האם מנכ"ל תאגיד השידור מתערב בניהול חטיבת החדשות באופן שאסור עפ"י החוק?

מינוי של מגיש שטורפד, עיתונאי בכיר שהוזז מתפקידו - מהו קורה בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי? • תאגיד "כאן" בתגובה: "הטענות נדחות על הסף בהיותן חסרות בסיס משפטי ועובדתי"

אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור / צילום: דן חיימוביץ
אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור / צילום: דן חיימוביץ

האם מנכ"ל תאגיד השידור, אלדד קובלנץ, מתערב בניהול חטיבת החדשות באופן שאסור על-פי החוק? ל"גלובס" נודע כי עמותת "הצלחה" פנתה למבקר המדינה בדרישה שיבדוק טענות לטרפוד מינויו של מגיש ועיתונאי בכיר (שמו שמור במערכת) לתפקיד בתאגיד השידור הציבורי. לפי "הצלחה", היא מחזיקה בעדויות לכך שקובלנץ מתערב בעבודת חטיבת החדשות ובניהולה באופן המגביל וסותר את שיקול-דעתו ועצמאותו של מנהל החטיבה, ברוך שי. זאת, בניגוד לחוק שקובע עצמאות מוחלטת של חטיבת החדשות.

חוק השידור הציבורי, נבהיר, מסדיר את תפקידו של מנהל חברת החדשות וקובע כי "בענייני היום, במסגרת תקציב חברת החדשות, יהיה מנהל חטיבת החדשות העורך הראשי. בביצוע תפקידו זה יפעל מנהל חטיבת החדשות באופן עצמאי". 

אחת הטענות המרכזיות של הצלחה נשענת על עדות של סוכן ידוע (שגם שמו שמור במערכת, אך במכתב שהועבר למועצת התאגיד הוא מעיד על השתלשלות האירועים בגלוי), המייצג את אחד המגישים הבכירים בתעשייה שעזב את מקום עבודתו לפני כמה חודשים ובחן את המשך דרכו. אז הוצעו לו שתי הצעות עבודה אטרקטיביות: האחת מחברת חדשות מסחרית והשנייה מתאגיד השידור הציבורי.

העיתונאי נפגש כמה פעמים עם מנהל חטיבת החדשות של התאגיד, והשניים הגיעו להסכמות בנוגע למהות העבודה שהוא יבצע. לאחר מכן נפגש גם סוכנו של העיתונאי עם שי כדי לדון בתנאי השכר, והשניים הגיעו להסכמות. הסוכן מעיד כי בשלב הזה הוא ביקש משי לשלוח לו חוזה בכתב המעגן את פרטי הסיכום ביניהם. לטענתו, שי השיב לו כי הוא חייב לקבל אישור לכך מקובלנץ, ומאחר שהאחרון שוהה בחו"ל, הוא (שי - ע.ב.ל) יצלצל אליו מיד כשישוב.

"ואכן", מעיד הסוכן בכתב, "מר שי צלצל אליי והודיע לי כי הסיכום שאליו הגענו בטל ומבוטל, וכי התאגיד יהיה מוכן לקבל את מיוצגי לעבודה בתפקיד שונה שנפסל על הסף כבר בדיונים קודמים... כך, למעשה, בהחלטת אלדד קובלנץ, מנכ"ל התאגיד, ללא סמכות חוקית -  בוטל הסיכום ביני ובין ברוך שי".

הסוכן מוסיף כי שלח לשי שאלה בוואטסאפ לגבי תפקידו בתאגיד, וזה ענה בתגובה: "אני מוגדר העורך הראשי ומנהל החדשות האחראי על תוכן וכוח-אדם. זאת חטיבה עצמאית".

"קובלנץ סימן את אמיר בר-שלום"

ההתערבות של קובלנץ בניהול החדשות עולה גם מסיפורים של אנשי התאגיד שהגיעו אלינו ומצטרפים לדברים שפרסמנו מוקדם יותר השבוע. כך למשל, קובלנץ נחשב בעיני העובדים כמי שהיה הגורם המניע להזזתו של העיתונאי אמיר בר-שלום מהגשת מהדורת החדשות. בר-שלום היה אחד מהעיתונאים שכיכבו בתחקיר "הרשימות השחורות" שפרסם גידי וייץ ב"הארץ" וגם בין הבודדים שזכו לשיחת הבהרה עם קובלנץ לאחר פרסומו.

למרות אותה שיחה, כך סיפרו לנו גורמים בתאגיד, בר-שלום לא מיהר לעבור על כך לסדר היום, ומאז החל מעמדו בתאגיד להידרדר, ונראה היה "שקובלנץ סימן אותו והחל להצר את צעדיו", מספר שלא לייחוס בכיר בתאגיד. "הוא הורה לברוך (שי - ע.ב.ל) להזיז אותו כדי שלא יגיש את המהדורה. זה נכרך לכאורה בעניין הרייטינג, אבל ייתכן שזה היה רק תירוץ. שי חיפש פתרונות להשאיר אותו, רצה לתת לו להנחות את תוכנית העימותים 'הכול פוליטי' שעלתה לקראת הבחירות בשבת. קובלנץ סירב והתעקש שמי שינחה אותה זה דב גיל-הר". 

אמיר בר-שלום מסר כי הוא מנוע מלדבר על הנושא.

בעמותת "הצלחה" טוענים כי פרט למכתב מהסוכן, הם מחזיקים גם בעדויות על התערבויות נוספות בעצמאות החדשות. למשל, שההחלטה לגייס את העיתונאי ירון דקל לתוכנית ברשת ב' עם עמית סגל היא של קובלנץ, בעוד שמנהל חטיבת החדשות התנגד לה. 

דרשו בירור יסודי 

בעקבות העדויות פנתה "הצלחה" לתאגיד ודרשה כי יערך בירור יסודי, אגב הליך בחירת מנכ"ל קבוע לתאגיד שמתקיים בימים אלה. במקביל הועבר המכתב גם לידיעתם ולהתייחסותם של מבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, "נוכח ההפרה לכאורה של הוראת חוק מרכזית בחוק השידור הציבורי המכוונת לשמירת עצמאות שידורי החדשות ושיקול-הדעת המקצועי". 

בתאגיד בחרו בשלב הראשון לענות על הטענות באופן לקוני: גיל עומר, יו"ר מועצת התאגיד, כתב מייל קצר וטען כי אין כל שחר לטענות, והן מוכחשות גם על-ידי שי וגם על-ידי קובלנץ. ב"הצלחה" סירבו להסתפק במענה הכללי וטענו כי לא נעשתה בדיקה רצינית, ואף ביקשו לערב את מבקרת הפנים של התאגיד כדי שתיתן את דעתה על הטענות והראיות.

בהמשך השיב היועמ"ש של התאגיד על הטענות, לא הכחיש את ההנהלות מול הסוכן והעיתונאי וכתב כי יו"ר המועצה עומר מכיר ומוקיר את הסוכן ואינו מטיל דופי בדבריו,  אך לאור הסבריו הנחרצים של מנהל חטיבת החדשות והעובדות הידועות לו עצמו, הוא סבור כי מדובר בפרשנות בלבד.

"בכל הנוגע לקבלת עיתונאים לעבודה בחברת החדשות, לא רק שהחוק לא ביקש לשמור על עצמאותו של מנהל חטיבת החדשות, אלא שהוא מחייב את מעורבותו של מנכ"ל התאגיד כמי שנדרש לאשר באופן קונקרטי קבלתו של כל עיתונאי לעבודה בחטיבת החדשות", כתב היועמ"ש של התאגיד, והוסיף כי "ככל שמצויות בידיך עדויות וראיות נוספות שעשויות להוסיף על הדברים, ראוי שהן תובאנה בפנינו על-מנת שיתאפשר לבחון את הדברים ולהתייחס אליהם לגופם, זאת תחת רמיזות כאלה ואחרות אשר אין בהן לאפשר בדיקה עניינית של הטענות".

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", אישר את הדברים ומסר בתגובה כי "הפגיעה התהליכית הנמשכת בעצמאות שיקול-הדעת של מנהל חברת החדשות שעומדת בבסיס הפניה שלנו היא עניין קריטי שיש לברר את השלכותיו באופן מעמיק. לכן, לטעמנו, לא ניתן להשלים את הליך מינוי המנכ"ל בלי להידרש לעניין זה. הדברים נמצאים בליבת ההצדקה לקיומו של התאגיד, ולא ניתן לפטור אותם בדחייה גורפת לאחר בדיקה שטחית. ככל שיהיה צורך, וככל שהתאגיד יתבצר בעמדתו, לא יהיה מנוס להביא את הדברים לבירור ובחינה משפטיים". 

מתאגיד השידור "כאן" נמסר בתגובה: "הטענות נדחות על הסף בהיותן חסרות בסיס משפטי ועובדתי. מנהל החדשות, ברוך שי, מסר כי אף אחת מהטענות הנוגעות לחדשות איננה נכונה. כל המגעים נוהלו ביוזמתו ועל-ידו. 
בעניין המגיש הבכיר לא היה כל סיכום בין הצדדים בשום שלב, והמשא-ומתן שנוהל על-ידי מנהל החדשות הסתיים בשל בקשתו של הסוכן למנות את מיוצגו לתפקיד המגיש הבכיר של המהדורה המרכזית, ובשל דרישות שכר גבוהות. יש לציין כי ההצעה להשתלב בשידורי החדשות הגיעה מצד המגיש הבכיר. מנכ"ל התאגיד לא מגביל או סותר את שיקול-דעתו ועצמאותו.

"בכל הנוגע למשרות עיתונאים בחטיבת החדשות, החוק מחייב התערבות של המנכ"ל וקובע כי ייחתם חוזה עבודה באישור המנכ"ל על בסיס שיקולים מקצועיים ותקציביים. גם כללי הגיוס שקבע מועצת התאגיד, יחד עם נציבות שירות המדינה, קובעים כי פנייה יזומה לעיתונאים תעשה באישור מנכ"ל התאגיד".