צבי צרפתי לא מתייאש: מבקש תגמולים בעלות שנתית של 2 מיליון שקל לאחר יותר משנה ללא שכר

מדובר בירידה של כ-30% לעומת השכר לו זכה בעבר צרפתי, מייסד ויו"ר חברת הנדל"ן המשפחתית • החברה מחלקת את חבילת התגמול לשלוש החלטות נפרדות – שכר חודשי, מענק שנתי ותנאים נלווים

אחרי יותר משנה ללא שכר על רקע מאבקים עם בעלי מניות מיעוט, צבי צרפתי, בעל השליטה ומייסד חברת הנדל"ן הנושאת את שמו מנסה שוב לקבל את אישור בעלי המניות בחברה לתנאי העסקתו כיו"ר החברה. חברת צרפתי  זימנה אסיפת בעלי מניות לחודש הבא (16.1), שבה היא מבקשת לאשר לצרפתי את תנאי התגמול המעודכנים שלו, שהופחתו בצורה ניכרת ביחס להסכם ההעסקה הקודם שלו.

כעת מחלקת צרפתי את חבילת התגמול שהיא מבקשת לאשר ליו"ר לשלוש החלטות נפרדות - המרכזית שבהן היא שכרו החודשי בעלות חודשית של 119 אלף שקל, על בסיס משכורת חודשית של 85 אלף שקל - שלפי צרפתי משקפת הפחתה חודשית של כ-65 אלף שקל ביחס להסכם הקודם. נוסף על כך עומדים להצבעה מתן מענק שנתי של עד 550 אלף שקל על בסיס תוצאות החברה, ומתן תנאים נלווים ובהם בין היתר רכב.

בהתאם, בצרפתי מעריכים את עלות העסקתו השנתית של צבי צרפתי לפי התנאים החדשים בכ-2 מיליון שקל - נמוך בכ-30% מתגמולים בהיקף של 2.8 מיליון שקל שלהם היה זכאי ב-2017, עד מועד סיום העסקתו באמצע חודש נובמבר.

ועדת התגמול ודירקטוריון צרפתי מבקשים בזימון מבעלי המניות, כי "בבואם להצביע על ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, תעמוד לנגד עיניהם טובת החברה, שכן מצב הדברים הנוכחי, שבו נושא משרה בחברה שהינו איש מפתח בחברה אינו מקבל שכר למעלה משנה, אינו בריא לחברה".

עוד הוסיפו בעניינו כי צרפתי (שבשבוע הבא יחגוג 81) מועסק בחברה יותר מ-25 שנה, ובשל פעילותו רבת-השנים והניסיון וההבנה שצבר בתחום הוא מהווה "דמות מפתח בחברה, ותרומתו חיונית ומהותית להצלחת הקבוצה ולקידום עסקיה, וקיימת חשיבות רבה להמשך העסקתו בחברה".

תוקף ההסכם הצפוי: 2017 עד 2020

תוקף ההסכם העומד על הפרק הוא מחודש נובמבר 2017 ועד נובמבר שנת 2020, וזאת אחרי ששבועות ספורים לפני תום תקופת ההסכם הקודם פרסמו עו"ד ארז רוזנבוך (מיזמי קרן הריט מגוריט) ושותפו תומר חפץ, צמד מחזיקי מניות מיעוט בצרפתי, הודעת עמדה שבה יצאו נגד התגמולים הניתנים לבני משפחת צרפתי.

מאז החל מאבק בין השניים לבין בני המשפחה, שבסיומו אישרו בחודש מאי האחרון בעלי מניות החברה את תנאי העסקת משה ורפי צרפתי - צמד בניו של בעל השליטה, המכהנים כמנכ"לים משותפים בחברה - וגם זאת אחרי הפחתה ניכרת בחבילת התגמולים של השניים.

עוד אושרו אז תנאי העסקת שתי בנותיו של צבי צרפתי - מלי קאירי ואירית צרפתי בן חני, תנאי העסקת אופיר בן חני, בן זוגה של אירית וחתנו של צבי צרפתי, וכן מדיניות התגמול של החברה, וכל זאת אחרי שתנאי העסקתו של צרפתי ירדו מסדר יומה של האסיפה שהתכנסה.

מלבד רוזנבוך וחפץ, שבעת המאבק שלהם מול בני המשפה בשנה שעברה החזיקו בפחות מ-4% ממניות צרפתי (באמצעות השותפות "אתו שוקי הון"), בעלי מניות המיעוט המרכזיים בצרפתי הם בתי ההשקעות אלטשולר שחם (כ-16%) ומור (כ-7%). צבי צרפתי מחזיק בכ-28% ממניות החברה (וכ-31% בזכויות ההצבעה בה), וסך החזקות בעלי העניין בחברה עומדות על כ-61%.

על רקע המאבק שהתפתח בין הצדדים חשף "גלובס" כי עלויות השכר שלהן זכו צרפתי ושני בניו הצטברו בעשור האחרון ליותר מ-80 מיליון שקל - ממוצע שנתי של יותר מ-8 מיליון שקל, וכי מאז הונפקה צבי צרפתי בתל-אביב, לפני יותר מ-20 שנה, מגיע גובה התגמולים הכולל לשלושה לכ-150 מיליון שקל.

פעילותה של צרפתי מתרכז בבנייה למגורים בישראל, והיא נסחרת בשווי של כ-180 מיליון שקל, אחרי שמנייתה נחלשה ב-27% מתחילת השנה. מוקדם יותר החודש דיווחה החברה על מכירת בניין משרדים בחולון לחברת המידע קן מנחה שבשליטת משפחת בגס, יחד עם חברה מקבוצת "יפעת בקרת פרסום", הנמצאת בשליטת משפחת בגס, תמורת כ-51 מיליון שקל.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2018 נחלשו הכנסותיה של צרפתי ב-22% ל-125 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה צלל ב-44% ל-15 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988