למרות מעורבות ניצב רוני ריטמן: החקירות וההליכים המשפטיים נגד נתניהו לא יעוכבו

במכתב ששיגרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי), עו"ד דינה זילבר, אל עו"ד ד"ר יוסי כהן, בא-כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נכתב כי לא נפל פגם בחקירות בעקבות מעורבותו של ניצב רוני ריטמן בהן

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

החקירות וההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יעוכבו בשל מעורבותו של ניצב רוני ריטמן בחקירה - כך קבע היועץ המשפטי לממשלה, אשר דחה את בקשת ראש הממשלה לעכב את ההליכים נגדו בעקבות טענות שהעלה ניצב (בדימוס) ריטמן במסגרת חקירתו במח"ש, המעלות לטענת ראש הממשלה חשש כי נפגעה יכולת המשטרה לנהל את החקירות באופן אובייקטיבי.

במכתב ששיגרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי), עו"ד דינה זילבר, אל עו"ד ד"ר יוסי כהן, בא-כוחו של ראש הממשלה נתניהו, נכתב כי לא נפל פגם בחקירות בעקבות מעורבותו של ריטמן בהן.

עו"ד ד"ר יוסי כהן פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות על עיכוב ההליכים נגד ראש הממשלה ורעייתו, וזאת נוכח טענות שהעלה ניצב (בדימוס) רוני ריטמן במסגרת חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים, ולפיהן התלונה נגדו הוגשה ביוזמת משפחת נתניהו. לפיכך, כך נטען, נפגעה יכולת המשטרה לנהל את החקירות באופן אובייקטיבי, ועל כן יש להורות על עיכוב ההליכים נגד בני הזוג נתניהו עד לקיום בדיקה יסודית ומקיפה של כל חקירות המשטרה שנערכו בעניינם.

עו"ד זילבר ציינה במכתב התשובה לעו"ד כהן כי במסגרת בירור הטענות שהועלו במכתב, היועמ"ש פנה למשטרה ולפרקליטות המדינה על-מנת לקבל את הנתונים הרלוונטיים, ו"במענה לדברים נמסר לנו כי אף שניצב (בדימוס) ריטמן התייחס בחקירתו לאפשרות של קשר של ראש הממשלה ורעייתו לפתיחת החקירה נגדו, טענות אלה לא היו טענות מרכזיות, והן נטענו בצד טענות אחרות בנוגע להשערותיו לגבי הסיבה לפתיחת החקירה האמורה".

עוד כותבת המשנה ליועמ"ש כי "באשר למעורבותו של ניצב (בדימוס) ריטמן בטיפול בתיקי החקירה של ראש הממשלה ורעייתו, נמסר לנו כי נוכח רגישותם וחשיבותם של תיקים אלה, גורמים רבים מהמשטרה ומהפרקליטות היו מעורבים בניהול התיקים לאורך כל הדרך, כאשר ההחלטות המשמעותיות שהתקבלו במסגרת החקירות האמורות התקבלו בשיתוף גורמים רבים ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה".

יחד עם זאת, היא מציינת כי נמסר ליועמ"ש כי ניצב (בדימוס) ריטמן, במסגרת תפקידו כמפקד יחידת להב דאז, היה מעורב בטיפול בתיקי החקירה, וזאת כחלק אינטגרלי ממבנה להב ומהכפיפות הפיקודית של מפקדי היחידות הארציות למפקד יחידת להב.

ואולם המשנה ליועמ"ש קובעת כי "לאחר בחינת הדברים, עמדתנו היא כי יש לדחות את הטענה, ולפיה דבריו של ניצב (בדימוס) ריטמן במסגרת חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים מלמדים על פגם שנפל בחקירות ראש הממשלה ורעייתו".

תחילה, מסבירה עו"ד זילבר, "באמירות הבודדות שנאמרו על-ידי ניצב (בדימוס) ריטמן אין כשלעצמן כדי ללמד על כך ששיקול-דעתו הוטה במסגרת מעורבותו בחקירות ראש הממשלה ורעייתו. המדובר בטענות עקיפות, שנטענו, כמצוין לעיל, בצד טענות אחרות, ואשר ממילא אינן מלמדות על כך שבמהלך חקירות ראש הממשלה ורעייתו, היה ניצב (בדימוס) ריטמן מצוי במצב של ניגוד עניינים שהטה את שיקול-דעתו".

בהקשר זה צוין עוד כי "גם לו הייתה מתקבלת הטענה ולפיה מלמדים הדברים על מצב של ניגוד עניינים, עוצמתו של זה הייתה חלשה".

עו"ד זילבר מצטטת במכתב את דברי השופטת בדימוס דליה דורנר בבג"ץ ישן משנת 1993 (מושלב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה), אשר כתבה: "לא כל ניגוד עניינים פוסל את ההחלטה המינהלית. פסלותה של ההחלטה היא פועל יוצא מעוצמתו של ניגוד העניינים. על כן, ניגוד רחוק, המקים חשש תיאורטי להשפעה של אינטרסים זרים על ההחלטה, אינו מספיק לפסילת ההחלטה".

עוד כותבת המשנה ליועמ"ש כי בנוסף - וזה העיקר - ההחלטות בתיקי החקירה התקבלו בשיתוף גורמים רבים ובכירים ביותר במשטרה ובפרקליטות, וההחלטות המשמעותיות התקבלו על דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. כמו כן, אף שניצב (בדימוס) ריטמן היה מעורב בחקירות, הוא לא היה הגורם המרכזי שעסק בחקירות. "אף בכך יש כדי לשלול את הטענה לפיה אמירותיו של ניצב (בדימוס) ריטמן הביאו לפגיעה בחקירות ובהתנהלותה האובייקטיבית של המשטרה", כותבת עו"ד זילבר.

בעניין זה מפנה המשנה ליועמ"ש לדבריו של המשנה לנשיאה (בתוארו אז) אלקים רובינשטיין, במסגרת בג"ץ דוד לוי נגד היועץ המשפטי לממשלה (ממרץ אשתקד), שקבע כי "אין לתת יד לדה-לגיטימציה של מערך האכיפה, שהוא מקצועי ובעל היסטוריה רבת-שנים של פעילות נטולת פניות... מדובר במנגנונים רבי-משתתפים, החל ביועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ובכירי משרדיהם ועד לפרקליטים ולאנשי המשטרה העוסקים בחקירה ובליוויה. איננו סבורים כי בקלות יכולות להינתן החלטות שאינן ראויות ושקולות ו'לחמוק תחת הרדאר', המקצועי מזה והציבורי מזה. שגיאות הן אנושיות... אך מכאן ועד הטלת דופי נמשך - הדרך ארוכה". 

בנסיבות, מסכמת עו"ד זילבר, ובפרט בהתחשב במעורבות הגורמים הרבים והבכירים ביותר בקבלת ההחלטות, "עמדתנו, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, היא כי אין לקבל את הטענה כי החקירות וההחלטות שהתקבלו במסגרת ההליכים נגד בני הזוג נתניהו הוטו או כי נפל בהן פגם כתוצאה ממעורבותו של ניצב ריטמן".

צרו איתנו קשר *5988