הסכסוך סביב קניון TLV: בן משה ומשפחת גינדי הגיעו להסכמות עקרוניות

רבוע כחול נדל"ן של מוטי בן משה צופה רווח של 60 מיליון שקל ברבעון השלישי מעלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה

מוטי בן משה / צילום:אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום:אניה בושמן

חברת אלון רבוע כחול, שבבעלות מוטי בן משה, עורכת היום את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אגרות החוב מסדרה ה' החדשה, בהיקף של עד 350 מיליון שקל. אג"ח ה' יבוטחו בשיעבוד על חלק מנכסי אלון רבוע כחול ומטרתן לסייע במימון רכישת מניות השליטה (56%) בחברת אפריקה נכסים, במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל.

על רקע מהלכי ההנפקה, עדכנה היום החברה הבת, רבוע כחול נדל"ן, כי מהערכות שווי מעודכנות הנערכות לחלק מנכסיה עבור דוחות הרבעון השלישי של 2018, עולה כי היא עשויה להציג בדוחות רווח נטו מוערך של כ-60 מיליון שקל מעלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, שבבעלותה. ברבוע כחול נדל"ן הסבירו, כי רווח זה נובע בעיקר מהפחתת שיעורי היוון של תזרימי מזומנים שהובאו בחשבון בהערכות השווי של חלק מהנכסים, וכן בשל עדכון שווי זכויות בשני נכסים.

בנוסף, דיווחה רבוע כחול נדל"ן על הגעת להסכמות עקרונית במגעים שהיא מנהלת עם נציגי משפחת גינדי מול הבנקים המממנים של פרויקט השוק הסיטונאי, שכולל את קניון TLV ואת שכונת המגורים שסביבו. על פי ההסכמות, שטרם אושרו סופית, יעניקו הבנקים המממנים לחברת הקניון ויתור על הפרת אמת המידה הפיננסית הנוגעת לגובה ה- NOI (רווח מפעילות השכרה) המינימאלי שמחויב הקניון להציג. כמו-כן, יקבל הקניון ויתור על כל אירוע הפרה נוסף על פי הסכמי המימון הקיימים.

קניון TLV והשכונה שסובבת אותו הוקמו במשותף בידי רבוע כחול נדל"ן (50%), משה ויגאל גינדי (25%) וחברת גינדי השקעות של ילדיו של משה גינדי (25%). הקניון, שנפתח לראשונה לפני יותר משנה וחצי, הוקם בהלוואה של 1.1 מיליארד שקל לפירעון בנובמבר 2019, שהתקבלה מבנק הפועלים ומבנק מזרחי טפחות.

במקביל לוויתור על הפרת אמת המידה הפיננסית, הסכימו היום בעלי הקניון והבנקים על תיקון הסכמי המימון לקניון. על-פי ההסכמות, תיתן התחייבות של חברת הקניון וחברת המגורים לבצע פירעון מוקדם של 200 מיליון שקל מתוך סכום ההלוואה, באמצעות עודפים ונכסים של חברת המגורים, ללא קנס בגין פדיון מוקדם. 90 מיליון מתוך סכום זה ייפרעו באופן מיידי כאשר היתרה תיפרע במספר תשלומים עד סוף יוני 2019.

עוד הוסכם בין הצדדים כי מועד הפירעון הסופי של ההלוואה יוארך כך שיחול שלוש שנים ממועד השלמת תיקון ההסכם, אך לא יאוחר מה-31 בדצמבר 2021. לאורך תקופת ההלוואה יועברו לבנקים תשלומי ריבית ותיפרע כ-9% מהקרן, כשבנוסף יגדילו רבוע כחול נדל"ן ומשפחת גינדי את הערוביות להלוואה מ-200 מיליון שקל ל-300 מיליון שקל.

גם תקופת ההתחייבות של חברת הקניון לעמידה ב- NOI מינימאלי תוארך עד למועד הפירעון הסופי של ההלוואה, ותיבדק לראשונה בסוף יוני 2019. אמת מידה זו תגדל באופן הדרגתי מסכום של לפחות 30 מיליון שקל ועד לסכום של לפחות 80 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988