שמיר וסיידוף מסתערים על יתרת נכסי אפריקה ישראל; למחזיקי האג"ח צפויה "תספורת" של 30%

מחזיקי האג"ח עשויים לזכות לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן • מבטח שמיר הציעה לרכוש את מלוא הבעלות על חברת דניה סיבוס תמורת עד 520 מיליון שקל • שיכון ובינוי מעוניינת לרכוש את מלוא המניות של אפריקה ישראל בתמורה ל-350 מיליון שקל, ולבטל את המניות הקיימות כיום

נתי סיידוף, בעל השליטה בחברת שיכון ובינוי / צילום: יח"צ
נתי סיידוף, בעל השליטה בחברת שיכון ובינוי / צילום: יח"צ

אנשי העסקים נתי סיידוף ומאיר שמיר מסתערים על יתרת נכסיה של קבוצת אפריקה ישראל, עם שתי הצעות משולבות לרכישת החברה ונכסיה. אמש העבירו השניים את הצעותיהם לאפריקה ישראל ולמחזיקי האג"ח שלה, אשר אם תיענינה יזכו המחזיקים לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן.

שתי ההצעות הועברו במקביל באמצעות עו"ד אמיר ברטוב ממשרד שמעונוב ושות', שמייצג הן את חברת שיכון ובינוי שבשליטת סיידוף והן את חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר. על פי הצעת מבטח שמיר, החברה מעוניינת לרכוש מידי אפריקה ישראל 100% ממניות קבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס, בתמורה לסך של עד 520 מיליון שקל במזומן. רכישה זו כוללת בתוכה גם מניות השליטה (74%) בחברת ייזום הבנייה למגורים, אפריקה מגורים, שמוחזקות בידי דניה סיבוס.

מעיון בהצעת מבטח שמיר עולה כי היא מוכנה לשלם סך של 170 מיליון שקל במזומן במועד השלמת העסקה כנגד העברת 40.74% ממניות דניה סיבוס לידיה. תשלום נוסף של 250 מיליון שקל ישולם בתוך 90 ימים ממועד ההשלמה במקביל להעברת יתרת המניות הנמכרות לידיה של מבטח שמיר.

כמו כן, מציינת מבטח שמיר כי היא תהיה מחויבת לשלם תמורת רכישת דניה סיבוס סכום נוסף כולל של עד 100 מיליון שקל במשך תקופה של ארבע שנים ממועד ההשלמה. על פי ההצעה, בכל אחת מהשנים 2019-2022 תשלם מבטח שמיר סכום השווה ל-50% מהרווח הנקי (סולו) של דניה סיבוס, אולם זאת כאמור עד לסכום כולל של 100 מיליון שקל.

דניה סיבוס מחזיקה כאמור ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-650 מיליון שקל, המשועבדות לבנק דיסקונט כנגד הלוואה שיתרתה כ-230 מיליון שקל. במסגרת הרכישה, יחושב כאמור רק הרווח הנקי הקשור בפעילותה של דניה סיבוס (דוחות סולו), וינוטרלו ממנו הכספים שחולקו לדניה סיבוס כדיבידנד מחברת אפריקה מגורים.

לדברי מבטח שמיר, הצעתה מותנית בין השאר, בהסכמת הבנקים המממנים של דניה סיבוס, וכן בהסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה מגורים לוותר על עילת העמדה לפירעון מידי, המוקנית להם בשטרי הנאמנות בעת העברת השליטה בחברה. בנוסף, נדרשת כמובן הסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל וכן אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

במקביל להצעה זו, הגישה שיכון ובינוי הצעה לרכישת מלוא הבעלות על אפריקה ישראל בתמורה לסכום של 350 מיליון שקל במזומן, שישולם למחזיקי האג"ח ממקורות עצמיים ומקופת אפריקה ישראל. לפי ההצעה, יוקצו לשיכון ובינוי מניות חדשות של אפריקה ישראל שיהוו 100% ממניות החברה, כאשר המניות הקיימות שמוחזקות כיום בידי לב לבייב והציבור יבוטלו ויאוינו.

במקביל, יקבלו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל גם את יתרת החזקות החברה (4.99%) בחברת אפריקה נכסים ואת הבעלות המלאה על חברת דניה סיבוס (כולל ההחזקה באפריקה מגורים), שמבטח שמיר מציעה כאמור לרכוש. בנוסף, יקבלו המחזיקים גם מניות השליטה (73%) בחברת אפריקה תעשיות הקורסת, שלא ברור מה ערכן, וכן את הזכויות של אפריקה ישראל בקרקע ברוסיה ובהלוואה לאפריקה תעשיות שהובטחה בשעבוד על קרקע זו.

הפסד צבור של כ-4 מיליארד שקל

היום אמורים מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל להצביע על הצעות שקיבלו משלושה ברוקרים למכירת הנתח (4.99%) ממניות אפריקה נכסים תמורת כ-133 מיליון שקל. אם תתקבל אחת מהצעות אלו, וכן ההצעות של סיידוף ושל שמיר במתכונתן הנוכחית, יקבלו מזיקי האג"ח עוד כ-1 מיליארד שקל במזומן, וזאת בנוסף לסכום של 1.24 מיליארד שקל שכבר קיבלו ממכירת 50.94% ממניות אפריקה נכסים שבוצעה לאחרונה. כך, שכנגד חוב של כ-3.26 מיליארד שקל, תעמוד תמורת מזומן של 2.24 מיליארד שקל - המשקפת תספורת של כ-31%.

שיכון ובינוי תקבל כאמור בעלות מלאה על אפריקה ישראל, שתמשיך להחזיק ב-35.5% ממניות המפעיל (ששיכון ובינוי כבר מחזיקה ב-35.5% מהן) ובקרקעות בסביון (כולל זכות לקבל 10 מיליון שקל מחברת משתלות סביון). בנוסף, תחזיק אפריקה ישראל ביתרת המזומנים שבקופתה בסכום נטו שלא יפחת מ-160 מיליון שקל, לאחר תשלום החובות למס הכנסה בסך של כ-50 מיליון שקל (לפי ההסכמות שהתקבלו במתווה ההסדר עם בן משה שבוטל לבסוף) וכן תשלומי ההוצאות לנאמני האג"ח, יועציהם המשפטיים והכלכליים, וכן הוצאות המומחה מטעם ביהמ"ש.

הבעלות על אפריקה ישראל תכלול גם נכס מס מהותי שמצוי בידי החברה, וזאת בעקבות הפסדי עתק שהיא צברה בשנים האחרונות. נכון לסוף ספטמבר 2018 הציגה אפריקה ישראל הפסד צבור של כ-4 מיליארד שקל, אולם נמכרו כאמור 50.94% ממניות אפריקה נכסים בהפסד כ-500 מיליון שקל.

סגירת מעגל לסיידוף, תחום חדש לשמיר

יש לציין כי עבור סיידוף מדובר בסגירת מעגל, לאחר שעד סוף 2017 התמודד מול מוטי בן משה על רכישת אפריקה ישראל במסגרת הסדר חוב כולל. בתום תהליך ארוך של כשנה בחרו אז מחזיקי האג"ח בהצעתו של בן משה, אולם לפני כשלושה חודשים נכשל בן משה בניסיונו לעמוד בתנאים המתלים וההסדר בוטל. מאז הספיק סיידוף לבחון את רכישת השליטה בבזק, לסגת מהעסקה ולרכוש לבסוף מידיה של שרי אריסון את מניות השליטה (47.7%) בחברת שיכון ובינוי, בהשקעה של 1.1 מיליארד שקל.

עבור מאיר שמיר וחברת ההחזקות מבטח שמיר שבשליטתו, רכישת דניה סיבוס ואפריקה מגורים מהווה כניסה לתחום חדש יחסית, אולם משלים לפעילות קיימת. למבטח שמיר השקעות בתחומי הטכנולוגיה והתקשורת, לצד פעילות בתחום הנדל"ן המניב. כך, שרכישת דניה סיבוס ואפריקה מגורים תרחיב את פעילותה גם לתחומי הביצוע והיזמות למגורים.

נכון לסוף ספטמבר 2018, הציגה מבטח שמיר הון עצמי של 977 מיליון שקל. באותו המועד היא החזיקה בקופתה (סולו) מזומנים בשווי של 85 מיליון שקל, וכן במזומנים המוגבלים בשימוש בהיקף של 210 מיליון שקל, כאשר כנגדם נרשם אשראי בנקאי לזמן קצר בהיקף של 197 מיליון שקל.

כמו כן החזיקה מבטח שמיר באותו המועד במניות סחירות של חברת גילת בשווי של 167 מיליון שקל וכן במניות חברת הנדל"ן BCRE של שמעון ויינטרוב בשווי של 9 מיליון שקל. מאז הספיקה מבטח שמיר להתקשר בהסכם להשקעה של 40 מיליון שקל תמורת 53% ממניות חברת קסם אנרגיה, שעוסקת בקידום פרויקט להקמת תחנת כוח מופעלת בגז טבעי, בעלת הספק של 450 מגה-ואט, בשטחי קיבוץ גבעת השלושה. 

צרו איתנו קשר *5988