מיטב דש לא מוותר במאבק על דירקטוריון פז: שלח מכתב אזהרה לדירקטורים

לאחר שנבחרו השבוע הדירקטורים החדשים בפז, מתריע אילן רביב במכתב חריג לחברי דירקטוריון פז: "אני מבקש ממך לעשות כל מאמץ להימנע מ'משפטיזציה'... חרף תוצאות האסיפה הכללית, הרכבו הנוכחי של הדירקטוריון אינו משקף במלואו את תוצאות ההצבעה" • כמו כן, דורש כי הכניסה המאוחרת של הדירקטור שהומלץ על ידי בית ההשקעות, "לא תנוצל באופן ציני ולא ראוי לביצוע 'מחטף' ביחס לזהותו של יו"ר הדירקטוריון"

אילן רביב / צילום: איל יצהר
אילן רביב / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות מיטב דש לא אומר נואש לגבי תקוותו להגדיל את מספר החברים בדירקטוריון פז, ולהביא למינוי יו"ר חברה שיהווה לתפיסתו משקל נגד ראוי למנכ"ל הדומיננטי בחברה, יונה פוגל. מיטב דש, שבניהולו של אילן רביב, שלח היום מכתב אזהרה ישיר, אישי "חריג ולא שגרתי" לכל חברי דירקטוריון פז, שבמסגרתו "פורס מיטב דש את טענותיו סביב התנהלות דירקטוריון תקינה ומפציר בחברי הדירקטוריון להתייחס לטיעונים הענייניים", כדברי בית ההשקעות.

במסגרת הפנייה החריגה והישירה לדירקטורים של פז, מצהיר בית ההשקעות שבשליטת צבי סטפק ואלי ברקת: "אנו מבקשים להזכירך כי כדירקטור ונושא משרה, הינך מחויב בחובות אמון וזהירות גם כלפי ציבור בעלי המניות, ועל כן הצבעתך חייבת להתקבל על בסיס שיקולים ענייניים אשר יעמדו לביקורת ציבורית. אני מבקש ממך, לעשות כל מאמץ להימנע מ'משפטיזציה' מיותרת של הנושא ולהעביר את הדיון בהחלטה זו לידי האסיפה הכללית של בעלי המניות. בהקשר זה יוער כי חרף תוצאות האסיפה הכללית, הרכבו הנוכחי של הדירקטוריון אינו משקף במלואו את תוצאות ההצבעה (בשל פערי עיתוי בנוגע לכניסתו לתפקיד של עודד גילת). אנו מבקשים כי גם עובדה זו תילקח בחשבון במסגרת החלטתך כך שפער עיתוי זה לא ינוצל באופן ציני ולא ראוי לביצוע 'מחטף' ביחס לזהותו של יו"ר הדירקטוריון".

במסגרת המכתב, שעליו חתום מנכ"ל מיטב דש, נכתב עוד: "לטעמנו אנו ניצבים בפני צומת דרכים גורלית עבור פז, אשר תשפיע מהותית על עתידה ולא פחות מכך על שוויה הכלכלי", ושבבית ההשקעות מצפים מכל אחד מהדירקטורים, "בהתייחס לדרישתנו כבעלי מניות גדולים", כי "תשקול שיקולים עניינים, המתחשבים, בין היתר, ביכולת של דירקטוריון בחברה ללא גרעין שליטה, לפקח נאמנה על פעילותה של ההנהלה ולהוות משקל כנגדה; הכל במטרה להבטיח שיתוף פעולה פורה בין ההנהלה לדירקטוריון המבוסס על איזון בין האורגנים השונים". בין היתר מתייחסים במיטב דש לכך שלאחרונה היו"ר הקודם, יצחק עזר, התפטר מפז תוך שהוא טוען לליקויים בממשל התאגידי בחברה.

במיטב דש מבהירים כי הם נוקטים בהליכים אגרסיביים אלה משום היותם בעל מניות גדול בפז, ובשל "חובת האמון והזהירות שלנו כלפי לקוחותינו, מצאנו לנכון לגלות מעורבות ולפעול לשינוי ושיפור הממשל התאגידי בפז", כשהם מבהירים את עמדתם האקטיבית, בהתאם לציפיות מהמוסדיים, במסגרת מה שמכונה "אקטיביזם מוסדי". בפז בחרו שלא להגיב לפניית מיטב דש לחברי דירקטוריון החברה.

המהלך בו נוקט בית ההשקעות קורה בשל ההגעה ל"רגע האמת", ימים מעטים לאחר שנבחרו לדירקטוריון פז שלושת המועמדים שהיו צפויים להתמנות - בהתאם לציפיות המוקדמות. המועמדים שנבחרו הערב להצטרף לדירקטוריון חברת פז הם אלה שהומלצו על ידי הגופים המוסדיים: אליעזר שקדי, לשעבר מנכ"ל אל על ומפקד חיל האוויר ומי שגם עשוי להתמנות בקרוב לתפקיד יו"ר חברת האנרגיה והקמעונות, אריק שטיינברג, לשעבר יו"ר פסגות, ועודד גילת, שעל מינויו המליץ מיטב דש.

בבית ההשקעות חוששים שהבורד החדש של פז, שנבחר מוקדם יותר השבוע בתום הליך סוער ורווי האשמות ואינטרסים, ושכנראה יתכנס לראשונה עוד קודם שהמועמד של מיטב דש יצטרף אליו, יחליט שלא להיענות לדרישת מיטב דש. בית ההשקעות רוצה שהדירקטוריון לא יבחר ביו"ר ויזמן אסיפת בעלי מניות מיוחדת לצורך שינוי תקנון החברה והגדלת מספר חבריו מ-9 ל-10, על מנת להביא למינוי אברהם ביגר לדירקטור, ובהמשך אולי אף ליו"ר החברה. ככל הנראה בבית ההשקעות חוששים כי בעקבות תוצאות האסיפה בה נבחרו שלושת חברי הדירקטוריון החדשים, ימונה בקרוב שקדי ליו"ר, וזאת מאחר ובנוסף לתמיכת בית ההשקעות ילין לפידות שהציע את מועמדותו לפז, גם המנכ"ל הדומיננטי של החברה, פוגל, כנראה תומך במינויו.

לכן, שבים מיטב דש על דרישתם לכינוס אסיפה, בהתאם לדרישתם מ-8 לחודש, תוך שהם מציינים כי "מטרת פנייתנו אינה, חלילה, סרבול עבודת הדירקטוריון וועדותיו ו/או השתת עלויות מיותרות על כתפיי פז. למעשה בשל התיקון (התמוה במהות ובתזמון), לכתב הזימון של האסיפה אשר סתם את הגולל בפני מועמדים נוספים וראויים לחיזוק הרכב הדירקטוריון, האלטרנטיבה שעמדה בפנינו הייתה לפנות בדרישה לשנות את התקנון בקשר עם מספר הדירקטורים המכהנים, ולנסות להוביל לשינוי מהותי ולחיזוק הדירקטוריון על מנת שיהווה 'משקל נגד' להנהלה הדומיננטית של פז".

בבית ההשקעות מוסיפים ומציינים כי "לראייתנו, קיים הכרח למינוי יו"ר מנוסה שיוביל דיונים ענייניים בנושאים קריטיים כגון חיזוק הפעילויות העיקריות של החברה בהיבטים של צמיחה והתייעלות, גיבוש מדיניות הנדל"ן בפז, ועתידו של בית הזיקוק", וש"תפקידו של הדירקטוריון העתידי יהיה לאתגר את הנחות הבסיס ולשאול שאלות קשות לגבי סוגיות אלו. האינטרס המשותף של כולנו הינו מינוי יו"ר מנוסה המכיר היטב את האתגרים הניהוליים הניצבים בפני פז כעת ואשר בידיו ניסיון מוכח בהובלת דירקטוריונים של חברות ציבוריות מורכבות". לתפיסת מיטב דש שקדי אמנם דירקטור ראוי אך לא בהכרח הדמות המתאימה ביותר לתפקיד יו"ר החברה כעת.

פז ריכזה בימים האחרונים עניין רב בהליך הבחירה לדירקטוריון שלה, בשל מרכזיותה בבורסה המקומית ומשום שהיא מקרה בוחן של חברה שאינה בעלת גרעין שליטה. מאפיין זה הוביל את המוסדיים לראות במקרה כמסר וכאבן בוחן לגבי כוחם בשוק, בכל הקשור ליכולתם להשפיע על הממשל התאגידי בחברות שכאלה, שמתאפיינות בדומיננטיות של ההנהלה. פז הפכה לחברה ללא שליטה לאחר שצדיק בינו מכר את מניותיו בחברה.

למרות הכותרות הרבות שמרכזת חברת האנרגיה פז מאז שהודיע יצחק עזר על התפטרותו המיידית מתפקיד היו"ר, המשקיעים לא מתרגשים ומאז ההודעה מניית החברה נסחרה בשינויים מתונים, ונחלשה בכ-2%-3%. בשלושת החודשים האחרונים מציגה מניית פז עלייה נאה של כ-20%, וזאת בעיקר בזכות הציפיות לשיפור ברווחי בית הזיקוק שהיא מפעילה באשדוד, בעקבות כניסתו לתוקף של תקן בינלאומי הקשור לשימוש במזוט (דלק נוזלי) המיועד לשימוש ימי בספינות.

גל העליות האחרון שרשמה המניה הוביל את חברת פז לרמת שיא, המשקפת כיום לחברה שווי של כ-5.7 מיליארד שקל. בפרספקטיבה רחבה יותר, שנה אחורה התחזקה מניית פז בכ-5%, לעומת עלייה של כ-11% שרשם מדד ת"א 35 בתקופה זו, ובשלוש השנים האחרונות עלתה בכ-13% לעומת עלייה של כ-5% במדד ת"א 35.

גילוי מלא: אברהם ביגר הוא יועץ לדירקטוריון "גלובס".

צרו איתנו קשר *5988