מבטח שמיר: ירידת ערך השקעות ונכסים פיננסיים הסבה הפסד ברבעון

חברת ההשקעות בשליטת המנכ"ל מאיר שמיר רשמה הפסד רבעוני של כ-14 מיליון שקל, אחרי רווח בסכום דומה ברבעון המקביל אשתקד

מאיר שמיר / צילום: איל יצהר
מאיר שמיר / צילום: איל יצהר

חברת ההשקעות מבטח שמיר  שבשליטת המנכ"ל מאיר שמיר מחפשת כבר תקופה ארוכה השקעה משמעותית, ובינתיים בסיכום הרבעון השלישי של 2018 נפגעה בצורה ניכרת מירידת ערך השקעות ונכסים פיננסיים שלה, וכן מעלייה בהוצאות מימון. אלו גררו אותה להפסד רבעוני של כ-14 מיליון שקל, אחרי רווח בסכום דומה ברבעון המקביל אשתקד.

במבטח שמיר מסבירים כי רווחיה מושפעים בעיקר מהחזקותיה בחברות ותוצאותיהן, וכן מעיתוי מימושים ורווחים מהם, עדכון ערך השקעות והשפעות חד-פעמיות אחרות של החברה ושל חברות מוחזקות שלה ועוד. עוד לדבריהם, עיתוי המימושים ושינויים בשערי ני"ע והוצאות מימון עשויים להוביל לתנודתיות בתוצאות החברה. תוצאות שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 - רווח נקי של 30 מיליון שקל לעומת הפסד של 21 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017 - מדגימות זאת שוב.

מבטח שמיר, שכשליש מתמהיל ההשקעות שלה הוא הלוואות לחברות קבלניות, מצרפת לדוחות פירוט של מגזרי פעילות וחברות מוחזקות עיקריות ותרומתם לרווח. מהנתונים עולה בין היתר כי בסיכום רבעוני הסבה לה חברת הטכנולוגיה ניוטרון הפסד של כ-3 מיליון שקל, המצטבר ל-7 מיליון שקל מתחילת השנה. חברת ניוטרון אבטחת מידע פועלת בפיתוח טכנולוגיה להגנה מפני איומי סייבר, ובמהלך חודש אוקטובר גייסה כ-10 מיליון דולר מחברת הפצת התוכנה האמריקאית אינגרם מייקרו, כך ששיעור החזקותיה של מבטח שמיר בה ירד מ-30% ל-22%.

בסך הכול בסיכום רבעוני בלטה עלייה ניכרת בהפסדי מבטח שמיר מהשקעות ריאליות שביצעה, וכן היא הציגה עלייה בהפסדי פעילות חברות הטכנולוגיה בהן השקיעה. לעומת זאת, רווחיה מהשקעות מימוניות שביצעה גדלו.

המהלך המשמעותי ביותר של מבטח שמיר בשנים האחרונות היה הרכישה ולאחר מכן המכירה (מארס 2015) של מניות תנובה לחברת ברייטפוד הסינית, לצד קרן אייפקס, תמורת 1.8 מיליארד שקל, שהניבה לה רווח לפני מס של כ-570 מיליון שקל. מניית מבטח שמיר שומרת על יציבות כבר תקופה ארוכה, ולא רשמה שינויים משמעותיים בערכה בשלוש השנים האחרונות, ומשקפת לחברה שווי של כ-650 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988