HeraMED מנתניה גייסה כ-16 מיליון שקל בהנפקה בבורסה האוסטרלית

החברה HeraMED פיתחה מוניטור קטן לשימוש ביתי המיועד למעקב אחר פעימות הלב של העובר

הושלמה בהצלחה ההנפקה הראשונית של חברת HeraMED הישראלית בבורסה האוסטרלית. HeraMED מנתניה פיתחה מוניטור קטן לשימוש ביתי המיועד למעקב אחר פעימות הלב של העובר. המכשיר שפיתחה מתחבר לסמארטפון ולענן, ומאפשר לשמור ולחלוק את הנתונים עם הרופאים המטפלים.

HeraMED גייסה בהנפקה 6 מיליון דולר אוסטרלי, שהם 16.2 מיליון שקל, ומחיר המניה בהנפקה נקבע על 20 סנט אוסטרלי. שווי השוק של החברה נקבע בהנפקה על כ-17.5 מיליון דולר אוסטרלי, כלומר 47.3 מיליון שקל. החברה צפויה להיסחר רשמית באוסטרליה החל ממחר. את ההנפקה ליוו עו"ד אנה משה ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ ורו"ח ליאור שחר ממשרד רואי החשבון BDO.

HeraMED הוקמה בשנת 2011 על ידי מנכ"ל החברה, דוד גרוברמן, מהנדס ביו-רפואי, וטל סלונים, מנהל התפעול בחברה. לאחר השלמת ההנפקה, מחזיק כל אחד מהמייסדים ב-9.1% מהון המניות של החברה. לפי נתוני חברת המחקר IVC, היא גייסה מאז הקמתה 3.4 מיליון דולר בלבד, כאשר טרום ההנפקה היו בקופתה 1.5 מיליון דולר.

לפי התשקיף שהגישה HeraMED לקראת ההנפקה, בחברה מתכננים להשתמש בכספי ההנפקה לצורכי מחקר ופיתוח, שיווק ומכירות, הוצאות הנהלה וכלליות והון חוזר. כמו כן, בכוונת החברה להחזיר הלוואה בסך כ-205 אלף דולר לחברת מיתר הנדסה, שנשלטת על ידי מנכ"ל HeraMED גרוברמן, ועל ידי שותפו סלונים.

החברה פונה בעיקר לשווקים בישראל, באיחוד האירופי, בארה"ב ובאוסטרליה. לפי התשקיף, לחברה כבר יש אישורים רגולטוריים בבריטניה, בישראל ובמדינות אירופה, והיא החלה בהכנות לקראת בקשת אישור לשיווק גם בארה"ב. בישראל יש ל-HeraMED הסכם הפצה עם טבע, שלפיו אביק - חברה בת של טבע - תפיץ בבלעדיות את המוצר בישראל. ההסכם קובע שבשנה הראשונה יופצו מכשירים בהיקף מינימלי של 140 אלף דולר. 

HeraMED: תעודת זהות
 HeraMED: תעודת זהות

המשך הטרנד האוסטרלי

במחצית הראשונה של 2018 החלה החברה לרשום הכנסות, בסך 27 אלף דולר אמריקאי, כאשר באותה תקופה ההפסד הנקי שלה הסתכם ב-599 אלף דולר. בשנת 2017 החברה רשמה הפסד נקי של 788 אלף דולר.

HeraMed מצטרפת למספר הולך וגדל של חברות ישראליות שנסחרות בבורסה האוסטרלית (ASX). הטרנד החל לפני כשלוש שנים כשחברות ישראליות קטנות בחרו להתמזג עם שלדים בורסאיים באוסטרליה וכך לגייס כסף ולהפוך לציבוריות. בשנה וחצי האחרונות הרישום למסחר של חברות ישראליות באוסטרליה היה בעיקר באמצעות הנפקה ראשונית (IPO) ולא מיזוג לשלד. לאחרונה הושלמו שתי הנפקות של חברות ישראליות באוסטרליה - מאזני שקל מקיבוץ בית קשת, המפתחת ומייצרת מערכות שקילה מתקדמות, גייסה 10.2 מיליון דולר אוסטרלי; ו-Security Matters, שפיתחה טכנולוגיה ל"סימון" מוצרים שונים במטרה להבטיח את המקוריות שלהם, אשר גייסה 6 מיליון דולר אוסטרלי.