הכנסות קבוצת דלק גדלו ב-27% ברבעון השלישי: "קצב ההפקה מ'תמר' בשיאו"

קבוצת דלק של יצחק תשובה דיווחה על הכנסות של 2.26 מיליארד שקל ברבעון השלישי • הרווח הנקי ברבעון האחרון הסתכם בכ-323 מיליון שקל, לעומת כמיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2017 • החברה תחלק דיבידנד של כ-150 מיליון שקל במהלך דצמבר • המניה עלתה ב-32% בשנה האחרונה

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק / צילום: אוריה תדמור
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק / צילום: אוריה תדמור

רווחי הון ממכירת כ-16% ממניות חברת הביטוח הפניקס, עלייה במחירי הנפט לצד שיפור בהפקתו בים הצפוני והמשך גידול בביקושים לגז טבעי בארץ - הביאו לקפיצה ברווחי קבוצת דלק של יצחק תשובה ברבעון השלישי של השנה. הקבוצה, אותה מוביל המנכ"ל אסי ברטפלד, מפעילה רשת של תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארץ, לצד פעילות חיפושים וקידוחי נפט וגז בארץ (מאגרי תמר ולוויתן) ובחו"ל (איתקה הפועלת בים הצפוני). בנוסף, מחזיקה הקבוצה בשליטה בקבוצת הפניקס.

תרומת מגזרי הפעילות לרווחי קבוצת דלק ברבעון
 תרומת מגזרי הפעילות לרווחי קבוצת דלק ברבעון

הרווח הנקי של דלק ברבעון הסתכם בכ-323 מיליון שקל, לעומת רווח של כמיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2017, שנבע כמעט כולו ממהלך המכירה של חלק מזכויות הקבוצה במאגר הגז תמר, באמצעות הנפקת תמר פטרוליום - חברה ייעודית שאליה העבירה דלק 9.25% מהזכויות במאגר. 

הרווח מפעילות הפקת גז טבעי בישראל קפץ ב-161% לעומת הרבעון המקביל, לרמה של כ-123 מיליון שקל. במקביל, נרשמה עלייה משמעותית בפעילות האנרגיה של הקבוצה בים הצפוני (באמצעות החברה הבת איתקה), כאשר הרווח הנקי לדלק מפעילות זו הכפיל את עצמו לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-88 מיליון שקל. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה עמדה ברבעון השלישי על כ- 16 אלף חביות, גידול של 14.3% לעומת התפוקה היומית ברבעון המקביל. עם זאת, ברבעון הרביעי צפויה ירידה חדה ברווחי איתקה על רקע צניחת מחירי הנפט.

הרווח מפעילות שיווק הדלקים בישראל נותר יציב ברמה של כ-34 מיליון שקל, ואילו הרווח מפעילויות שהופסקו עמד על כ-430 מיליון שקל, עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר על רקע מכירת מניות הפניקס, רובן בעסקאות החלף (SWAP). כיום נותרו בידי קבוצת דלק כ-30% ממניות הפניקס, המיועדות למימוש, "והקבוצה מנהלת מגעים עם מספר גופים למימוש החזקותיה בחברה".

"מתקדמים ליעד של הזרמת הגז מלוויתן למשק המקומי"

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סגרה הקבוצה עם צמיחה של 24% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, שהגיעו לכ-6.1 מיליארד שקל. בשורה התחתונה הציגה דלק רווח נקי של 736 מיליון שקל, ירידה של 48% לעומת התקופה המקבילה, אולם בנטרול רווחים חד פעמיים ממכירת הזכויות בתמר נרשמה עלייה של 48% ברווח לרמה של 656 מיליון שקל.

הרווח מפעילות הפקת גז טבעי בישראל עמד בתשעת החודשים הראשונים של השנה על כ-329 מיליון שקל, עלייה של 16.7% לעומת התקופה המקבילה, והרווח שתרמה איתקה גדל ב-11% והגיע לכ-109 מיליון שקל. פעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בארץ (דלק ישראל) תרמה 93 מיליון שקל לרווח הנקי של הקבוצה, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה.

ב מקביל לפרסום התוצאות הודיעה דלק כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ-150 מיליון שקל במהלך חודש דצמבר. מניית קבוצת דלק הגיבה היום לדוחות בעלייה קלה והשלימה התקדמות של 32% בשנה האחרונה. שוויה של הקבוצה בבורסה הגיע לכ-7.9 מיליארד שקל.

המנכ"ל אסי ברטפלד ציין היום עם פרסום הדוחות כי "כשקצב ההפקה מתמר נמצא בשיאו, ופיתוח לוויתן עומד לקראת סיום, אנו ממשיכים להתקדם אל עבר היעד - התחלת הזרמת הגז מלוויתן למשק המקומי ולמדינות האזור במחצית השנייה של שנת 2019.

באשר לאיתקה, הוסיף ברטפלד כי "לאחר השלמת הליכי המימון מחדש ורכישת הזכויות של השותפים במאגר סטלה, צפויה איתקה לייצר תזרים מזומנים חזק בשנת 2019, ובכוונתנו להמשיך ולפתח את הפעילות באזור זה, בין השאר גם באמצעות חיבור מאגרי לווין הנמצאים בסמוך למאגר סטלה לפלטפורמת ההפקה שנרכשה על ידי איתקה, כחלק מרכישת זכויות השותפים, ובכך לייצר מקור הכנסה חשוב נוסף לאיתקה ולקבוצה".