עסקה של 1.8 מיליארד שקל: אפריקה נכסים בוחנת צירוף שותף אסטרטגי של עד 50% לקניונים ברומניה

על רקע הסדר החוב המתגבש בקבוצת אפריקה ישראל, בחינת ערך הנכסים של חברת הנדל"ן נעשתה ברבעון הקודם וברבעון הנוכחי לא נרשמו רווחי שערוך • מסיבה זו, צנח הרווח הנקי ברבעון ל-58.7 מיליון שקל, לעומת 188.1 מיליון שקל ברבעון המקביל • בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 זינק הרווח הנקי ב-46% ל-374.1 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אפריקה נכסים המשיכה להציג ביצועים תפעוליים טובים גם ברבעון השלישי של 2018. הכנסות החברה מהשכרה והפעלה של נכסים מניבים גדלו ב-33%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-101.4 מיליון שקל.

גם בניכוי הוצאות תפעול הנכסים רשמה אפריקה נכסים  רווח מהפעלה (NOI) של 101.5 מיליון שקל וזאת בהשוואה ל-87.9 ברבעון המקביל.

אפריקה נכסים פועלת בתחום הנדל"ן בישראל ובמזרח אירופה. בישראל פועלת החברה בתחום הנדל"ן המניב ומתרכזת בעיקר במגזר המשרדים להשכרה. במזרח אירופה פועלת החברה באמצעות החברה הבת אפי אירופה, שעוסקת הן בתחום המניב (משרדי ומסחרי) והן בתחום ההקמה והמכירה של דירות מגורים.

בדוחות הכספיים מגלה אפריקה נכסים כי היא בוחנת כעת אפשרות להכנסת שותף אסטרטגי בשיעור של עד 50% בשלושת הקניונים שהקימה ושבבעלותה המלאה ברומניה - אפי קוטרוצ'ן, אפי פלוישט ואפי ברשוב שעדיין בבנייה.

קניון קוטרוצ'ן רשום בספרי החברה לפי שווי של 2.3 מיליארד שקל (546 מיליון אירו), בעוד שאפי פלוישט רשום בספרים לפי שווי של כ-300 מיליון שקל. אפי ברשוב רשום כיום לפי שווי של 222.7 מיליון שקל, כאשר יתרת העלויות להשלמתו מוערכת בכ-356 מיליון שקל. כך, שהכנסת שותף לשלושת הקניונים בשיעור מרבי של 50% משקפת עסקה בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל.

אפריקה נכסים מהווה עדיין חלק מרכזי מקבוצת אפריקה ישראל, שנמצאת לקראת השלמתו של הסדר חוב שני. במסגרת אותו הסדר אמורה חברת אקסטרה של מוטי בן משה לרכוש את הבעלות המלאה על אפריקה ישראל, כשבמקביל תמכור אפריקה ישראל את הנכס העיקרי שלה - 56% ממניות אפריקה נכסים - לחברת אלון רבוע כחול שגם היא בבעלותו של בן משה.

הרכישה אמורה להתבצע תמורת 1.29 מיליארד שקל במזומן (ואופציות לתשלומים נוספים בעתיד), כאשר לשם כך נדרשת אלון רבוע כחול לגייס את מרבית הסכום בחוב. בינתיים, היא הספיקה לגייס רק 282 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב מסדרה ה' החדשה, כך שהשלמת ההסדר מותנית בין השאר בגיוס יתרת המקורות הדרושים להשלמת ההסדר.

על רקע ההסדר המתגבש, הקדימה אפריקה נכסים ב-2018 את מועד הבחינה השנתית של ערך נכסיה המניבים לרבעון השני, לעומת הרבעון השלישי ב-2017. כך שברבעון השלישי השנה לא רשמה החברה רווחי שערוך כלשהם, לעומת רווחי שיערוך של 168.8 מיליון שקל שרשמה ברבעון המקביל.

מסיבה זו, צנח לכאורה הרווח הנקי המיוחס לבעלים של אפריקה נכסים ברבעון השלישי ל-58.7 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 188.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, רווחי השערוך נרשמו השנה כאמור כבר ברבעון השני, כך שבסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 זינק הרווח הנקי לבעלים ב-46% ל-374.1 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השערוכים נרשמו הן השנה והן אשתקד בשווי קניון קוטרוצ'ן שבבוקרשט ובבנייני המשרדים הצמודים לו.

על תוצאות הרבעון השלישי השפיע לחיוב תחום הבנייה למגורים במזרח אירופה, וזאת בעיקר בשל הכרה בהכנסות מפרויקט בעיר פראג, בו החלה החברה למסור דירות. הרווח הגולמי מפעילות זו טיפס ברבעון השלישי ל-52 מיליון שקל, לעומת 9 מיליון שקל ברבעון המקביל. לדברי החברה היא צפויה למסור ברבעון הרביעי את יתרת הדירות בפרויקט ולרשום בגינן רווח נוסף.

לדברי אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים, "החברה מדווחת בתשעת החודשים הראשונים של השנה על תוצאות שיא המשקפות את הצלחת האסטרטגיה העסקית שעיקרה הרחבת תיק הנדל"ן המניב וייצובו, לצד ניצול האווירה העסקית החיובית בתחום המגורים ברוב המדינות בהן פועלת החברה".

אפריקה נכסים נסחרת בבורסה לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל, לאחר עלייה של כ-14% במחיר מנייתה מתחילת השנה. ההון העצמי המיוחס לבעלי ההון של החברה הסתכם בסוף ספטמבר ב-3.38 מיליארד שקל, לעומת 2.95 מיליארד שקל בסוף ספטמבר 2017.

צרו איתנו קשר *5988