אומ"ץ ליועמ"ש: למנוע הסכמים פוליטיים פסולים בבחירות לרשויות המקומיות

התנועה דורשת שיבוטלו מינויים שנעשו על בסיס הסכמים לתפקיד בשכר

במכתב שהוציאה הבוקר (ב') תנועת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מבקשים יו"ר אומ"ץ, פליצ'ה פלד, ויו"ר השלטון המקומי באומ"ץ, ד"ר שמעון זילברשלג, מהיועמ"ש להידרש לנושא הסכמים פוליטיים פסולים בדחיפות ולהבהיר ברבים כי הסכם פוליטי הכולל הבטחה לתפקיד - כאשר מצוין בהסכם כי התפקיד יהיה בשכר - הוא פסול מעיקרו ואף עלול להשפיע על תקפות הבחירות.

אנשי אומ"ץ כותבים ליועמ"ש: "אנו שומעים חדשות לבקרים על הסכמים פוליטיים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, שבהם מסוכם בכתב או בעל-פה על מתן של סגן ראש עיר בשכר לרשימה זו או אחרת. מדוע, למשל, לא יכולה הרשימה להסתפק בהבטחה לתפקיד סגן ראש עיר ללא הבטחה לשכר? לדעת תנועת אומ"ץ, הבטחה מסוג זו היא דוגמה ברורה להבטחת מתן טובת הנאה חומרית, גם אם לא מצוין בהסכם מי יהיה האדם שיזכה במשרה המדוברת. תמוה מדוע מתעקשת רשימה או מועמדה על תפקיד בשכר, אלא אם כן מדובר במתן טובת הנאה לאחד מחברי הרשימה?". 

בתנועת אומ"ץ מסבירים כי הסכמים פוליטיים ברשויות המקומיות בין רשימות ומועמדים לפני הבחירות ולאחריהן הם אומנם דבר שכיח, אך הדבר חייב להיעשות במסגרת החוק והמינהל התקין ולפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה (1.1911), המתבססת על פסיקות בית המשפט העליון בהן נאסרו הסכמים פוליטיים הכוללים הבטחת מישרות בשכר.

ההנחיה המדוברת, אומרים בתנועת אומ"ץ, מצטטת את נשיא בית המשפט העליון בעבר, מאיר שמגר, בבג"ץ 2285/93, שכותב: "בעוד הסכמה לחלוקת תפקידים במסגרת הסכם קואליציוני אינה נחשבת לפסולה בתורת שכזו, הבטחת טובת הנאה חומרית לאדם או לגוף פוליטי בתמורה להסכמה פוליטית כזו או אחרת היא פסולה בתכלית". יצוין כי ההנחיה מדגישה כי ככל שההסכם הפוליטי הפסול נערך עובר לבחירות, ייתכן שתהיה לו השלכה על תקפותן.

תנועת אומ"ץ דורשת כי אם ימונו לאחר הבחירות סגני ראש עיר בשכר המבוססים על הסכמים כאלה, תופסק כהונתם לאלתר, ובכך תימנע פגיעה חמורה בחוק ובטוהר המידות הציבורי. בשל דוחק השעה והקרבה למועד הבחירות, מבקשת תנועת אומ"ץ מהיועמ"ש שיוציא הנחיה מיידית בנושא זה לכל הרשימות הרצות לבחירות וליועצים המשפטיים ברשויות המקומיות.