קבלו טיפ: כל מה שצריך לדעת על "חוק הטיפים" שייכנס לתוקף בשבוע הבא

מה יקרה בזירת המס ב-1 בינואר השנה, ומה יקרה בעוד 3 חודשים? ומה בכלל השינויים הצפויים בעקבות "חוק הטיפים"? • רגע לפני שהשינוי נכנס לתוקף, "גלובס" עונה על כל השאלות הבוערות

סוגיית תשלום המע"מ בגין הטיפים טרם הושלמה / צילום: שלומי יוסף
סוגיית תשלום המע"מ בגין הטיפים טרם הושלמה / צילום: שלומי יוסף

ב-1 בינואר 2019 ייכנס לתוקפו אחד השינויים המשמעותיים ביותר בתחום המסעדנות ותנאי העסקתם של מלצרים - המהפך המכונה "חוק הטיפים". הכינוי של המהפך הצפוי שגוי, מאחר שהוא לא נולד בעקבות מהלך חקיקתי כלשהו, אלא על רקע פסיקת בית הדין הארצי לעבודה (מיד נסביר), אך התפיסה שלו כדרמטי בהחלט במקומה.

המהלך שהוביל בית הדין הארצי משנה את האופן שבו ייתפסו מעתה התשרים (הטיפים) שמקבלים המלצרים, ומכניס את הכספים הללו למעגל המדווח, המבוטח (בביטוח לאומי) והמופרש (לפנסיה). בדרך נכנסו הכספים הללו גם למעגל המדווח לרשות המסים, ואחוזים מהם ייכנסו כעת לקופת המדינה. כמה אחוזים? והאם מדובר רק במס הכנסה שמוטל על המלצרים או גם במע"מ שעל העסקים לגבות? התשובות לכך לא ניתנו בהחלטה שהולידה את המהפך בנוגע לטיפים, שכן היא לא התיימרה להכריע בנושא המיסויי ולחייב את רשות המסים, ואולם ההשפעה המיסויית קיימת.

שלשום (א') שיגרה רשות המסים הבהרה לעניין השלכות המע"מ שנובעות מפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין הטיפים, שבמסגרתה הודיעה כי בשלושת החודשים הקרובים לא ייגבה מע"מ בנוגע לטיפים.

אז מה כן יקרה בזירת המס ב-1 בינואר השנה, ומה יקרה בעוד 3 חודשים? ומה בכלל השינויים הצפויים בעקבות "חוק הטיפים"? רגע לפני שהשינוי נכנס לתוקפו, "גלובס" עונה על כמה מהשאלות הבוערות סביב ההכנסות מתשרים/טיפים.

מה קובע חוק הטיפים?

נתחיל בזה שאין דבר כזה "חוק הטיפים". ההחלטה שזכתה לכינוי "חוק הטיפים" היא החלטה של בית הדין הארצי לעבודה ממארס השנה, שבמסגרתה נקבעה הלכה עקרונית שלפיה התשרים ("טיפים") שמקבלים מלצריות ומלצרים במסעדות ובבתי הקפה ייחשבו כחלק משכר עבודתם.

מדובר בסוגיה שהייתה שנויה במחלוקת במשך שנים, וגם פסק הדין סיפק פתרון חלקי ולא התיימר לפתור את כל השאלות הנובעות מהאופן שבו משולמים הטיפים למלצרים. משמעות הפסיקה היא שעל המעסיקים יהיה להתחשב בטיפים בעת שהם מפרישים משכר העובדים לקרן פנסיה, לביטוח לאומי וכדומה. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי יהיה צריך מעתה להתחשב בכלל שכר המלצרים, כולל התשרים, כשהוא מחשב את דמי האבטלה שלהם זכאי מלצר שפוטר מעבדותו.

השופטים ציינו כי הם ערים לכך שהפסיקה משנה את המצב המשפטי הקיים ודורשת היערכות מצד גורמים רבים, ובראשם המעסיקים בענף המסעדנות. מאחר שההסדר חל גם על תשלום דמי הביטוח הלאומי, שלגביהם נערכת התחשבנות שנתית בכל שנת מס, ועל-מנת לתת למחוקק שהות להסדיר את הנושא בדרך אחרת, הורו השופטים כי ההסדר החדש ייכנס לתוקפו ביחס לכלל המשק ב-1 בינואר 2019.

מדוע לא נגבה מס הכנסה עד היום על הטיפים?

הטיפים, כידוע, היו תקבול שלא נרשם בשום מקום עד היום. בדרך-כלל. הסועד היה מעביר למלצר את הטיפ במזומן, המלצר היה משלשל אותו לכיסו או לכוס הטיפים המיועדת לכך, ובכך הסתיים החילוף. קיימים מקרים כמובן שבהם הטיפים שולמו באשראי עם החשבון, ואולם גם הם לא נרשמו כהכנסה של המסעדה, מאחר שהם הועברו לידי המלצרים במזומן, שוב, ולא במסגרת תלוש השכר.

הגם שמעמדם המשפטי-מיסויי של הטיפים לא היה ברור, במהלך השנים ניסתה רשות המסים לגבות מס גם על הכנסותיהם של מלצרים מטיפים, באמצעות מבצעי גבייה שונים. האחרון בהם היה בנובמבר השנה, אז במסגרת בביקורת של מס הכנסה במסעדה בתל-אביב, נמצאו הכנסות במזומן שלא נרשמו בקופת העסק, כאשר מנהל המסעדה טען כי "מדובר בכספי טיפים לא ידענו שצריך להדפיס אותם". גם במהלך ביקורות מס שנעשו במהלך השנים טענו בעלי מסעדות שנתפסו עם כספים לא מוסברים, כי מדובר בכספי טיפים שלא נרשמו.

הרשות לא התמקדה בתחום, בין היתר בשל היעדר הדיווח ובשל אי-הבהירות בנוגע למעמד של הטיפים, ואם מדובר בהכנסה מעבודה. ואז הגיע פסק הדין של בית הדין הארצי ששינה את התמונה.

איזה מס ייגבה החל מה-1 בינואר?

מאחר שבית הדין הארצי לעבודה קבע כי כל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כהכנסת עבודה שלו ממעסיקו, נסללה הדרך עבור רשות המסים לגבות מס הכנסה על הסכומים שמקבלים המלצרים, בהתאם למדרגות המס המוטלות.

החל משבוע הבא הטיפ שמשלם הלקוח שייך למסעדה או לבית העסק הרלוונטי, ועליו להשתמש בו לצורך תשלום שכר המלצרים. מהשכר המלא, שיכלול כעת את הטיפים, ינוכו תשלומי החובה החלים על המעסיק, בהם ביטוח לאומי והפרשות לפנסיה, וכן יופרש שיעור מס ההכנסה הנדרש.

איזה מס לא ייגבה החל מה-1 בינואר?

מאז שניתן פסק הדין של בית הדין הארצי התעוררה מחלוקת חריפה בין המסעדות ומייצגיהם בתחום המס בנוגע לשאלת המע"מ שיוטל על המסעדה בעקבות הכנסת הטיפים לקופה הרושמת, יחד עם התשלומים על הסעודה. בעוד המסעדנים ומייצגיהם טענו, כי הטיפ לא נחשב להכנסה של המסעדה, ולכן אין שום אפשרות לגבות מע"מ בגינו, עמדתה של רשות המסים היא כי הטיפ כן ייחשב כהכנסה של המסעדה שתחויב במע"מ.

השאלה אם תשר חייב או לא חייב במע"מ בשל העובדה שהמסעדה לא גובה אותו עבור עצמה, אלא עבור המלצר, העסיקה את רשות המסים, לשכת יועצי המס, עורכי הדין בתחום והמסעדנים בחודשים האחרונים אולם עד כה לא הובעה עמדה רשמית וסופית של רשות המסים בקשר אליה.

אז מה משמעות הודעתה של רשות המסים בנוגע למע"מ?

רשות המסים הודיעה שלשום כי "נושא אופן גביית מע"מ החל על תשר שהתקבל על-ידי מלצר במסעדה, מצוי עדיין בבחינה על-ידי גורמי המקצוע, לאור הפסיקה החדשה שניתנה בנושא. בהתאם לכך לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים לגבי תקבולים מסוג זה".

בשורה התחתונה אומרת רשות המסים: אנחנו עדיין בוחנים ומגבשים את עמדתנו הרשמית. אולם בבסיס הדיון המתקיים בנושא, עמדת הרשות היא כי יש לגבות מע"מ בגין הטיפים. נציגי רשות המסים הביעו עמדה זו מעל במות שונות בכנסים שנערכו בחודשים האחרונים, ובין היתר אמרו כי ההכנסות מהטיפים הן הכנסות של העסק, וכי מאחר שאין אפשרות להטיל על המלצרים כרגע חובת דיווח על הטיפים ותשלום מע"מ, המסעדות הן אלה שידרשו לשלם את החיוב. איך? זו בדיוק השאלה שנמצאת על שולחן הדיונים, ועתידה להיות מוכרעת בשלושת החודשים הקרובים.