נתב"ג | בלעדי

עיריית אור יהודה נגד הרחבת נתב"ג: "איום על חוסנה הכלכלי של העיר ועל איכות חיי התושבים"

תכנית הרחבת נתב"ג צפונה מאפשרת בניית 2 מיליון מ"ר משרדים, מסחר ולוגיסטיקה • העירייה: "הדבר עשוי להוות תחרות לא הוגנת" • רשות שדות התעופה: "התנגדות עיריית אור יהודה אינה עולה בקנה אחד עם טובת מיליוני הנוסעים הפוקדים את נתב"ג מדי שנה"

 נמל התעופה בן-גוריון  / צילום: מוני שפיר
נמל התעופה בן-גוריון / צילום: מוני שפיר

הרחבת נתב"ג צפויה לפגוע קשות במצבה הכלכלי של אור יהודה, להבריח אוכלוסיות חזקות ולפגוע באיכות החיים של תושבי העיר. כך נטען בהתנגדות שהגישה לאחרונה עיריית אור יהודה, לתוכנית פיתוח האזור הצפוני בנתב"ג שיזמה רשות שדות התעופה, שצפויה לכלול גם שער כניסה צפוני למתחם. ההתנגדות הוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שתקיים דיון בנושא בשבוע הבא. התוכנית להרחבת נתב"ג חלה על שטח של למעלה מ-1,200 דונם, המצויים באזור הצפוני של נתב"ג הגובל באור יהודה ויהוד מונוסון. התוכנית משנה יעוד של שטחים שחלקן מיועד לרחבת חנייה למטוסים, ליעוד חדש של שימושים שונים הנלווים לשדה תעופה וכוללים זכויות בנייה ל-2 מיליון מ"ר.

"אור יהודה תהפוך לחניון"

"להקמת כניסה צפונית חדשה לנתב"ג יש פוטנציאל כלכלי לא מבוטל לרשויות שמצפונה וביניהן אור יהודה, אולם לצערנו התוכנית המוצעת בנוסחה היום, מהווה איום על חוסנה הכלכלי של העיר בעתיד ועל איכות חיי התושבים בעקבות מטרדי הרעש הצפויים ממנה ובשל עומסי התנועה והחנייה העלולים להיווצר בסביבתה עם הקמת שער הכניסה הצפוני של נתב"ג", צוין בפתח ההתנגדות שהוגשה באמצעות עוה"ד אייל מאמו וגל אוהב ציון ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. לטענת העירייה הבדיקות התנועתיות והסביבתיות התעלמו מהיקפי התנועה הצפויים להיווצר באזור, וממטרדי הרעש הכרוכים בהקמת טרמינל חדש "מרחק 600 מטרים מבתי התושבים באר יהודה" נכתב. בהתנגדות מעלה העירייה חשש כי אם הכניסה הצפונית לנתב"ג תאפשר גישה של נוסעי טיסות מסחריות אל טרמינל 1 וטרמינל 3, עלול להיגרם מצב שבו הנוסעים יחנו את רכביהם באור יהודה, וישתמשו בעיר כ"חניון לטווח ארוך". לטענת העירייה, "הדבר עשוי להביא לעומסים אדירים על אור יהודה כולה, ומצב של שיתוק העיר". על כן מבקשת העירייה מהוועדה המחוזית לקבוע כי השער הצפוני לא ישמש את קהל הנוסעים ולא תתאפשר ממנו הגיעה לטרמינל 1 וטרמינל 3.

לטענת העירייה התכנית החדשה תבריח אוכלוסיות חזקות מהעיר "המטרד האקוסטי החריף הוביל לכך שבשנים האחרונות חלק גדול מהתושבים הוותיקים נוטשים את השכונות הדרומיות ובמקומם מגיעה אוכלוסיה ממעמד חברתי כלכלי נמוך, בשל ירידת מחירי הדיור בשכונות אלו, אשר נגרמה כתוצאה מהרעש שרק הולך ומתגבר עם עליית כמות ההמראות והנחיתות בנתב"ג. על כן דורשת העירייה בהתנגדות כי התוכנית לא תאושר ללא בחינה של נספח אקוסטי שיצורף לה, הכולל השפעה על בתי התושבים, והוראות מיגון אקוסטי שיש לבצע במקרה של הרצת מנועי מטוסים בסמיכות יחסית לבתי התושבים באור יהודה.

בעירייה מעלים חשש לחוסנה הכלכלי של העיר לנוכח התוכנית המוצעת שתהווה תחרות ישירה על מקורות ההכנסה העירוניים "מתן אפשרות להקמת שטחי משרדים מסחר לוגיסטיקה לשיווק בשוק החופשי בתחום נתב"ג בהיקף העולה על 2 מיליון מ"ר, תהווה פגיעה דרמטית ביכולתה של אור יהודה להביא לכדי מימוש של מלאי שטחי התעסוקה והמסחר שבתחומה...הדבר עלול להוביל לפגיעה משמעותית בחוסנה הכלכלי של העירייה המצויה בעיצומה של תנופת פיתוח למגורים, ונשענת על אותם שטחים מניבים לצורך מתן שירותים לתושביה". לטענת עיריית אור יהודה, לאור היקפי השטחים המניבים שמציעה התוכנית, חלה חובה על הוועדה המחוזית לבחון את הביקושים לשטחים מניבים והצרכים של הרשויות הסובבות את התוכנית, ובכללן אור יהודה, וכן לשקול שיקולים של צדק חלוקתי מההכנסות הצפויות עם מימוש התוכנית. "זכויות הבנייה בתוכנית ניתנו ללא כל פרופורציה, וללא בדיקה כלכלית אזורית לבחינת הפגיעה הצפויה ברשויות הסמוכות... נוכח ריבוי התוכניות למגורים המוקדמות בשטחה הצפויות להכפיל את אוכלוסייתה בעשור הקרוב כחלק מהמאמץ הלאומי להגדלת היצע הדיור במרכז הארץ, היא נדרשת לתוספת של 1.2 מיליון מ"ר של שטחים מניבים בכדי לשמור על איזון תקציבי לאורך טווח זמן של 20 שנה. מתן אפשרות לרשות שדות התעופה לשווק שטחי תעסוקה בהיקפים כה גדולים בפטור ממיסוי מוניציפלי (ארנונה) בעוד שהרשויות הגובלות נושאות בנטל הגדלת היצע הדיור ומתן שירותים לתושביהן, מהווה יתרון כלכלי בלתי הוגן ומנוגד לעקרונות צדק חלוקתי" נכתב.

"עמימות בקשר לשימושים המותרים"

לגבי היקף התוכנית נכתב בהתנגדות כי: "אור יהודה מתנגדת הן לאחוזי הבנייה הנדיבים מידי שנקבעו בתוכנית בניגוד גמור לפרוגרמה שהוכנה והן ביחס לעמימות בקשר לשימושים הקבועים בתוכנית אשר יאפשרו ניצול של השטחים למשרדים מסחר ולוגיסטיקה לקהל הרחב, ולא רק לעובדי שדה התעופה ושימושי שדה התעופה".

לטענת העירייה, חלק ניכר מהשטח מיועד כיום על פי תמ"א 2 ל"רחבת חנייה למטוסים", שאותו מבקשת התוכנית לשנות בין היתר לייעוד "נמל תעופה כללי ואזורי שירות". בהתנגדות טוענת העירייה כי אין בסמכות הוועדה המחוזית לשנות יעוד קרקע של רחבת חנייה למטוסים אשר נקבע בתמ"א 2, ועל כן יש להשאיר יעוד זה במצבו כיום. לטענת העירייה מלבד הפונקציות התפעוליות והתעופתיות הנדרשות בהפעלת טרמינל, מתירה התוכנית שימושי משרדים, מחסנים ושירותי הסעדה וחנויות בהיקפי בנייה אדירים והכל תחת היעוד הכללי של "שירותי תעופה", ובסתירה מוחלטת מהפרוגרמה שצורפה לתוכנית. לטענת אור יהודה מדובר בהיקפים חסרי הצדקה, אשר עלולים להוות תחרות בלתי הוגנת עם שטחי התעסוקה והמסחר בסביבת התוכנית. על כן דורשת העירייה בהתנגדות כי הועדה המחוזית תבהיר במסמכי התוכנית כי כל השימושים שייעשו בשטחי התוכנית יהיו אך ורק לצורכי שדה תעופה. וכן כי השימושים יינתנו רק למי שעובר ביקורת דרכונים כשירות לנוסע.

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה: "השלמת התכנית המפורטת לאזור הצפוני של נתב"ג בעתודת הקרקע האחרונה לפיתוח נמל התעופה הבינלאומי של מדינת ישראל נדרשת לשם ייעול הליכי התפעול ושיפור רמת השרות לנוסעים. התנגדות עיריית אור יהודה, אינה עולה בקנה אחד עם טובת מיליוני הנוסעים הפוקדים את נתב"ג מידי שנה ותגובת רש"ת להתנגדות תובא בדיון שיתקיים בנושא בוועדה המחוזית."

צרו איתנו קשר *5988