התחרות עושה את שלה: S&P מעלות מורידה דירוג לחברת משאב המחזיקה במונופול המלט נשר

עלייה ביבוא הובילה לירידת מחירים חדה בענף המלט ולירידה בנתח השוק של חברת נשר, מ-70% ב-2017 ל-60% השנה • "כתוצאה מכך", מציינת חברת הדירוג S&P מעלות, "המשיכה הירידה בהכנסות וברווח התפעולי של נשר"

מפעל המלט נשר / צילום: תמר מצפי
מפעל המלט נשר / צילום: תמר מצפי

חברת הדירוג S&P מעלות הורידה היום את דירוג החוב של חברת משאב בדרגה אחת, מרמה של AA מינוס לרמה של A פלוס, וזאת על רקע התגברות התחרות בענף המלט המקומי.

תחזית הדירוג נותרה יציבה, לאור מעמדה הדומיננטי של משאב בשוק המלט בישראל, ומהווה איתות לכך שחברה הדירוג אינה צופה הורדה נוספת של דירוג החוב בעתיד הקרוב.

משאב פועלת בשוק המלט באמצעות החברה הבת נשר, מונופול בשוק המלט המקומי, הפועלת במפעל מלט גדול ליד העיר רמלה. משאב היא חברת החזקות פרטית, אשר נמצאת בבעלותו המלאה של המיליארדר לן בלווטניק, אשר נוסף על בעלות בנשר מחזיקה ב-50% ממניות חברת התשתיות תעבורה. משאב, אשר חשופה עדיין לשוק ההון דרך איגרות חוב פרטיות מסדרה ג', שהנפיקה בעבר לגופים מוסדיים.

הסדרה, בהיקף של 22.4 מיליון שקל ע"נ, אמורה להיפרע בשני תשלומים שווים במארס 2019 ובמארס 2020, וסך התשלום למחזיקים (כולל ריבית והצמדות) צפוי לעמוד על כ-30 מיליון שקל. כך, שמדובר על חלק קטן מסך התחייבויותיה של משאב וסכום נמוך ביחס להיקף פעילותה של החברה.

בדוח הדירוג מציינת S&P מעלות כי הורדת הדירוג נובעת מעלייה בסיכון הפיננסי עקב התגברות התחרות בעף המלט, אשר שחקה את ההכנסות ואת ה-EBITDA (רווח תפעולי בניכוי פחת והפחתות) של משאב, והביאה לשחיקה ביחסים הפיננסיים. על פי הדוח, ב-2017 ובמחצית הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביבוא המלט לארץ, בעיקר מטורקיה ומיוון, שבהן יש עודף היצע כושר ייצור.

העלייה ביבוא הובילה לירידת מחירים חדה בענף ולירידה בנתח השוק של נשר, מכ-70% ב-2017 לכ-60% ב-2018. "כתוצאה מכך", מציינת חברת הדירוג, "המשיכה הירידה בהכנסות וברווח התפעולי של נשר, והיא צפויה להמשיך גם ב-2018. יחס ה-FFO לחוב צפוי לעמוד בסוף 2018 על כ-12%, בהשוואה לכ-18% בסוף 2017, על אף הגידול בביקוש למלט".

בהינתן שחיקה זו בתוצאות, רואים ב-S&P מעלות את מדיניות הדיבידנד של משאב כאגרסיבית, ומציינים כי להערכתם היא תביא לכך שהתזרים הפנוי לשירות החוב עלול להיות שלילי ולחייב את החברה להישען על מחזור חוב. עם זאת, האנליסטים בחברת הדירוג מדגישים כי הם אינם צופים ירידה משמעותית נוספת במחירי המלט ב-2019, וכתוצאה מכך הם סבורים שנראה שיפור קל בתוצאותיה של החברה.

יש לציין כי באוגוסט 2018 המליץ הממונה על הסחר במשרד הכלכלה להטיל היטל היצף על יבוא מלט מיוון ומטורקיה, במטרה להגן על הייצור המקומי, אולם להמלצה זו מתנגד הממונה על הגבלים עסקיים בשל האפשרות לפגיעה בתחרות. לפי שעה, טרם התקבלה החלטה ממשלתית בנושא.

צרו איתנו קשר *5988