משרד התקשורת מבקש לקבע את מחירי השוק הסיטונאי שסלקום ופרטנר משלמות לבזק והוט

כבדרך שגרה, המשרד לא מצליח לעמוד בלוחות הזמנים שהוא בעצמו קובע, וכתוצאה מכך מבקש להאריך את תעריפי השוק הסיטונאי הקיימים בעוד שנה, כשחברת הוט שוב מוחרגת • המשרד הבהיר כי התשלומים המירביים לשירותים הסיטונאיים ברשתות בעלות התשתית הקבועים כיום בתקנות ל-2018 מהווים חסם עליון לתעריפים סבירים שיוכלו בעלות התשתית לגבות בשנים הקרובות

שר התקשורת, איוב קרא / צלם: תמר מצפי
שר התקשורת, איוב קרא / צלם: תמר מצפי

משרד התקשורת מבקש לקבע את תעריפי השוק הסיטונאי (התעריפים שמשלמות סלקום  ופרטנר  לבזק  ולהוט על השימוש ברשת שלהן) כפי שהם ב-2018, כך שיוסיפו לחול גם ב-2019.

כמו באינספור פעמים קודמות, במקום שהמשרד ייערך מבעוד מועד ויהיה מוכן עם עבודה כלכלית מוכנה בהתאם למועד תחולת ההסכמים, הוא שוב לא משלים את העבודה בזמן וממשיך עם תעריפים שגויים עד שיסיים את העבודה הכלכלית המעודכנת.

תעריפי השוק הסיטונאי שאותם קבע המשרד מסתיימים בסוף השנה. המשרד אמור היה להיערך לכך ולקבוע תעריפים חדשים כך שב-2019 יהיו כבר תעריפים מעודכנים בידי כל החברות בשוק. דוגמא נוספת למחדל של המשרד בקביעת תעריפים ניתן למצוא גם ביחס לתעריפי הקישוריות בסלולר.

הסדר התעריפים כבר הסתיים לפני כמה שנים והתעריף היום של השלמת שיחה בסלולר עומד על כ-6 אגורות. משרד התקשורת הבטיח שהוא הולך למודל של ביטול תעריפי הקישוריות לחלוטין, אך שוב, כבר שנים שהוא לא עושה זאת למרות שהוא יודע שמחירי הקישוריות לא רלוונטיים בעליל.

אתמול משרד התקשורת הודיע כי העבודה לא הסתיימה, ולכן הוא מבקש להמשיך עם אותם התעריפים של 2018 שיזלגו ל-2019, וברצונו לקבל את עמדות המפעילים לכך. המשרד קובע בשימוע שהתעריפים שהוא עומד לקבוע יהיו רלוונטיים בשלב הראשון רק לגבי בזק, שזה אומר שהוט שוב מוחרגת והתעריפים הסיטונאיים על גבי הרשת שלה ייקבעו במועד לא ידוע.

הוט שוב נהנית מהסלחנות המופלגת שמגלה המשרד כלפיה, וזאת למרות ששוק סיטונאי היא יישמה רק השנה, אחרי שבבזק המדיניות מיושמת מ-2015.

נזכיר גם כי תלונות לגבי המחירים שמשלמות פרטנר וסלקום כבר נבדקו במשרד התקשורת וב-2017 המשרד אף שקל להפחיתם. אלא ששר התקשורת איוב קרא לא הסכים להפחית מחירי השימוש על רקע החקירות בענייני בזק ולכן לא היה מוכן לחתום על הפחתה. לדברי משרד התקשורת "הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות מול בעלות התשתית מלמד כי ככלל הטלת חובה לאספקת שירות סיטונאי ללא פיקוח על התשלומים בעדו אינה אפקטיבית, שכן קיים חשש סביר כי בעלות התשתית יציעו מחירים שיפגעו ביכולת ספקיות השירות להתחרות על בסיס שירותים אלו, הן בשוק התקשורת הנייחת, והן בשווקים נוספים התלויים בו, כגון שוק השידורים".

"יתר על כן, המגמות המרכזיות בשוק, ביניהן מגמות הביקושים והירידה במחירי הציוד, מצביעות על כך שעלות אספקת השירותים הסיטונאיים יורדת עם הזמן. לכן הותרת התשלומים בעד השירותים הסיטונאיים על כנם, וללא מתן ביטוי למגמות אלו תביא לרווחים עודפים לבזק והוט, לצד שחיקת המרווחים של ספקיות השירות ופגיעה בעניינו של הציבור" .

המשרד בחר לציין בהתייחס להוט "כי מאז קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשתה, נקטה הוט במדיניות תמחור המביאה לצמצום מרווחים משמעותי, במיוחד בקצבים גבוהים ( 200 מגה ביט) באופן שמחייב בחינה מחודשת של מבנה התשלומים בעד השירותים הסיטונאיים ברשתה".

המשרד שכר את שירותיו של פרופ' ראובן גרונאו שסייע למשרד בקביעת המדיניות והתעריפים. ביחד איתו החל תהליך אסדרה שעניינו קביעת התשלומים המרביים בעד השירותים הסיטונאיים השונים בשנים 2019-2022.

ביחס לתשלומים בעד שירותים סיטונאיים ברשת בזק בכוונת המשרד לפרסם בעת הקרובה שימוע, אשר לאחריו יתוקנו התקנות העיקריות ויקבעו בהן הוראות שיסדירו את התשלומים המרביים המעודכנים. פרק זמן נוסף יידרש בכדי להשלים את התהליך גם ביחס לתשלומים המרביים עבור שירותים סיטונאים ברשת הוט.

עד להשלמת התהליך וקביעת הוראות שיסדירו תשלומים מרביים מעודכנים קיים לעמדת גורמי המקצוע במשרד התקשורת סיכון ממשי להמשך התפתחות התחרות בשוק, שכן ספקיות השירות עלולות להיות חשופות למחירים בלתי סבירים במשך מספר חודשים, באופן שיפגע בהן ובלקוחותיהן. לפיכך, מוצע לשמר את המצב הרגולטורי הקיים לתקופה שעד לתיקון התקנות העיקריות וקביעת תשלומים מעודכנים בעד השירותים הסיטונאיים, ולהאריך את מועד

תחולת התשלומים המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשתות בזק והוט, הקבועים כיום כך שיוסיפו לחול משנת 2018 ואילך.

המשרד הבהיר כי התשלומים המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשתות בעלות התשתית הקבועים כיום בתקנות העיקריות לשנת 2018 מהווים חסם עליון לתעריפים סבירים שיוכלו בעלות התשתית לגבות בשנים הקרובות. זאת משום שהעלות הנורמטיבית לאספקת השירותים הסיטונאיים, התלויה בעיקר במגמות מחירי רכיבי הציוד ובמגמות הביקושים לשירותים פוחתת בכל שנה. לכן הותרת התשלומים המרביים לשירותים הסיטונאיים כאמור על כנם בוודאי מאפשרת החזר עלות בתוספת רווח סביר לבעלות התשתית.

עוד נזכיר, כי גם ללא קביעת תשלומים מפוקחים בתקנות העיקריות, ממילא כפופות בעלות התשתית לדרישת תעריפים סבירים בעד השירותים הסיטונאיים ברשתן, קרי כפופות לדרישת תעריפים שלא יעלו על התשלומים המרביים לשירותים הסיטונאיים הקבועים בתקנות העיקריות ל 2018 . עם זאת, קיים חשש כי על אף האמור, ללא הארכת תחולת התשלומים המרביים הקבועים בתקנות העיקריות לשנת 2018, לא יעמדו בעלות התשתית בדרישה זו, וכי תידרש בכל מקרה מעורבות משרד התקשורת על מנת להבטיח כי לא יציעו בעלות התשתית תעריפים בלתי סבירים.

צרו איתנו קשר *5988