יזם הבלוקצ'יין משה חוגג מסרב להיחקר ע"י המפרק הזמני שמונה לחברת invest.com

חוגג, שותף בחברת ההשקעות סינגולריטים ומבעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, מנמק את סירובו, בין השאר, בטענה להיעדר סמכויות חקירה למפרק הזמני, עו"ד גיל אורן, ומהטעם שהוגשה לביהמ"ש בקשה לבטל את ההחלטה על מינוי המפרק • למרות זאת הודיע חוגג כי אין לו התנגדות להיפגש עם עו"ד אורן ב-20 בדצמבר

משה חוגג / צילום: יונתן בלום
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

המפרק הזמני שמונה לחברת invest.com, המכונה בקיצור IDC, עו"ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון, מתחיל לעבוד: ל"גלובס" נודע כי אתמול (ב') ביקש המפרק הזמני מבית המשפט המחוזי בתל-אביב להורות בצו למשה חוגג, שותף מייסד בחברת ההשקעות סינגולריטים ומבעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, להתייצב לחקירה במשרדו.

לדברי עו"ד אורן, הבקשה מוגשת, בין השאר, מכיוון שחוגג, שנכח כבר בפגישה אחת שהתקיימה במשרדי המפרק הזמני, מסרב כעת להתייצב לחקירה אצלו. במסגרת הבקשה טוען אורן כי סירובו של חוגג לא מאפשר לו לבצע את התפקיד שאליו הסמיכו בית המשפט, "לחקור כל נושא משרה ובעל תפקיד בחברה, בהווה ובעבר, כמו גם צדדים שלישיים נדרשים (לרבות מוסדות פיננסיים) בארץ ובחו"ל, שיש להם נגיעה וקשר אל החברה או לנכסיה או להתחייבויותיה".

הסאגה הנוכחית מגיעה בהמשך לחשיפת "גלובס" על כך ש-17 בעלי מניות בחברת AnyOption Holdings, המכונה בקיצור AOH, שעסקה בשיווק אופציות בינאריות ופעילותה מוזגה לחברת IDC, מקבוצת קרן סינגולריטים, טוענים כי חוגג מבריח נכסים, כספים וזכויות של IDC לתאגידים אחרים בשליטתו או לאנשי קש מטעמו, ומשכך הם ביקשו את פירוקה של IDC.

עוד טענו בעלי המניות כי במסגרת הסכם המיזוג שנחתם בינם לבין IDC (והסכם מיזוג מתוקן עליו חתמו הצדדים בפברואר 2018), סוכם ביניהם כי IDC תקבל את מלוא מניותיה, נכסיה ופעילותה של AOH, וזו האחרונה תיקלט אל תוך קבוצת IDC. כל זאת, בתמורה ל-35% ממניות IDC, וכן תשלום בסך 3.5 מיליון דולר מתוך רווחי החברה, שטרם התקבל בידם.

נוסף על כך, נקבע כי IDC זכאית ל-25% ממניותיה של חברת STOX Technologies Limited, המכונה בקיצור STX, שגייסה מהציבור במסגרת הנפקת מטבע דיגיטלי סכום של כ-34 מיליון דולר, כאשר שווי המטבעות שהונפקו האמיר זמן קצר לאחר מכן לכ-60 מיליון דולר. לטענת בעלי המניות, IDC ובכלל אלה, הם עצמם כמחזיקי מניות, היו אמורים ליהנות מהכנסות ורווחים בסכומי עתק מצטברים של עשרות מיליוני דולר ארה"ב, מכוח הסכם STX ומכוח הסכם המיזוג.

חוגג באמצעות באי כוחו, מכחיש את ההאשמות כלפיו, וטוען כי מדובר במחלוקת חוזית-עסקית שבין הצדדים להסכם. עוד טוען חוגג, כי אין לקיים בזמן הזה חקירות בכלל, לא בעניינו ולא בעניינו של כל אדם אחר הקשור לחברה. 

המפרק הזמני: "לחוגג תפקיד מרכזי בפירוקה הזמני"

ובחזרה לבקשת המפרק הזמני לזמן את חוגג לחקירה במשרדו. לדבריו של עו"ד אורן, חוגג, ממלא "תפקיד מרכזי" בסוגיות הנוגעת לחב' IDC ופירוקה הזמני. ולכן, לטענתו, הוא זימן פגישה ראשונית במשרדו עם חוגג ובאי כוחו, במסגרתה התנהל שיח בין הצדדים לצורך העברת מידע ומסמכים למפרק הזמני.

לפי המפרק הזמני, "עתה לאחר איסוף ראשוני של חומר ומידע וקיום חקירות עם גורמים שונים, נדרשת חקירה של מר חוגג". הצורך באותה חקירה, נומק בבקשה, בין השאר, לאור היותו של חוגג עד לאחרונה, דירקטור בחברה המצויה בפירוק זמני.

נזכיר, כי באי כוחו של חוגג, עוה"ד אהרון מיכאלי ויהודה רוזנטל, ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', הגישו בשבוע שעבר לביהמ"ש המחוזי, בקשה לעיין מחדש בהחלטתו להיעתר לבקשת 17 בעלי המניות בחברת AOH למנות לחברת IDC מפרק זמני וכי עליו לבטל החלטה זו.

לסירובו של חוגג להתייצב לחקירה, קדם מכתב מטעמו של המפרק הזמני, המציע לחוגג 3 מועדים אפשריים לקיום החקירה. וזאת, מבלי שפורטו נושאי החקירה בתגובה, שיגר חוגג באמצעות בא כוחו מכתב למפרק הזמני, במסגרתו ציינו האחרונים, כי לעמדתו של מרשם (חוגג), "אין לקיים בעת הזאת חקירות כלשהן ובוודאי שלא בעניינים התלויים ועומדים להכרעתו של בית המשפט במסגרת הבקשה לביטול מינוי מפרק זמני...לא למר חוגג ולא לאף אדם אחר בקשר עם החברה".

במצב דברים זה טוען חוגג, "אין הצדקה ואין טעם, כי המפרק הזמני ימהר לבצע פעולות שעלולות להיות להן השלכה חמורה על החברה ועל יכולתה לשקם את עצמה, לאחר שבית המשפט יבטל את הפירוק הזמני".

במכתבו, טוען חוגג, כי המפרק הזמני באמצעות בקשה פורמלית למראית עין, הרחיב את סמכויותיו מעבר לאלה שהוקנו לו ע"י ביהמ"ש המחוזי, אשר לא כללו סמכויות חקירה. משכך, סבור חוגג, "שאין למפרק הזמני סמכות לבצע חקירות כלל", ועל כן, גם מסיבה זו מבקש חוגג מעו"ד אורן, שיבטל את הזמנתו לחקירה וכן שיבטל כל הזמנה לחקירה אחרת (ככל שנעשתה).

במסגרת המכתב, חוזר חוגג על טענתו, כי המחלוקות עם מבקשי הפירוק "הן חלק מחלוקות חוזיות/כספיות שבין צדדים להסכם". מבלי לגרוע מטענותיו, מציין חוגג במכתבו, כי ככל והמפרק הזמני עדיין יהיה בתפקידו, וככל ויהיה צורך בקיום חקירה כאמור, אין לו התנגדות להיפגש עמו ביום חמישי הבא, 20 בדצמבר, בשעות הצהריים.