הבנק של לורנצי: בעל השליטה בגבאי התחדשות עירונית מכפיל הלוואה ממנה ל-22 מיליון שקל

מדובר בהלוואה שהיקפה המקורי עמד על כ-11 מיליון שקל, שהוענקה לחברה הפרטית דקמא שבבעלותו המלאה של היזם הצעיר נתנאל לורנצי ומיועדת לצד ג' • גבאי התחדשות עירונית עדכנה כי הצדדים סיכמו על הגדלת ההלוואה בעוד 11 מיליון שקל, וכי הריבית האפקטיבית על הסכום הכולל, שעשוי להגיע ל-26 מיליון שקל, תהיה 17.5%

עסקה / צילום: Shutterstock
עסקה / צילום: Shutterstock

פחות משנה לאחר שהעניקה חברת דקמא הפרטית של היזם הצעיר נתנאל לורנצי (34) הלוואה לצד ג', באמצעות כספים שקיבלה מהחברה הבורסאית גבאי התחדשות עירונית שבשליטת לורנצי, כעת גבאי מכפילה את היקף ההלוואה שהיא מעניקה לחברת דקמא, עבור אותו צד ג', בריבית גבוהה במיוחד. ככל הידוע, מדובר בחברת נדל"ן פרטית, המחזיקה בלא מעט נכסים.

מדובר בהלוואה שהיקפה המקורי עמד על כ-11 מיליון שקל, שהוענקה לחברה פרטית בבעלותו המלאה של לורנצי (דקמא) במהלך 2018, שכאמור יועדה לצד שלישי. מעדכון בנושא של גבאי התחדשות עירונית עולה כי כעת הצדדים סיכמו על הגדלת ההלוואה בכ-11 מיליון שקל נוספים וכי שיעור הריבית האפקטיבית השנתית על הסכום הכולל, שעשוי להגיע עד ל-26 מיליון שקל, יעמוד על כ-17.5%.

נראה כי דירקטוריון גבאי התחדשות עירונית אופטימי לגבי יכולת ההחזר של הלווה לו העניק לורנצי את ההלוואה או לגבי יכולתה לממש את הבטוחות על ההלוואה, ובהתאם, הסכם ההלוואה קובע כי עד סוף חודש פברואר ייפרע סכום של לפחות 9 מיליון שקל מהיקף ההלוואה הכוללת, זאת בין היתר "באמצעות מימוש אחד מנכסי הבטוחות".

עוד נקבע כי הלווה שקיבל את ההלוואה מהחברה הפרטית של לורנצי יפרע את יתרת ההלוואה תוך שנה (עד תחילת פברואר 2020), ובדרך ישלם סכום של לפחות חצי מיליון שקל עד תחילת חודש מאי.

בגבאי התחדשות עירונית הוסיפו כי במידה והלווה "לא יצליח לממש את הנכס שסוכם על מכירתו עד מועד הפירעון הראשון, תהיה החברה רשאית לפעול למכירת הנכס כאמור לצורך ביצוע הפירעון הראשון".

במקרה כזה, תהיה גבאי התחדשות עירונית זכאית לעמלה של 6% בתוספת מע"מ מסכום מכירת הנכס.

בגבאי התחדשות עירונית מציינים כי בעקבות הגדלת ההלוואה נוספו בטוחות להבטחת הסכום הכולל, שכוללות כעת משכנתאות מדרגה ראשונה על שני נכסי נדל"ן ומשכנתא מדרגה שנייה על נכס נדל"ן נוסף, כולם בגוש דן, וכן מחצית מזכויותיו של הלווה "לקבלת כספים מעסקת נדל"ן וכן בתביעות כספים מול צדדים שלישיים".

עוד ציינו כי שווי השוק של בטוחות הנדל"ן הנוספות הוא כ-23 מיליון שקל, וכי סך בטוחות הנדל"ן עבור ההלוואה "מהוות יחס בטוחה להלוואה הכוללת של כ-50%".

כאמור, על ההלוואה שניתנה לחברת דקמא של לורנצי ב-2018, חלקה באפריל וחלקה ביוני, החליט הדירקטוריון במקביל לאישור מדיניות להתחלת פעילותה של גבאי התחדשות עירונית "בתחום מימון בבטחונות, אשר תכלול מתן אשראי בשני אפיקים" - הלוואות לטווח בינוני והלוואות לטווח קצר.

אז הסבירו בדירקטוריון כי דקמא, "אשר מחזיקה ברישיון המשך עיסוק מתן אשראי", תקבל את ההלוואה באופן חד-פעמי באמצעות מסגרת אשראי כדי להעמיד הלוואות ללווים שונים, וזאת עד למועד בו גבאי התחדשות עירונית תקבל רישיון למתן אשראי, בהתאם לבקשה שהוגשה על-ידה.

בינתיים, כמעט שנה לאחר מכן, החברה לא סיפקה חדשות משמעותיות בנושא.

מהישיבה לנדל"ן

לורנצי, בוגר ישיבה, הוא ככל הידוע פעיל בתחום הנדל"ן ושמו, יחד עם שמה של דקמא, עלה באחרונה כשמם של נושים מובטחים של החברות שהפעילו את אולמות האירועים הדר דימול וסיטי טאואר שברמת גן, ואשר קרסו.

טרם השתלטותו של לורנצי על גבאי התחדשות עירונית, החברה הייתה בשליטתו של יזם הנדל"ן אלי גבאי, המחזיק בחברה הבורסאית גבאי מניבים ופיתוח (לשעבר אנגל משאבים), הפועלת בתחום הנדל"ן למגורים ונדל"ן מניב.

לפני כשנה, במארס 2018, ביצעה גבאי התחדשות עירונית הקצאה פרטית לחברת דקמא של לורנצ'י, ומינתה את לורנצי למנכ"ל שלה, ובחודש אוקטובר האחרון הפך לורנצי לבעל השליטה בחברה.

כיום מחזיק לורנצי באמצעות דקמא בכ-49% ממניות גבאי התחדשות עירונית, אקסלנס מחזיקה בכ-6% מההון וביתרה (כ45%) מחזיק הציבור.

גבאי התחדשות עירונית, הנסחרת בבורסה בשווי של כ-25 מיליון שקל, מחזיקה בקרקע בבודפשט שבהונגריה, עליה זכויות בניה בהיקף של כ-285 אלף מ"ר לשימוש משולב למגורים, משרדים ומסחר. בסיכום המחצית הראשונה של 2018 הכנסותיה של החברה הסתכמו בכ-200 אלף אירו, שמקורם בהלוואה שהוענקה באמצעות חברת דקמא של לורנצי לצד ג' המדובר. בנוסף היו בקופתה מזומנים ושווי מזומנים של קרוב ל-4 מיליון אירו והונה העצמי עמד על כ-14 מיליון אירו. בשבועות האחרונים מונה לתפקיד יו"ר החברה ירון קליין, המכהן מאז 2014 כמנכ"ל חברת אתרים, החברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א-יפו.