ועדת הקבלה במושב פסלה מועמד. הנימוק? "הוא רווק"

הנימוקים האמיתיים לדחייה: חברי המושב חששו שאין למועמד כוונה להתגורר במושב, וש"כל חפצו הוא לעשות סיבוב נדל"ני"

בית העם במושב ברק
בית העם במושב ברק

האם ועדת קבלה ביישוב קהילתי, מושב או קיבוץ - אחד הגופים שמעורר ביקורת חריפה בתחום זכויות הפרט ואפליה - יכולה לסרב להקצות קרקע בפרויקט הרחבה למישהו, רק מפני שהוא רווק או מפני שכועסים על אביו?

לפני שבועות אחדים הגיעה השאלה לפתחה של "ועדת השגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל" (שני אזורים בהם מותרת הפעלת ועדת קבלה). ריף פינקלשטיין הגיש השגה על החלטת ועדת הקבלה במושב ברק במועצה האזורית גלבוע, שדחתה את בקשתו לרכוש מגרש לבניית בית בהרחבה הקהילתית ולהצטרף למושב.

אביו של פינקלשטיין הוא בעל נחלה במושב, אותה רכש לפני 12 שנים. אף אחד מבני משפחת פינקלשטיין אינו מתגורר בנחלה, ולמעשה בנחלה פועל עסק של השכרת צימרים, שמכעיס חלק מחברי המושב. ריף פינקלשטיין, בזכות היותו בן של בעל נחלה, זכאי לרכוש ללא מכרז קרקע בהרחבה הקהילתית לשם הקמת ביתו.

בסעיף "הערות" בהודעת הדחייה של ועדת הקבלה נאמר כי "המבקש הוא רווק", כאילו יש בכך פגם. בשלב ראשון לא פורטו נימוקים ממשיים לדחיית הבקשה, עד לדרישה מפורשת לנימוקים מצד ועדת ההשגות. כאן התבררו הנימוקים האמיתיים לדחייה: חברי המושב, שקיבלו בדוח האיבחון הערכה חיובית על אופיו של המועמד, חששו שאין לו כוונה להתגורר במושב, וכי "כל חפצו הוא לעשות סיבוב נדל"ני במושב". חברי ועדת הקבלה הגיעו למסקנה זו בגלל האב, שכאמור אינו מתגורר בנחלה ומפעיל בה צימרים. לדעתם, הבקשה של הבן, ריף פינקלשטיין, היא למעשה עוד עיסקת נדל"ן של המשפחה. חברי המושב טענו, כי מדוח האיבחון "עולה כי לכאורה המניע של ריף הוא יזמות עסקית".

ועדת ההשגות קיבלה את ההשגה של ריף פינקלשטיין וקבעה כי "אין לקשור בין הביקורת שיש למי מחברי המושב על אביו של המשיג לבין המשיג עצמו, ויש לבחון את תכניותיו וכוונותיו של המשיג בפני עצמו. בענין זה לא הצביעה ועדת הקבלה על אסמכתא כלשהי הקשורה למשיג עצמו ושיש בה כדי לשכנע שאין לו כל כוונה לבוא להתגורר במושב". עוד קבעה ועדת ההשגות כי "איננו סבורים ש"מרצו העסקי" של ריף יש בו, כשלעצמו, כדי לשכנע שאין לכוונה להתגורר במושב ברק".

התוצאה: "אין מניעה להקצות לריף פינקלשטיין קרקע בהרחבת המושב". 

את פינקלשטיין ייצגו עורכי הדין אילון עישר וליאת שלום ממשרד סימון עישר דסקל תמיר.