S&P מעלות מאותתת למחזיקי אג"ח ברוקלנד: החזר נמוך במקרה של כשל פירעון

חברת הדירוג מעריכה כי במקרה שבו חברת הנדל"ן ברוקלנד אפריל תגיע לחדלות פירעון במהלך 2019, יסתכם שיעור שיקום החוב שלה ב-10% עד 30% בלבד מהחוב למחזיקי האג"ח, שעומד כל כ-150 מיליון שקל • קביעה כזו אמורה לעודד את מחזיקי האג"ח של ברוקלנד להעדיף את הצעת החברה לניהול משא ומתן להסדר חוב על פני האופציה של השתלטות על נכסיה דרך בית המשפט

בועז גלעד, מנכ"ל ברוקלנד אפריל / צילום: אתר החברה
בועז גלעד, מנכ"ל ברוקלנד אפריל / צילום: אתר החברה

חברת הדירוג S&P מעלות מעריכה כי במקרה שבו חברת הנדל"ן ברוקלנד אפריל  תגיע לחדלות פירעון במהלך 2019, יסתכם שיעור שיקום החוב של החברה ב-10% עד 30% בלבד מהיקף החוב למחזיקי האג"ח שעומד כל כ-150 מיליון שקל.

קביעה מעין זה אמורה לעודד את מחזיקי האג"ח של ברוקלנד אפריל להעדיף את הצעת החברה לניהול משא ומתן להסדר חוב, על פני האופציה השנייה של השתלטות על נכסיה דרך בית המשפט.

ברוקלנד אפריל הודיעה השבוע כי עקב עיכובים חמורים בקצב בניית הדירות ובמסירתן לרוכשים, היא תתקשה לעמוד בפירעונות הקרן למחזיקי האג"ח במהלך 2019. מסיבה זו הודיעה החברה על רצונה לפתוח במשא-ומתן להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח משתי הסדרות (א' ו-ב').

בעקבות ההודעה הורידה היום S&P מעלות את דירוג החוב של ברוקלנד, מ-BBB ל-CC עם תחזית שלילית, על רקע ההערכה כי כשל פירעון או הסדר חוב הם בלתי נמנעים.

ואולם, האמירה המעניינת יותר קשורה כאמור לשיעור ההחזר הנמוך למחזיקי האג"ח במקרה של כשל פירעון ב-2019. לנוכח קביעה זו, נראה כי עדיף למחזיקי האג"ח למצות תחילה את המשא ומתן במטרה להשיג מהחברה שיעור שיקום גבוה בהרבה ורוב הרבה יותר להיקף החוב כולו.

לדברי חברת הדירוג, מתבססת הערכה זו בין השאר על ההנחות לפיהן שווי הנכסים המניבים של ברוקלנד יקטן בכ-40% ושווי הפרויקט בביצוע שממומן באג"ח יקטן בכ-50%. הערכות אלו מבוססות על שלב ביצוע הפרויקט ועל המחירים הנמוכים שמוצעים בשוק בעת מכירת חיסול.

צרו איתנו קשר *5988