בשלב גיבוש הרשימה הוסכם בין קשת ורשת על סעיף פיצוי מוסכם מראש למקרה שבו מישהו יעבור על ההסכם. למרות שמדובר על סכום משמעותי של כמה מיליוני שקלים, בקשת לא מוכנים בשלב הזה לזמן שנקבע על-ידי הלפרין, והצדדים חזרו לשולחן הדיונים.

נזכיר כי הממונה אישרה את המיזוג בין ערוץ 10 ורשת, אך קבעה כי המהלך יתבצע רק לאחר שתושלם מכירת חלקה של רשת בחברת החדשות המשותפת לה עם קשת. בין השתיים קיימים חילוקי דעות בנוגע לשווי הסופי של החברה, וכדי להתגבר עליהם נבחנו מספר מנגנונים המקובלים בעולם העסקי, ביניהם אימוץ מודל של Earnout. במודל כזה מקובל לאפשר לחברה המוכרת להמשיך ולבקר את פעילות החברה הקונה כדי להבטיח שהיא אינה עושה פעולות שיפגעו בביצועים כדי להקטין את התמורה. לבסוף הוחלט כאמור לבחור במנגנון אחר שתלוי בביצועי רייטינג. לפי מנגנון זה, שווי התמורה שתשלם קשת לרשת עבור חלקה בחברת החדשות יהיה תלוי לחלוטין בביצועי רייטינג, ולא בביצועים עסקיים אחרים של רווח והפסד. באופן הזה רשת לא תידרש למשקיף בדירקטוריון או לקבלת ובקרת דוחות כלכליים. עתה, כאמור, הממונה הלפרין לא מקבלת את המתווה, והצדדים ייאלצו לחזור אל שולחן הדיונים.

צרו איתנו קשר *5988