איגוד העורכים נגד תאגיד השידור "כאן": ניסיונות להוריד מחיר באקטים כוחניים

איגוד העורכים במקצועות הפוסט מוריד את הכפפות מול תאגיד השידור הציבורי ומאשים אותו בהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם החוק בכל הקשור למכרז להקמת מאגר תומכי הפקה לתאגיד

תאגיד השידור "כאן" / צילום: שלומי יוסף
תאגיד השידור "כאן" / צילום: שלומי יוסף

איגוד העורכים במקצועות הפוסט מוריד את הכפפות מול תאגיד השידור הציבורי ומאשים אותו בהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם החוק בכל הקשור למכרז להקמת מאגר תומכי הפקה לתאגיד - ביניהם שלל מקצועות הפוסט.

בתלונה שהופנתה למבקר הפנים, ועדת הביקורת של התאגיד וועדת הכלכלה של הכנסת, מתואר הליך של מכרז שנועד להקים מאגר לפרילנסרים מקצועיים תומכי הפקה, שאמור ביו היתר לעשות סדר בהתקשרויות התאגיד עם פרילנסרים.

באיגוד מקצועות הפוסט טוענים כי לאחר שעורכים התקבלו למאגר כיוון שעמדו בקריטריונים מקצועיים ואמנותיים, נעשו ניסיונות לכפות עליהם הורדת מחיר - לעתים באקטים כוחניים ממש. בסופו של דבר חלקם הסכימו להורדה נוספת במחיר, ואחרים לא. לאחר שלא כולם הסכימו, בוטל המכרז, וכך בוטלה זכייתם של המשתתפים בו. באיגוד העורכים מאמינים שביטול המכרז איננו חוקי ופועלים כעת נגדו.

במייל עדכון שנשלח לחברי הארגון בנוגע למכרז, מתארים מנהלי הארגון את ההתנהלות כפי שהם רואים אותה: "אנו הופענו מול התאגיד בידיים פתוחות ומתוך רצון כנה לקדם שיתוף-פעולה ולהגיע להבנות שיאפשרו העסקה של עורכים, באופן שיאפשר לתאגיד לעמוד בתקציב ובמצבת כוח-האדם ויחד עם זאת ישמור על התנהלות הוגנת מול העורכים. לצערנו, התאגיד השיב את פנינו ריקם. בצר לו, ניסה התאגיד לתקוף עצם זכותו של האיגוד להילחם על זכויותיהם. זה מה שקורה כשאין מה לטעון באופן ענייני. מישהו פעם קרא לזה 'לתקוף את האיש ולא את האישיו'. במסגרת זו איים הערוץ בטענו- סרק שהאיגוד פועל בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים בהתערבו במכרז".

באיגוד העורכים מבהירים כי האיגוד עומד בחוק ההגבלים העסקיים ואף מקבל ייעוץ משפטי שוטף בנושא כבר שנים ארוכות.

באיגוד מבהירים כי העימות מול תאגיד השידור כעת הוא לא מתוך חוסר אמונה בו: "אנו מאמינים בתאגיד", נכתב בהודעת הארגון לחברים. "כאיגוד פעלנו להקמתו ותמכנו בפעילותו, מתוך אמונה בחזון של שידור ציבורי הוגן, הגון ומקצועי, אך התנהלותו בעניין זה מאכזבת. מתוך אכפתיות ואחריות לתאגיד, למדינת ישראל ולציבור אנשי הפוסט, אנחנו מתכוונים לעזור לתאגיד לתקן את דרכיו, גם אם התאגיד כרגע מתמרד בתגובה.

"התנהלותו החוקית של התאגיד חשובה לא רק במכרז זה נקודתית אלא משליכה על כל פעילותו. חברי האיגוד עובדים בו כשכירים, עצמאים, נותני שירותים, חברות הפקה ופזורים על כל מחלקותיו ובהפקות החיצוניות שלו. אם במחלקת החדשות של התאגיד יש קלקולים, מה קורה במחלקות אחרות? כיצד הוא מתפקד ככלב השמירה של הדמוקרטיה אם אינו מסוגל לשמור על החוק?

"מעבר לכך, כאזרחים משלמי מסים, אנו למעשה בעלי המניות של התאגיד. לכן חשוב לנו לפעול לא רק למען חברינו שנגרם להם עוול אלא גם עבור התאגיד עצמו שקם על חורבותיה של רשות השידור, אותה רשות שנסגרה, בין השאר, בגלל התרבות הארגונית הקלוקלת שלה, שלא אפשרה הגינות, הוגנות ומקצועיות".

כאמור, איגוד העורכים פנה לוועדת הביקורת של התאגיד כדי להביא לידיעתה את אופן ההתנהלות ולבקש את התערבותה, כך שתבוטל ההחלטה על ביטול מאגר עורכי הווידאו, והמכרז יצא לפועל בהתאם להודעות הזכייה שנשלחו לעורכים. "צעד זה ישרת את טובת התאגיד וגם את טובת העורכים", נכתב בתלונה.

מתאגיד השידור "כאן" נמסר בתגובה: "התאגיד נערך לגיוס משרות נוספות של עורכי וידאו במעמד של עובדים קבועים בתאגיד ובתקנים חדשים שלא היו קיימים בעת עריכת המכרז. ההחלטה לבטל את המכרז התקבלה כדין, ללא כל פגם, והתאגיד לא ניהל משא-ומתן עם האיגוד על התמורה הכספית בשל היותו איגוד עסקי כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים.

"מכרז חדש יפורסם בקרוב, והתאגיד משקיע מיליוני שקל בשנה בהפקות וביצירה ישראלית ומספק פרנסה לאלפי עובדים, בהם עורכי וידאו, מפיקים ונותני שרותים אחרים".