ישראכרט הגדילה את ההכנסות ברבעון השלישי - אבל הרווח מתחילת השנה הצטמק

מחזור העסקאות הכולל בכרטיסי האשראי של ישראכרט הסתכם ברבעון השלישי ב-41 מיליארד שקל - גידול של כ-10.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017 • אמריקן אקספרס רשמה גידול דו-ספרתי בהכנסות, הן מתחילת השנה והן ברבעון, וגידול של 8% ברווח ב-2018

רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט / צילום: סיון פרג'
רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט / צילום: סיון פרג'

קבוצת כרטיסי האשראי הגדולה במשק ישראכרט דיווחה כי מחזור העסקאות הכולל בכרטיסים שלה הסתכם ברבעון השלישי בכ-41 מיליארד שקל - גידול של כ-10.5% בהשוואה לרבעון המקביל, כשהכנסות הקבוצה גדלו ברבעון בכ-9% ל-618 מיליון שקל.

תוצאות הרבעון של קבוצת ישראכרט
 תוצאות הרבעון של קבוצת ישראכרט

הרווח של הקבוצה הסתכם ברבעון החולף בכ-92 מיליון שקל - גידול צנוע ביחס לרווח של כ-90 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, מתחילת השנה הרווח של קבוצת ישראכרט הצטמק ביותר מ-7% לכ-250 מיליון שקל.

הקבוצה מנוהלת על ידי ד"ר רון וקסלר וכוללת גם את פועלים אקספרס נוסף על ישראכרט. מדוחות חברת ישראכרט עולה כי בצל גידול דו-ספרתי בהכנסות ובמחזור העסקאות בכרטיסים שהנפיקה החברה, נרשמה ברבעון השלישי עלייה סמלית ברווח הנקי של החברה, מ-76 מיליון שקל אשתקד ל-77 מיליון שקל השנה.

מתחילת השנה הגידול בהכנסות צנוע קצת יותר, כשהרווח הנקי בשורה התחתונה גם קטן, מכ-233 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים ב-2017 לכ-210 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

לצד ישראכרט, אמריקן אקספרס רשמה גידול דו-ספרתי בהכנסות הן מתחילת שנה והן ברבעון, כשברבעון השלישי הרווח הנקי עמד על כ-15 מיליון שקל, לעומת 14 מיליון שקל ברבעון המקביל. מתחילת השנה מדובר ברווח נקי של כ-40 מיליון שקל, גידול של 8% ביחס לתקופה המקבילה ב-2017. מחזור העסקאות בכרטיסי אמריקן אקספרס עמד ברבעון השלישי על 6.5 מיליארד שקל, כשמתחילת השנה מדובר על כ-18.8 מיליארד שקל - בשתי התקופות גידול של כ-8% ביחס לתקופות המקבילות.

בקבוצה יש כיום כ-3.95 מיליון כרטיסי אשראי פעילים שהונפקו על ידה, גידול של כ-3.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נרשם בישראכרט, בעוד שבאמריקן אקספרס מספר הכרטיסים הפעילים דווקא קטן ביותר מ-1%.

גידול בהכנסות מימון ובהוצאות

נתמקד בניתוח תוצאות חברת ישראכרט: גם ישראכרט, כמו מתחרותיה, מדווחת על גידול בהכנסות מימון מריביות שמשלמים הלקוחות, וזאת לצד עלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי. החברה מסבירה זאת בכך שזה "נובע בעיקר מהרחבת פעילות האשראי של החברה, בשילוב עם חדירת הפעילות בתחום לאוכלוסיות בסיכון אשראי גבוה יותר, כמו גם שינויים רגולטוריים המגבירים את אתגרי הגבייה (כדוגמת הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי), ובאים לידי ביטוי בעליית הקושי ביכולת החברה למצות את אופן גביית החובות".

אגב, החברה דיווחה על גידול ניכר בהוצאות השיווק, וזאת בעיקר כתוצאה מ"תחרות עזה בתחום מועדוני הלקוחות, אשר הביאה לחידוש הסכמים עם מועדונים בעלויות גבוהות יותר לחברה" - מה שגם השפיע באופן ניכר על המתחרות, ובמידה רבה כאל.

ומה לגבי מגזרי הפעילות של ישראכרט, שכמו לאומי קארד - בדרך להיפרד מהחברה האם, שביססה את מעמדה בישראל? במגזר ההנפקה של כרטיסי החיוב ישראכרט רשמה אמנם גידול בהכנסות הכוללות וגם בהכנסות מעמלות, הן מתחילת השנה והן ברבעון, אך עדיין רשמה בשתי התקופות ירידה ברווחיות המגזר.

מדוע? בין היתר, בשל הפחתת קרן הון בגין שינויים אקטואריים עקב סיום העסקתם של עובדי בנק הפועלים המושאלים בחברה. למול זאת, במגזר הסליקה גם גידול ברווח ברבעון השלישי לא מנע הפסד מתחילת השנה, בהשוואה לרווח קל יחסית בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד במגזר זה נבע בין היתר מירידה בהכנסות ומהשפעות הפסקת העסקתם של עובדי בנק הפועלים המושאלים בחברה.

לעומת זאת, במגזר המימון, שבו ישראכרט אינה מובילת השוק ועדיין מאחורי מתחרותיה העיקריות, התמונה שונה וכוללת גידול בהכנסות וברווח, הן מתחילת השנה והן ברבעון השלישי בלבד. אגב זאת, החברה הבת ישראכרט מימון, שמעמידה אשראי חוץ בנקאי ואחר, תרמה לרווח הנקי של ישראכרט מתחילת השנה כ-58 מיליון שקל, ביחס לכ-55 מיליון שקל בתקופה המקבילה, כשגם הרווח מגלובל פקטורינג צמח בתקופה האמורה.

היקף תיק האשראי לפרטיים של קבוצת ישראכרט גדל בכ-15% ועומד כיום על כ-2.8 מיליארד שקל - לעומת כ-5.4 מיליארד שקל ו-4.6 מיליארד שקל אצל המתחרות הראשיות, לאומי קארד וכאל, בהתאמה. אגב, תיק האשראי המסחרי של ישראכרט, בעיקר לבתי עסק, גם צומח בשיעור ניכר, של יותר מ-30%, וכבר עומד עתה על כ-1.55 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988