לאחר הבירור אצל הממונה: שלמה אליהו מבטל את תוכניתו לוועדה לפיקוח על הנהלת מגדל

בעל השליטה ויו"ר מגדל אחזקות שלמה אליהו, יחד עם יתר דירקטוריון מגדל ביטוח, הגיעו לבירור חריג אצל הממונה על שוק ההון משה ברקת, בעקבות הכוונה למנות ועדת פיקוח להנהלת החברה • אליהו: "לצערי לא הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית של הוועדה"

שלמה  אליהו/ צילום:  תמר מצפי
שלמה אליהו/ צילום: תמר מצפי

לאחר שהממונה החדש על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת חש מורת רוח חריפה לגבי התנהלותו של יו"ר קבוצת הביטוח מגדל שלמה אליהו וזימן אותו לבירור חריג במשרדי הרשות, חזר בו אליהו מכוונתו להקים ועדת פיקוח על הנהלת מגדל חברה לביטוח, והתחייב לבטל את הוועדה. 

כעבור שעות אחדות ממגדל נמסר כי "במהלך הפגישה אמר אליהו לממונה: בהמשך לפרסומים בתקשורת ועקב חוסר הבנה של מטרת הוועדה - אני ממליץ לדירקטוריון החברה לבטל את ועדת הדירקטוריון. לצערי לא הבינו את מטרתה החוקית והלגיטימית. בהמשך להמלצת היו"ר לביטול הוועדה, דירקטוריון מגדל אחזקות אישר את ההמלצה לבטל את ועדת הדירקטוריון שהוקמה בתאריך 7 בנובמבר 2018", ולפיכך הוועדה מבוטלת". במגדל הגדירו את מטרת הוועדה של חברי הדירקטוריון כ"שיפור התייעלות החברה וביצועיה".

לפני חודשים ספורים נודע כי אליהו מתכוון למנות ועדת פיקוח מצומצמת של חברים בדירקטוריון החברה-האם הציבורית - שתכלול אותו ואת שני הדח"צים אברהם ביגר (המשמש גם כיועץ מיוחד לדירקטוריון "גלובס") ורונית בודו - שתפקח על התנהלות מגדל חברה לביטוח ושתיפגש גם עם סמנכ"לים ומשנים למנכ"ל בחברת הביטוח.

מינוי הוועדה עורר בתחילה התנגדות מתונה בסביבת הפיקוח, אך הממונה החדש ברקת החליט לתת לאליהו להתקדם עם זה, לכשנכנס לתפקידו, תוך שהורה לדירקטוריון מגדל חברה לביטוח לדון בהשלכות של המהלך. ואולם, בקשתו של ברקת לקיים דיון בנושא תחת לוח זמנים ברור ומהיר לא קרה כפי שרצה, ובעקבות זאת הוא שלח בשבוע שעבר זימון חריג לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח.

היום בבוקר התקיים הבירור החריג, כשככל הידוע הוא התמקד בעיקר בשיחה לא פשוטה עם הדח"צים במגדל חברה לביטוח ועם בעל השליטה אליהו, שמכהן גם כדירקטור 'רגיל' בחברה. בסוף הבירור נקבע כי אליהו יחזור בו מכוונתו להקים ועדת פיקוח לצמרת מגדל ביטוח.

"בוחנים את סבלנות הרגולטור" 

במסגרת הזימון לפגישה במשרדי הרשות הבוקר, כתב ברקת לאליהו ולחברי הדירקטוריון במגדל אחזקות כי למרות שביקש דיון ביחס לוועדה האמורה בהקדם, "להפתעתנו, נענינו כי לא ניתן לכנס את הדירקטורים בטווח הזמן הסביר". על כן הרחיב ברקת את ביקורתו על אליהו, שיחסיו עם הממונה הקודמת דורית סלינגר התאפיינו במתיחות רבה ובחוסר אמון, וכתב לו: "מעבר לכך שהדבר מעיד על הקלת ראש בחשיבות העניין ובהנחיה היוצאת מהרשות, אני סבור כי אתם שוכחים את חובתכם כדירקטוריון החברה ובוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם". על כן ברקת זימן את אליהו בתכיפות למשרדיו "לצורך בירור הדברים".

נציין כי בסמכות הפיקוח להזיז נושא משרה ודירקטורים בחברת ביטוח, בדומה לסמכות לאשר מינוי דירקטור. עם זאת, הרשות לא ממש מגיעה למימוש זכויות כאלה, והרבה פעמים זה נעצר עוד קודם. גם המפגש עכשיו הוא חריג מאוד מהבחינה הזו. 

"הדבר המשמעותי היחידי שאליהו עשה ממנו יותר מדי, כי נראה שאת היתר הפיקוח היה בולע, זה לא הקמת ועדת הבדיקה כשלעצמה - כי יכול להיות שזה אפילו חלק מתפקידיו כדירקטור בחברת אחזקות - אלא זה שהוועדה לא רק תפקח על המנכ"ל ועל היו"ר במגדל ביטוח, כי אם גם תזמן סמנכ"לים ומשנים למנכ"ל. זה על פניו עלול להיות הפרה של כללי ממשל תאגידי נאות", מעריך גורם בשוק ההון, שאינו מעורה לעומק בפרטים במגדל. כלומר, נראה כי מבחינת הפיקוח, האי-עמידה של דירקטוריון מגדל ביטוח בלוח הזמנים שהכתיב הממונה הוא אמנם 'לא ראוי', אבל יש היבט יותר מורכב ומשמעותי: רמת המעורבות שמפעילים בוועדה, מאחר שאם הוא יוצר בפועל מנגנונים שמייצרים החלטות במגדל ביטוח זו עלולה להיות בעיה עבור הפיקוח. עם זאת, לא ברור אם זה מה שהוא ביקש לעשות.

יחסי אליהו ושריג עלו על שירטון

שלמה אליהו שולט בחברה-האם של מגדל חברה לביטוח - מגדל אחזקות ומיוני האחרון גם מכהן כיו"ר שלה. מגדל אחזקות היא חברה ציבורית שכפופה לרשות ניירות ערך, בהתאם לחוק החברות ולכאורה אינה תחת פיקוח ישיר של רשות שוק ההון. עם זאת, בפועל רשות שוק ההון מחזיקה בסמכויות לגבי החברה מכיוון שהרוב המכריע של עיסוקיה מרוכז בחברת הביטוח - ההחזקה העיקרית של מגדל אחזקות היא מגדל חברה לביטוח, שבשליטתה הבלעדית.

כפועל יוצא מכך, מגדל חברה לביטוח כפופה ישירות ובאופן מוחלט לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וככזו סמכויות הרגולטור בה רבות בהרבה וחריגות ביחס למה שקבוע בחוק החברות, ולזכויות קניין 'רגילות' של בעלי חברה בישראל.

אגב, בעוד שמנכ"ל מגדל אחזקות הוא גם מנכ"ל מגדל חברה לביטוח, הרי שיו"ר מגדל חברה לביטוח הוא פרופ' עודד שריג, לשעבר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והוא זה שאחראי על זימוני ישיבות הדירקטוריון בחברת הביטוח.

בכל אופן לפי הערכות בשוק, יחסיו של יו"ר חברת הביטוח שריג עם אליהו ככל הנראה עלו על שירטון. אגב, זו הפעם השנייה ששריג, שאישר לאליהו את רכישת מגדל, מכהן בתפקיד בכיר בסביבתה ותחת אליהו. בפעם הקודמת הוא היה בתפקיד בכיר לכמה חודשים בלבד.

בדירקטוריון מגדל ביטוח חברים פרט ליו"ר שריג ולבעל השליטה אליהו, גם עזריאל מוסקוביץ, ד"ר גבי פיקר, והדח"צים מירב בן כנען הלר, אברהם ביגר (שמשמש גם כיועץ מיוחד לדירקטוריון "גלובס"), ורונית בודו. כל חברי דירקטוריון מגדל ביטוח, להוציא שריג, מכהנים גם בדירקטוריון מגדל אחזקות, בדומה לכך שאליהו מכהן גם בדירקטוריון החברה-האם, כיו"ר אליהו אחזקות, ולגביו יש להוסיף שבעבר כבר היה יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח עד דצמבר 2013. 

צרו איתנו קשר *5988