רכישת אלרגן שאיימה על עתיד טבע ממשיכה לסבך אותה: הורחבה התביעה בגין העסקה

העסקה לרכישת חטיבת התרופות הגנריות של אלרגן בכ-40 מיליארד דולר כמעט הכריעה את טבע תחת נטל החוב העצום • בעקבות העסקה הגישו בעלי מניות מיעוט בקשה להגיש נגזרת נגדה טבע ובכיריה • השבוע אישר העליון לתובעים להוסיף עילות לתביעה, למרות התנגדות טבע

טבע / צילום: רויטרס - Ammar Awad
טבע / צילום: רויטרס - Ammar Awad

ההפסד לטבע באחת מהמערכות במאבק משפטי המתנהל נגדה בעקבות העסקה עם חברת אלרגן: בית המשפט העליון קבע השבוע כי יורחבו עילות התביעה הנגזרת שהוגשה נגד טבע   ובכיריה בגין נזקים לכאורה שנגרמו לחברה ולבעלי המניות בעקבות העסקה.

ביולי 2015 נחתמה עסקה בין ענקית התרופות לבין אלרגן, שעניינה רכישת חטיבת התרופות הגנריות של אלרגן, אקטביס, על-ידי טבע. העסקה הושלמה באוגוסט 2016. התמורה עמדה על סכום של כ-40.5 מיליארד דולר, מתוכו שולם במזומן כ-33.75 מיליארד דולר, והיתרה בגובה של כ-6.75 מיליארד דולר שולמה על דרך של הקצאת כ-10% ממניות טבע לאלרגן.

זאת הייתה הרכישה הגדולה ביותר בתולדות טבע. הקצאה המניות הפכה את אלרגן לבעלת המניות הגדולה ביותר בטבע. במסגרת העסקה חתמה אלרגן על הסכם בעלי מניות, שהתווה את האופן שבו תוכל להצביע באסיפה הכללית מכוח בעלותה במניות טבע.

בעקבות העסקה עמדה טבע בפני המשבר הגדול בתולדותיה, שאף איים על עתידה. רכישת אקטיבס כמעט הכריעה את טבע תחת נטל החוב העצום. כבר בשנה שעברה בין הדיווח על העסקה לבין השלמתה החלו להתגלות סימנים לכך שהשוק הגנרי בארה"ב נחלש, ועלו תהיות על המחיר הגבוה שטבע משלמת. אולם טבע המשיכה עם העסקה וגייסה חוב למימון הרכישה.

בתקופה שלאחר הרכישה, התברר כי החוב העצום שרבץ על המאזן של טבע (כ-35 מיליארד דולר), בשילוב עם לחץ המחירים בשוק הגנרי בארה"ב, היו יותר ממה שטבע יכלה לספוג. התרומה של אקטביס לתוצאות טבע הייתה נמוכה מהצפוי; מניית טבע ירדה; המנכ"ל שהוביל את העסקה, ארז ויגודמן, נאלץ לפרוש; ומחליפו בתפקיד, המנכ"ל הזמני והיו"ר לשעבר, יצחק פטרבורג, הוביל את החברה לרשום מחיקות חשבונאיות עצומות בגין עסקי אקטביס. במקביל, סוכנויות הדירוג הפחיתו את דירוג החוב של טבע לרמת "אג"ח זבל".

בנובמבר 2017 נכנס לתפקיד טבע המנכ"ל הנוכחי, קאר שולץ, שמוביל תוכנית קיצוצים אגרסיבית במטרה להתמודד עם החוב. 14 אלף עובדי טבע ברחבי העולם, מתוכם 1,750 בישראל, פוטרו או יפוטרו עד סוף 2019, במטרה לחסוך 3 מיליארד דולר בעלויות השנתיות. שולץ כבר הכריז כי טבע לא תבצע רכישות בשנים הקרובות, עד שתוריד את המינוף הגבוה שרכישת אקטביס הכניסה אותה אליו.

בעקבות עסקת אלרגן הגישו בעלי מניות מיעוט מן הציבור בטבע, בארי לנואל וד"ר עמרם אהרוני, לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הגשת תביעה נגזרת בשם טבע נגד החברה, נושאי משרה בכירים בחברה ודירקטורים, בהם ויגודמן, וכן נגד אלרגן. הבקשה עוסקת בעיקר בהסכם בעלי המניות בין טבע לאלרגן, שלטענת התובעים העניק לדירקטוריון טבע שליטה באופן הצבעת אלרגן באסיפת בעלי המניות, גם בנושאים הנוגעים לדירקטוריון במישרין. בתביעה נטען נגד מעשים ומחדלים של נושאי משרה בטבע ושל אלרגן בעת אישור העסקה, וכי הסכם בעלי המניות הפך כל אחד מחברי הדירקטוריון לבעל עניין אישי בעסקה.

הכבדה מיותרת

לאחר שהוגשו התגובות לבקשת אישור הנגזרת, הגישו התובעים בקשה לתיקון התביעה. זאת, בנימוק כי התגלה להם מידע חדש מן התגובות לבקשת האישור, שנוגע להליך הרכישה, ולפיכך יש להוסיף עילות לתביעה. במאי אשתקד קיבל המחוזי את הבקשה לתיקון התביעה הנגזרת, תוך שהוא מציין כי המדיניות הנוהגת בפסיקה היא להתייחס בדרך-כלל ברוחב לב לבקשות לתיקון כתבי טענות, "כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין".

בהחלטה צוין גם כי בקשת האישור ובקשת התיקון נוגעות לאותה עסקה, וטענות התובעים הופנו ברובן אל אותם נמענים. כן צוין כי הפרדת הדיון בתביעות (המקורית והמתוקנת) "תביא בהכרח לניהול שני הליכים מקבילים בקשר לאותה עסקה ובין אותם צדדים" - הליכים שהדיון בהם עשוי להיקבע במאוחד במועד מאוחר יותר מחמת קירבתם. לדברי המחוזי, ההפרדה תגרום הכבדה מיותרת, חוסר יעילות דיונית ופוטנציאל להכרעות סותרות. בנוסף ציין המחוזי כי הבקשה לתיקון התביעה הוגש בשלב מוקדם של ההליך.

עוד קבע המחוזי כי יש לקבל את הבקשה לתיקון נוכח הנחיתות האינפורמטיבית המובנית של בעלי המניות מקרב הציבור, וטענתם כי "התיקון המבוקש הוא תולדה של עובדות חדשות שלא היו בידיעתם במועד הגשת הבקשה המקורית לאישור הנגזרת".

הרחבת העילות

טבע ערערה לעליון על החלטת המחוזי, בטענה כי עילות התביעה בבקשה המקורית ובבקשת התיקון הן נפרדות, וכי בקשת התיקון היא ניסיון "לנהל הליך חדש לגמרי מאשר בקשת האישור הממוקדת והספציפית". אלרגן הצטרפה לעמדת טבע וטענה אף היא כי מדובר בהליכים שונים, שאיחודם יוצר "יצירה חדשה". 

מנגד, התובעים טענו כי העילות בשתי הבקשות כרוכות זו בזו, ועניינן בשני אופנים שונים של הפרת חובת הזהירות מצד נושאי המשרה באותה עסקה, כלפי אותם נתבעים (ברובם), באותן ישיבות דירקטוריון, וכאשר הנזק הוא אותו נזק.

השבוע נדחתה התנגדותה של טבע סופית, כאשר העליון קבע כי התובעים זכאים להרחיב את עילות התביעה נגד החברה, כך שיכללו גם את השלבים המקדמיים שהובילו לחתימה על העסקה. השופט נעם סולברג ציין כי יש לנקוט משנה זהירות בבחינת הדברים כאשר נראה שהתועלת הנובעת מהתיקון מאפילה על הנזק, אך במקרה זה צוין, כפי שקבע המחוזי, כי בקשת האישור ובקשת התיקון נסבות סביב אותה עסקה; הטענות שבהן מופנות ברובן המכריע כלפי אותם נתבעים ובקשר עם אותם נושאים ופעולות; בין העילות מתקיימת קירבה המדגישה את משקלם של אינטרס הציבור והתובעים - ואלה מטים לטובת בירור העילות יחדיו.

לדברי סולברג, "התיקון אכן נחוץ לשם בירור מלא של השאלות השנויות במחלוקת. התובעים תמי-לב בבקשתם, וסיבת האיחור בהעלאת הטענות טמונה בפערי מידע. אופיו של ההליך והשלב שבו הוגשה הבקשה לתיקון, בחינת האינטרס הציבורי 'המורחב' והתחשבות בפערי המידע, מטים לטעמי כולם את הכף לדחיית הערעור".

חברת טבע בחרה שלא להגיב.

תיקון התביעה הנגזרת: "הליך הרכישה בוצע כלאחר יד, באופן פזיז וברשלנות רבתי"

התביעה הנגזרת נגד טבע בעניין עסקת רכישת אלרגן מבוססת בעיקרה על הטענה כי נושאי המשרה בחברה העדיפו את טובתם האישית על פני טובת החברה, הפרו את חובת הזהירות וחובת האמונים כלפיה והסבו לה נזקים כספיים. עוד נטען בבקשה כי רכיב המזומן בעסקה היה גבוה מדי, דבר שחייב נטילת הלוואות בריבית גבוהה.

בנוסף, לטענת התובעים הנגזרים, בארי לנואל וד"ר עמרם אהרוני, ההחלטה להתקשר בהסכם בעלי המניות אינה חוסה תחת כלל "שיקול-הדעת העסקי" המוגן של הדירטוריון בחברה, שכן היא התקבלה בחוסר תום-לב סובייקטיבי ותוך ניגוד עניינים חריף. זאת, לדבריהם, הואיל וההסכם מעניק כוח לדירקטוריון להחליט על תנאי ההעסקה של הדירקטורים; לכוון את פעילות החברה בהתאם להעדפות הדירקטוריון ולעשות שימוש במנגנון המוסכם לשם הסרת איומים כגון השתלטות עוינת; ולהפוך את הדירקטוריון לגורם השולט בחברה במקום האסיפה הכללית.

בבקשה לתיקון התביעה הנגזרת שהתקבלה סופית השבוע בעליון, נטען כי לאחר קבלת תגובות נושאי המשרה בטבע לנגזרת, התברר לתובעים כי לחברה קיימות עילות תביעה מהותיות נוספות נגד נושאי המשרה שכיהנו בחברה במועד אישור העסקה.

לטענת התובעים, הליך הרכישה כולו בוצע כלאחר יד, באופן פזיז, ברשלנות רבתי ותוך הפרת חובות נושאי המשרה כלפי החברה. זאת, בין היתר, כיוון שלא נעשה הליך של בדיקת נאותות טרם הרכישה; מחיר הרכישה סוכם בין הצדדים בתחילת המגעים שבין הצדדים בלחיצת יד בין מנכ"לי החברות, והוא הועבר לדירקטוריון טבע כמעשה עשוי; לא נבחנו חלופות לעסקה; התקיים רק דיון אחד בדירקטוריון החברה; והליך הרכישה כולו בוצע בתוך 12 יום, שמתוכם היו רק 8 ימי עבודה. 

כעת, עם תיקון התביעה, תיאלץ טבע להתגונן גם מול טענות חדשות אלה.