מישהו עוד מופתע? ווטרסטון נדרשה על ידי רשות ני"ע לפרסם את התייחסות הדירקטוריון לתזרים השלילי

נמשכת הקריסה הרוחבית באג"ח שהנפיקו חברות הנדל"ן הזרות, ש-16 מתוכן נסחרות בתשואת זבל דו-ספרתית • מדד האג"ח הזרות, תל-בונד גלובל, משלים נפילה של 8% בשלושת החודשים האחרונים ושל 11% מתחילת 2018

נכס של ווטרסטון / צילום: מצגת החברה
נכס של ווטרסטון / צילום: מצגת החברה

חברות הנדל"ן הזרות שפועלות בארה"ב, רשומות במקלט המס של איי הבתולה והנפיקו אג"ח בהיקפים עצומים בת"א, ממשיכות להראות מדי יום כיצד חלום מיחזור החוב שלהן הולך ומתרחק. נכון להיום 16 מאותן חברות (חוב מצרפי של כ-9 מיליארד שקל) נסחרות בתשואת זבל דו ספרתית, בשעה ששלוש נוספות נמצאות על סף האזור המסוכן.

מדד האג"ח הזרות, תל-בונד גלובל, יורד היום בכ-1% נוסף ומשלים נפילה של 8% בשלושת החודשים האחרונים ושל 11% מתחילת 2018. את הירידות החדות המשיכה להוביל המגייסת הגדולה ביותר, חברת אול-יר, שהאג"ח הלא מבוטחות שלה נפלו היום בשיעור חד של כ-8% והשלימו קריסה של כ-28% מתחילת דצמבר.

כשלי דיווח דחפו את הירידות

מלבד אול-יר, נרשמו ירידות חדות של יותר מ-3% גם באגרות החוב שהנפיקו קבוצת קליין, סטרווד ווסט, ווטרסטון ואמ.די.ג'י. גל ירידות זה באג"ח האמריקאיות, מושפע בין השאר מכשלי דיווח שהתגלו אצל חלק מהחברות, ושהביאו את המשקיעים לחשוש מפני חולשת הממשל התאגידי הנהוג בהן.

אמש למשל, נדרשה חברת ווטרסטון לפרסם מחדש את דוח הדירקטוריון לסיכום הרבעון השלישי של 2019, לאחר שהדוח המקורי לא כלל התייחסות של הדירקטוריון לתזרים המזומנים השלילי המתמשך של החברה ברמת הסולו. "לבקשת רשות ניירות ערך בסעיף 1.4 לדוח הדירקטוריון ביחס לניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה, נוסף פירוט בעניין תזרים המזומנים השלילי המתמשך של החברה מפעילות שוטפת לפי המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 30 בספטמבר 2018", כתבה ווטרסטון בהודעה לבורסה.

ווטרסטון עוסקת בנדל"ן מניב ומתמקדת בעיקר בתחום המסחרי, שנמצא כיום תחת לחץ עקב המעבר המהיר של הציבור בארה"ב לרכישות ברשת האינטרנט. בקיץ 2017 הנפיקה החברה לראשונה אגרות חוב בת"א וכיום נסחרות בבורסה אג"ח שלה מסדרה א' בהיקף של 407 מיליון שקל ערך נקוב (ע"נ).

בעלי השליטה בחברה הם ניל שלום, אנטון מלצ'יאונדה וג'וש לוי. ניל שלום מחזיק כיום בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, מלצ'יאונדה הוא דירקטור ואילו ניל שלום משמש כמנכ"ל וכדירקטור. את שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 סיימה ווטרסטון עם צמיחה של 17% בהכנסות משכירות, שנבעה בעיקרה מהשכרת שטחים נוספים בנכסים ומאכלוס נכסים אחרים.

עוד דיווחה החברה על עלייה של 13% ב-NOI (רווח הגולמי מהשכרה) בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 ל-27 מיליון דולר, וכן על ירידה של 33% בתזרים מפעילות השכרה (FFO) לפי גישת ההנהלה ל-4.6 מיליון דולר. הרווח הנקי של ווטרסטון זינק בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ל-13.6 מיליון דולר, לעומת 1.8 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה אשתקד, אולם זאת בעיקר בשל רווח של 5.1 מיליון דולר שנרשם מעלייה בשווי הנדל"ן שבבעלות החברה וכן כתוצאה מהתחזקות הדולר מול השקל, שהניבה הכנסות של 5.1 מיליון דולר מהפרשי שער.

ווטרסטון מציגה בדוחותיה הכספיים לסוף ספטמבר 2018 הון עצמי של 241.1 מיליון דולר, המהווה כ-31% מסך נכסיה. לחברה חוב פיננסי של 504.5 מיליון דולר, אולם רק 1.7 מיליון דולר מתוכו מסווג כחוב לטווח קצר.

תזרים חיובי מפעילות שוטפת

בשלושת הרבעונים הראשונים הציגה ווטרסטון במאוחד תזרים מזומנים חיובי של 24.1 מיליון דולר מפעילות שוטפת, בהמשך לתזרים שוטף חיובי של 23.5 מיליון דולר שרשמה ב-2017 כולה. עם זאת, במאזן סולו של ווטרסטון נרשם תזרים שלילי מפעילות שוטפת של 704 אלף דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 ושל 1.7 מיליון דולר ב-2017 כולה.

עבור רשות ניירות ערך עניין זה מהווה סימן אזהרה המחייב התייחסות מיוחדת של הדירקטוריון. בדוחות המקוריים שפורסמו בסוף נובמבר לא צורפה התייחסות החברה לנושא, ובעקבות דרישת רשות ני"ע ערך הדירקטוריון ישיבה נוספת ובסיומה צורפה ההתייחסות מטעמו.

בתוספת לדוחות ווטרסטון נכתב כי "החברה מנהלת את ההון החוזר שלה על ידי תזרים מזומנים חזוי ותשלומים צפויים ברמה חודשית. על-פי רוב, תזרים המזומנים מנכסים תפעוליים הינו צפוי. דירקטוריון החברה ערך בחינה של מקורות המימון של החברה לפירעון התחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהסתמך על תזרים מזומנים צפוי שהוצג בפניו, ולהערכתו על בסיס בחינה זו ביכולתה של החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה השוטפות בעיקר באמצעות תמורה נטו מתזרימי מזומנים חיוביים מפעילותה השוטפת".

בעקבות כך קבע הדירקטוריון כי אין בתזרים השלילי המתמשך בדוחות הסולו כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. עם זאת, לפי שעה הבהרה זו לא מרגיעה את המשקיעים ואג"ח א' של החברה נסחרה היום בתשואה לפדיון של כ-20%, כאשר לאג"ח משך חיים ממוצע של כ-3 שנים. 

צרו איתנו קשר *5988