מידע פנים – חוסר הגינות על חשבון הציבור

עבריינות בשוק ההון נראית רחוקה מהיום-יום, אבל מדובר בעבירה חמורה

עבירות מידע פנים / צילום: SHUTTERSTOCK
עבירות מידע פנים / צילום: SHUTTERSTOCK

בשוק ההון - מידע הוא נכס חשוב שיכול להקנות יתרון כלכלי בלתי רגיל למי שמחזיק אותו מבלי שהציבור יודע, ולכן רשות ניירות ערך פועלת באופן תקיף נגד מי שהיא חושדת שמשתמש בו לפני שהוא הפך לנחלת הכלל, ושתי החקירות שפרצו השבוע בעניין רו"ח מנחם ויינברג וארבע חברות ציבוריות - מוכיחות זאת.

מידע הוא שם המשחק בשוק ההון. למעשה, מידע הוא הכול. לכל נתון, קטן כגדול, בדבר פעילות חברה שמניותיה (או איגרות החוב שלה) נסחרות בבורסה, ישנו פוטנציאל ממשי להשפיע על ערך המניות ושוויה של החברה. שמועה בדבר קשיים בכושר הפירעון של חברה יכולה להביא להתרסקות המניה ולהפסקת מסחר בה. "טיפ" בדבר חוזה העשוי להניב לחברה הכנסות משמעותיות, עשוי לגרום לזינוק בשווי המניות; וכך הלאה.

תיקי השקעות, קרנות השתלמות, חסכונות פנסיוניים - כולם מבוססים על מסחר בשוק ההון. הרווחה הכלכלית של רובנו תלויה בכך ששוק ההון יתנהל באופן תקין. אדם הפורש לגמלאות, זוג צעיר המסתמך על שחרור כספים מקרן השתלמות על-מנת לקנות דירה - כולנו.

משום כך, קיימת רגולציה נוקשה וקפדנית בכל הקשור לשינוע של מידע הקשור בחברות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה. חובה עליהן לדווח באופן מיידי על אירועים משמעותיים או חריגים במהלך פעילותן השוטפת, על-מנת שמלוא המידע יהפוך במהירות האפשרית לנחלת הכלל ויאפשר לעוסקים במלאכה - בין אלה הסוחרים באופן ישיר ואקטיבי, ובין אלה הנרתעים מכך ועושים זאת באופן פסיבי ועקיף, לקבל החלטה מושכלת באשר להחזקות שלהם.

במהלך פעילותה של חברה, גורמים שונים - פנימיים וחיצוניים - נחשפים למידע מגוון על-אודות פעילותה, שיש לו פוטנציאל ממשי להשפיע, לטובה או לרעה, על שווי מניותיה.

כולנו נסכים שמדובר במידע חשוב שהשפעתו על ניירות הערך של החברה ברורה מאליה. מי שחשוף למידע לפני פרסומו יכול לנצל אותו באופן שיניב לו רווחים נאים, או ימנע ממנו הפסדים צורמים. משטר הדיווחים הנוקשה שבדיני ניירות ערך נועד להתמודד עם פערי מידע אלה. יחד עם זאת, המשטר הדיווחי מכיר בכך שלא תמיד ניתן להביא לידיעת הציבור מידע חלקי.

יחד עם זאת, המידע שטרם פורסם הוא עדיין נכס כשלעצמו. לטוב או לרע. לפיכך, חוק ניירות ערך קובע עבירה פלילית חמורה בדבר שימוש במידע פנים. בית המשפט העליון קבע כבר לפני שני עשורים, בהתייחס לעבירות אלה, כי האיסור הגלום בהן מבקש להגן על ערך של הגינות בסיסית. "ההגינות התובעת להעמיד אנשים 'מקורבים' למידע בחברה במעמד שווה לאנשים שאינם מקורבים", והוסיף כי "לא כל הידוע ל'אנשי פנים' ולמקורביהם על הנעשה בחברה ועל מצבה ידוע גם לציבור הרחב, והחוק מבקש לאסור על אלה - אשר מידע פנים בעל משמעות בא לידיהם, והמידע אינו ידוע לציבור - כי יעשו עסקות בניירות ערך של החברה כל עוד לא פורסם המידע לרבים".

דיווחים מאוחרים, חלקיים או כוזבים הם רעה חולה. הם פוגעים בזמינות המידע החיוני לפעילותו התקינה של שוק ההון. מחדלים דיווחיים יכולים להיעשות בתום-לב, ברשלנות ואפילו בכוונה - ולכל אחד מהמחדלים האלה קיים מענה אכיפתי הולם. אולם שימוש במידע פנים חמור בהרבה, משום שקיים בו אלמנט ציני של ניצול, חוסר הגינות והפקת תועלת אישית ישירה על גבו של הציבור, שאלמלא הוא - למידע לא היה כל ערך.

כהן הוא שותף במשרד ברטל כהן; סער הוא בעלים של משרד העוסק במשפט פלילי.