סאגת התמלוגים: כיל תפריש 27 מיליון דולר ב-Q4 ברקע להסכמות עם המדינה

זאת בהמשך להסכמות שהגישה מול המדינה בנוגע לבוררות התמלוגים בין המדינה לבין מפעלי ים המלח • כחלק מההסכמות, החברה תשלם את הסכום עבור השנים שבין 2000 ל-2017

כיל תרשום בדוח לרבעון הרביעי השנה הוצאה חד-פעמית בהיקף של כ-27 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל). זאת, במסגרת בוררות התמלוגים בין החברה-הבת, מפעלי ים המלח (מי"ה), למשרד האוצר, עבור השנים 2000-2017.

בכיל, שעיקר פעילותה ממוקד בהפקת דשנים ומינרלים מאזור ים המלח, מציינים כי לפי הנחיות הבוררים, "נערכה הידברות בין המדינה לבין מי"ה שהסתיימה בהסכמה על שורה של מחלוקות המהוות את מרבית המחלוקות שנותרו פתוחות".

הבוררות שנפתחה בתחילת 2011, לאחר שנים ארוכות של ויכוחים, התחמקויות ובקשות מנומסות מצד חשבים כלליים במשרד האוצר, נגעה למחלוקת העמוקה וארוכת השנים על תשלומי תמלוגים בגין מוצרים המיוצרים על-ידי חברות-הבת הרבות שהקימו מפעלי ים המלח וכיל. אל חברות אלו הועברו פעילויות שבסיסן במינרלים המופקים על-ידי החברה מים המלח. זאת, מבלי לשלם את התמלוגים הנדרשים שנקבעו בתנאי הזיכיון וההתקשרות בין המדינה לחברה.

פסק הבוררות המרכזי בסוגיית התמלוגים ניתן ב-19 במאי 2014, ובמסגרתו נקבע כי כיל חבה בתשלום התמלוגים. לאחר פסק הבוררות הגיע שלב מתן החשבונות, שבו פירטו הצדדים באסמכתאות את הסכום שהמדינה צריכה לקבל מכיל, לטענתן, לאור החבות שנקבעה.

במהלך שנות הבוררות ולפי פסיקות הביניים, החל מ-2011 ועד לשלב השלישי המרכזי בבוררות בסוף 2016 - העבירה כיל למדינה סכום של כ-600 מיליון שקל. ההחלטה הסופית מנובמבר 2016 קבעה שסך התשלום למדינה אמור לעמוד על 850 מיליון שקל.

פסק בוררות חלקי והידברות

למרות החלטת הבוררות החד-משמעית, המשיכה להתקיים מחלוקת בין המדינה לכיל בעניין חישוב התמלוגים. המחלוקת נגעה לפרשנות קביעת הבוררים לעניין חישוב התמלוגים ומחירי ההעברה שבין החברה-האם לחברות-הבנות.

בעקבות הימשכות המחלוקות, הגישה המדינה בתחילת 2018 תביעת בוררות נוספת נגד מי"ה. בתביעה זו דרשה המדינה מכיל תמלוגים בסך של 600 מיליון שקל, בנוסף לכ-850 מיליון שקל שכבר שילמה כיל בעקבות פסק הבוררות הקודם בין הצדדים. לטענת המדינה, חישוב התגמולים על-ידי כיל נעשה בניגוד לפסק הבוררות הקודם.

באוקטובר השנה ניתן פסק בוררות חלקי על-ידי הבוררים השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן ועוה"ד אלקס הרטמן ורם כספי, שבו נקבע כי על מי"ה לשלם למדינה 11 מיליון דולר נוספים, וכן כי הצדדים יקיימו הידברות בנוגע לעניינים נוספים המצויים במחלוקת. היום, כאמור, דיווחה כיל כי תשלם עוד כ-100 מיליון שקל למדינה בנוסף על סכום זה.

אופן החישוב העתידי 

בין הצדדים קיימות עדיין מספר מחלוקות נוספות, אך ל"גלובס" נודע כי מדובר בעניינים טכניים שאינן בעלי משמעות כספית ניכרת.

עוד נודע ל"גלובס", כי במסגרת ההידברות שנערכה בין מי"ה למדינה - שהיא ההידברות הראשונה שנערכה באופן בלתי אמצעי ושלא דרך שופטים או בוררים מזה שמונה שנים - הגיעו הצדדים גם להסכמות צופות פני-עתיד בנוגע לאופן בו יחושב שיעור התגמולים שעל כיל לשלם, במטרה למנוע סכסוכים נוספים בעתיד.

מניית כיל, הנמצאת בשליטת החברה לישראל של עידן עופר ומנוהלת על-ידי רביב צולר, רשמה היום ירידה של כ-1%. בשנה האחרונה עלתה המניה יותר מ-40% על רקע שיפור בעסקי החברה, ושוויה בבורסה הגיע לכ-25 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988