זינוק חד: שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות בישראל מתקרב ל-40%

זינוק חד ב-3.8% בשיעור התעסוקה של נשים ערביות היה התופעה הבולטת ביותר בשוק העבודה בשנת 2018, כך עולה מנתונים שמפרסם מרכז טאוב בפרק המנתח על שוק העבודה ממבט-על, שכתבו הדס פוקס ואבי וייס

נשים ערביות / צילום: Shutterstock
נשים ערביות / צילום: Shutterstock

זינוק חד בשיעור התעסוקה של נשים ערביות,היה התופעה הבולטת ביותר בשוק העבודה בשנת 2018 - כך עולה מנתונים שמפרסם מרכז טאוב בפרק המנתח על שוק העבודה ממבט-על, שכתבו הדס פוקס ואבי וייס. על-פי החוקרים, מתחילת 2018 חלה עלייה מרשימה של 3.8 נקודות האחוז בשיעור התעסוקה של נשים ערביות, בהמשך לעלייה נאה של 2.5 נקודות האחוז ב-2017. בעקבות קפיצה זו מתקרב שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות ל-40%, מקדים בשנתיים את היעד שנקבע ל-2020 ומדביק את הפער בינן לבין גברים חרדיים. החוקרים מסבירים נתונים אלה במגמה של עלייה ברמת ההשכלה של נשים ערביות שנמשכת מתחילת העשור.

נקודה מרכזית נוספת, אך פחות מפתיעה, שעולה מהדוח היא שרק מגזר אחד באוכלוסייה נהנה מפריחת ענף ההייטק בישראל בשנים האחרונות: גברים יהודים לא-חרדים. מנתוני התעסוקה עולה כי שיעור המועסקים בהייטק מקרב קבוצה זו עלה מ-8% בסוף שנות התשעים למעל 15% מסך המועסקים במגזר זה כיום. לעומת זאת, בקרב שאר קבוצות האוכלוסייה נותר שיעור המועסקים בהייטק נמוך מאד: 7% אצל נשים יהודיות לא-חרדיות, ופחות מ-2% בכל יתר הקבוצות (גברים חרדים וערבים, נשים חרדיות וערביות).

תמונת המצב הכללית שעולה משוק העבודה היא חיובית. השכר במשק המשיך לעלות ב-2018 והשלים עלייה ריאלית של 11 אחוזים מאז 2014. ואולם קצב הגידול בפריון ממשיך לפגר אחר עליית השכר, תנאי נדרש כדי שמגמה זו תתמיד לאורך זמן. מה שמעיד כי מגמת עליית השכר איננה בת-קיימא. פוקס ו-וייס מצאו דמיון מפתיע בין שכרם של החרדים ושל הערבים, למרות הבדלים בשעות העבודה ובפרמטרים נוספים בין שתי הקבוצות.

ב-2018 נמשכה מגמת השיפור בשיעורי התעסוקה והירידה בשיעורי הבלתי מועסקים שהחלה ב-2003 נמשכה גם בשנה החולפת. מאז 1995 חלה עלייה דרמטית בשיעורי התעסוקה בקרב נשים שצמצמו מאד את הפער בינם לבין הגברים: אם ב-1995 פחות מ-60% מהנשים היו בכוח העבודה השנה הגיעו שיעורי התעסוקה בקרב נשים ל-74%. לעומת זאת שיעורי התעסוקה בקרב גברים עולים במתינות מאז 2003 וחזרו לרמה בה היו באמצע שנות ה-90, של 83%.

את הזינוק המרשים ביותר בכניסה לשוק העבודה ביצעו נשים חרדיות, ששיעורי התעסוקה בקרב קבוצה זו זינקו בתוך 15 שנה בלא פחות מ-22 נקודות האחוז. גם מצבן של הנשים הערביות השתפר בצורה ניכרת ושיעור התעסוקה בקרב קבוצה זו עלה ב-11 נקודות האחוז מאז 2002 (גידול של 50% במספר המועסקות). בקרב נשים ערביות נרשמה גם עלייה של ממש ברמת ההשכלה. כאמור הזינוק המרשים ביותר בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות נרשם בשנתיים האחרונות.