מחקר S&P העולמית: נשים הן העתיד הפיננסי של העולם

שליטתן של נשים בהון המושקע בעולם נמצאת בעלייה מתמדת, והיא עשויה להגיע לסכום דמיוני של כ-72 טריליון דולר עד 2020, כך עולה ממחקר של S&P העולמית • ההשלכות של נתון זה נעשות ברורות יותר ויותר: השפעתן של נשים כמשקיעות בשווקים הפיננסיים הגלובליים – וכתוצאה מכך גם בכלכלות הלאומיות במדינות מוצאן - התחזקה באופן משמעותי, ותמשיך להתחזק גם בעתיד

ביסוס הכוח הפוליטי, העצמאות החברתית והיכולת הכלכלית על-ידי נשים הוא תהליך איטי, הנמשך זה כמה עשורים. אלא שהשינויים במאזן הכוח הכלכלי, אשר עדיין לא ממש עלו אל ראש סדר היום, עשויים לתפוס בשנים הקרובות מקום מרכזי מהר יותר משנדמה לנו.

כאשר אנו רואים כי שליטתן של נשים בהון המושקע בעולם נמצאת במגמת עלייה, ועשויה להגיע לסכום דמיוני של כ-72 טריליון דולר עד 2020, ההשלכות ברורות: השפעתן של נשים כמשקיעות בשווקים הפיננסיים הגלובליים - וכתוצאה מכך גם בכלכלות הלאומיות במדינות מוצאן - התחזקה באופן משמעותי, ותמשיך להתחזק גם בעתיד.

על רקע זה ערכה S&P העולמית סקר, שכלל נשים וגברים ב-11 מדינות שבהן שוקי המניות הם הגדולים והמפותחים ביותר, ובמסגרת זו בחנה אספקטים שונים של מוכנות פיננסית, דפוסי השקעה וסנטימנט של השווקים. מן הנתונים עולה, כי מוכנותן והשתתפותן של נשים בכל אחד מהמשתנים הללו משתנות מאוד ממקום למקום, ולמעשה נעשה כאן ניסיון לחשוף תובנות מעניינות על אודות גורמים תרבותיים וכלכליים, המייצגים את מציאות חייהן של הנשים.

רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות, מתייחסת למחקר, וכן לקמפיין יוצא דופן שהושק על-ידי S&P העולמית ב-2019, תחת הכותרת ChangePays (השינוי משתלם). לדבריה, "הקמפיין מדגיש את המחויבות לפעול להרחבת ההזדמנויות לשיתוף נשים בכוח העבודה, והנתונים המוצגים בו והניתוח שלנו מבהירים כי שוויון מגדרי הוא מנוע לכלכלות בריאות וחזקות יותר".

בן זאב מוסיפה, כי "קיימת חשיבות רבה לגיוון ולהכללה בתעשיות השונות, ובשוק ההון בפרט, שכן אלה מעודדים פרספקטיבות מגוונות, מגוון דעות כלכליות ותחזיות שונות - אלמנטים חשובים הבאים לידי ביטוי באופן משמעותי בניתוחים כלכליים, הערכת חוב והון של חברות ובקבלת החלטות השקעה".

השינוי המגדרי לא נמצא מספיק באור הזרקורים, אך השינוי בדרך, והוא בהחלט משתלם. השקעה בנשים היא השקעה באיכות וברמת החיים של כולנו. מאפייני ההשקעות של נשים, כגון הנכונות להשקיע והתיאבון לסיכון, ישפיעו על עולם ההשקעות, שוקי ההון והכלכלה הגלובלית בשנים הבאות.

הנציגות הנשית ב-S&P הבינלאומית מהווה כיום כשליש מנושאי המשרה הבכירה ומחברי הדירקטוריון, והחברה מחויבת להמשיך ולפעול לשוויון ולהכללה רבים יותר. בשוק המקומי - במעלות, רונית הראל בן זאב היא האישה השלישית שמכהנת כמנכ"לית החברה, לאחר שהחליפה את דורית סלינגר ב-2011.

להלן כמה מהנתונים העיקריים שהוצגו במחקר.

5.9 טריליון דולר - השפעה על שוק המניות הגלובלי באמצעות הגברת שילובן של נשים בכוח העבודה, אשר עשוי להאיץ את צמיחת התוצר בארה"ב ולהוסיף כ-5.9 טריליון דולר לשוק המניות העולמי תוך 10 שנים, וכ-2.87 טריליון דולר לשוק המניות בארה"ב.

72 טריליון דולר - השפעת נשים על דפוסי השקעה. עורכי המחקר צופים, כי עד שנת 2020 נשים עשויות להחזיק בכ-72 טריליון דולר מההון המושקע בעולם. במילים אחרות, ההשפעה של נשים כמשקיעות על השווקים הפיננסיים ועל הכלכלה הגלובלית הולכת ומתרחבת, מגמה שצפויה להמשיך, ומכאן עולה החשיבות בהבנת דפוסי החשיבה ואופן קבלת החלטות השקעה בקרב נשים.

במחקר נבחנו היבטים של מוכנות פיננסית ושל הבדלים מגדריים בדפוסי השקעה בקרב נשים וגברים ב-11 המדינות בעלות שוקי המניות הגדולים ביותר בפרספקטיבה גלובלית.

22% - השיעור מתוך מהנשים בארה"ב שציינו כי ייאלצו לשנות את סגנון החיים שלהן באופן מיידי במקרה של אובדן הכנסה. נתון זה כפול כמעט בהשוואה לכ-13% בקרב הגברים. הנתון מעיד כי שיעור גבוה יותר של נשים בהשוואה לגברים מגדירות את המצב הפיננסי שלהן כחלש עד בינוני, ונשים מרגישות מוכנות פחות, בהשוואה לגברים, להרעה במצב הפיננסי שלהן, לתרחיש של תקופת אבטלה או לתרחיש של אובדן כושר עבודה.

40% - השיעור מתוך העושר העולמי המוחזק בידי נשים. נשים מקנות חשיבות גבוהה יותר לסיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) בכל המדינות שנבחנו בסקר, למעט יפן. לכן, כש-40% מהעושר העולמי מוחזק בידי נשים, צפוי שנראה יותר מיקוד בהשקעות בתחום זה מצד מנהלי השקעות, כפרמטר בעל השפעה מהפרספקטיבה של ניהול סיכונים.

התחשבות בגורמי ESG במסגרת קבלת החלטות השקעה ורכישה של מוצרים
 התחשבות בגורמי ESG במסגרת קבלת החלטות השקעה ורכישה של מוצרים

44 - מספר הימים שנשים צריכות לעבוד בשנה יותר ממה שעובדים הגברים - כדי להגיע לאותה רמת שכר. נתון זה מדגיש עד כמה הדרך לשוויון בין גברים לנשים בתחום העבודה עוד ארוכה.

400 אלף דולר - הסכום הממוצע הנוסף שאישה תוכל להרוויח במשך כל שנות עבודתה, אם יצומצם הפער המגדרי בשכר.

14% - שיעור הנשים שלומדות מקצועות ריאליים. המחקר התייחס לכך ששיעור התעסוקה בקרב בוגרי הנדסה, מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה עומד על כ-88%, אך רק כ-14% מהנשים למדו תחומים אלו. מאמץ מרוכז לייצור פתיחות למקצועות אלו בקרב נשים עשוי לסייע לא רק בצמצום פערי השכר, אלא גם להשפיע על שיעור צמיחת הפריון.

6 טריליון דולר - היקף ההשפעה על שוק העבודה בארה"ב ועל הכלכלה האמריקאית. מן המחקר עולה, כי אילו היקף עבודת נשים בארה"ב היה מגיע לרמה של נורבגיה, הכלכלה האמריקאית הייתה גדולה ב-1.6 טריליון דולר בהשוואה להיום. נורבגיה היא דוגמה למדינה מפותחת עם שיעור השתתפות גבוה של נשים בכוח העבודה, העומד על כ-68% מכוח העבודה בהשוואה לכ-57% בארה"ב. לשם השוואה, מנתוני הלמ"ס עולה כי בישראל ב-2018 עמד שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה על כ-60%, לעומת 68% בקרב גברים.

אין כיום ספק ששילוב נשים בכוח העבודה הוא תנאי בסיסי והכרחי להצלחת הכלכלה העולמית. לכן, השאיפה לאיזון מגדרי ולרמת ביטחון פיננסי דומים בין נשים לגברים, אינה רק עניין חברתי או מוסרי - אלא עניין כלכלי לחלוטין. ככל שתאגידים גדולים ומדינות יבינו זאת מהר יותר - כך התרומה לצמיחת הכלכלה העולמית תהיה אף היא מהירה יותר.