ההכנסות של עדיקה קפצו ב-65% וחצו את ה-100 מיליון שקל ב-2018

עלייה של 27% במספר הלקוחות הפעילים באתר האופנה נתנה את אותותיה: עדיקה סטייל מסכמת את 2018 עם עלייה ברווח הנקי ל-11.3 מיליון שקל • מנגד, נרשמו שחיקה ברווחיות ברבעון ועלייה של 60% בהוצאות ב-2018, בין היתר בשל הוצאות ההנפקה ועלייה במספר העובדים • עלות שכר המנכ"ל דדי שוורצברג הסתכמה ב-2.67 מיליון שקל ב-2018

מנכ"ל עדיקה, דדי שוורצברג / צילום: עדיקה
מנכ"ל עדיקה, דדי שוורצברג / צילום: עדיקה

צמיחת פעילותה של רשת האופנה המקוונת עדיקה סייעה לה להציג הבוקר בדוחותיה הכספיים השנתיים צמיחה של כ-44% בהכנסות מפעילות האופנה שלה, שהצטברו ל-96 מיליון שקל. נוסף על כך נהנתה עדיקה מהכנסות של 13.5 מיליון שקל משירותים שהיא מעניקה לבעלת השליטה בה, קבוצת האופנה גולף, אחרי שלא הציגה ב-2017 הכנסות מסעיף זה, כך שסך הכנסותיה השנתיות קפץ ב-65% ל-109 מיליון שקל.

עדיקה הציגה רווח חד-פעמי של יותר מ-7 מיליון שקל מפעילות מופסקת (מכירת אתרי מסחר לגולף), שסייע לה לסכם את 2018 ברווח נקי של יותר מ-11 מיליון שקל, לעומת רווח של פחות מ-1 מיליון שקל ב-2017. הרווח הנקי השנתי מפעילויות נמשכות של החברה עמד על כ-4 מיליון שקל, לעומת פחות מ-2 מיליון שקל ב-2017.

עדיקה עוסקת בעיצוב ושיווק פרטי אופנה, בהם מוצרי הלבשה, הנעלה ומוצרי אופנת בית, תחת המותג Adika ומותגים משלימים בינלאומיים נוספים. קהל לקוחותיה הוא נשים בגילים 15-45, בדגש על גילי 18-25.

עדיקה מדווחת על כמה מגמות חיוביות בפעילותה השוטפת, הכוללות "חדירה משמעותית של תחום המסחר המקוון לישראל", "בשלות המותג", וכן פתיחת חנויות פיזיות שביצעה בשנה החולפת. 

כך, בשורה הגולמית הציגה עדיקה טיפוס שנתי של יותר מ-50%, לרווח גולמי של 56 מיליון שקל, תוך שיפור שיעורו מהמכירות, מגמה המיוחסת לשינוי תמהיל ההכנסות, יתרון לגודל, ביטול מכסים וכאמור - פתיחת החנויות הפיזיות.

תוצאות עדיקה 3-19
 תוצאות עדיקה 3-19

מנגד, חל זינוק של כ-63% בהוצאות המכירה, הנהלה וכלליות של החברה, שהצטברו ב-2018 ל-45 מיליון שקל, עלייה המיוחסת הן לצמיחת הפעילות, שהגדילה את מצבת כוח האדם בחברה (מעסיקה כ-230 עובדים), והן לעלייה בהוצאות השוטפות, בעקבות הפיכתה לחברה ציבורית. אגב, השבוע תציין עדיקה שנה מאז החלו מניותיה להיסחר בבורסה בת"א, שנה שבסיכומה השילה מניית החברה כ-15% מערכה, והיא משקפת כעת לחברה שווי של כ-150 מיליון שקל.

הרווח התפעולי (לפני הוצאות תשלום מבוסס מניות, הוצאות מימון ואחרות) עלה מ-9.07 מיליון שקל ב-2017 לרווח תפעולי של 12.5 מיליון שקל בשנת 2018.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי זינק מ-866 אלף שקל בשנת 2017 לרווח נקי של 11.3 מיליון שקל בשנת 2018. 

ה-EBITDA עלתה ב-31.2% מ-11.7 מיליון שקל ב-2017 ל-15.3 מיליון שקל ב-2018. מנגד, בהשוואה לרבעון מול רבעון, ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2018 ירדה מ-5.83 מיליון שקל ב-2017 ל-4.47 מיליון שקל ב-2018. הירידה מיוחסת בין היתר מהרחבת מצבת כוח-האדם ומהוצאות ראשוניות הקשורות להרחבת פעילות המסחר המקוון. 

בסיכום הרבעון הרביעי זינקו הכנסות עדיקה ב-55% ל-33 מיליון שקל, תוך שיפור של 31% בהכנסות מפעילות האופנה, ל-21 מיליון שקל, אולם עלייה בהוצאות שחקה את הרווח התפעולי, כך שהרווח הנקי הרבעוני הסתכם בכ-2 מיליון שקל, לעומת 3 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2017.

בשורה הגולמית הציגה עדיקה שיפור בשיעור הרווחיות הרבעונית, והיא חושפת כי אחד הגורמים לשיפור הוא הורדת המכסים שביצע משרד האוצר בשנה שחלפה: "הגידול ברווחיות הגולמית בין תקופות ההשוואה הרלוונטיות נובע בין היתר משינוי תמהיל ההכנסות, יתרון לגודל וביטול מכסים. נוסף על כך, פתיחת החנויות הביאה לגידול בהכנסות, אך לא גרמה שינוי בעלויות ההובלה ללקוחות החברה או בעלויות האריזה".

הפיכתה של עדיקה לחברה ציבורית הביאה לגידול בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות מ-6.98 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017, ל-13.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2018. בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה החולפת ירד ב-39% ל-1.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 3.05 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017. 

עלות שכרו של מנכ"ל החברה, דדי שוורצברג, הסתכמה בשנה החולפת ב-2.67 מיליון שקל, מזה מענק של 316 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות בגובה של 1.4 מיליון שקל. שווי האופציות שהוענקו למנכ"ל במהלך 2018 הסתכם ב-2.4 מיליון שקל, כאשר מתוכם כ-1.4 מיליון שקל הוכרו בדוחות של החברה ל-2018. אחותו, ליטל שוורצברג, הסתפקה בכ-1.1 מיליון שקל בתפקידה כמנהלת אופנה.

עוד עולה מדוחות החברה, כי ב-2018 סל הקנייה הממוצע ברשת התכווץ, ורשם ירידה של 18% לכ-223 שקלים בלבד, בעוד שמספר הפריטים בסל ממוצע לא השתנה, ועמד על 2.7 פריטים. עם זאת, מספר הפריטים הכולל שנמכר גדל בכ-76%, ועמד על 1.8 מיליון פריטים, וגם מספר העסקאות גדל בשיעור דומה. עדיקה מציינת כי נוסף על שש החנויות הפיזיות שהיא מפעילה כעת, בכוונתה להכפיל את מספרן ולהגיע לכ-12 חנויות, שייפתחו בהתאם לריכוז הגיאוגרפי של המשתמשים בפלפטפורמה המקוונת שלה.

בסוגיית התחרות מתייחסת עדיקה לראשונה לטרמינל איקס, אתר המסחר המקוון שבשליטת קבוצת פוקס, כאחד המתחרים המרכזיים בה לצד זארה ואסוס. עוד מציינת עדיקה, כי בשנים האחרונות נרשמה התרחבות במכירות המקוונת של אופנה מצד גורמים בישראל, וכי "התחרות האמורה עשויה להשפיע, ואף באופן מהותי, על הביקוש למוצרי החברה בקרב לקוחותיה, וכן עשויה להשפיע באופן מהותי על תמחורם ועל מצבה הכספי ותוצאותיה של החברה". 

לדברי שירה אחיעז מבית ההשקעות אי.בי.אי, "אומנם החברה רשמה צמיחה של כ-55% בשורה העליונה, אך מדובר בדוח עם שחיקה ברווחיות התפעולית ברבעון (ביחס למקביל), גם בנטרול תשלום מבוסס מניות. אנו מעריכים כי הצמיחה ברבעון הושגה גם הודות ליום הבחירות לרשויות המקומיות, החורף החזק יחסית לתקופה המקבילה ולמרות עיתוי חגי תשרי. אומנם במבט ראשון על הדוח נראה כי חלה ירידה ברווחיות הגולמית, אך אם נצלול לתוך התוצאות, נגלה כי מדובר בשיפור ברווחיות פעילות עדיקה מהיבט זה. ההסבר לכך הוא שפעילות מגזר השירותים, במסגרתו עדיקה מעניקה שירותי מסחר מקוון לקבוצת גולף עם הנפקת החברה בתחילת 2018, מעוותת מעט את הצגת התוצאות המאוחדות".

לגבי התרומה לגולף כתבה אחיעז כי "בדוחות הקרובים של גולף , אשר צפויים להתפרסם בשבוע הבא, נצפה לגילום התרומה של הצמיחה בהכנסות עדיקה, אשר היוותה כ-12% מסך הכנסות גולף ברבעון השלישי. בכל הנוגע לתרומה לרווח התפעולי, נצפה שהעלייה בהוצאות מכירה ושיווק של פעילות עדיקה תקזז חלק מהתרומה של הפעילות לתוצאות קבוצת גולף. כמו כן, נצפה בדוחות גולף הקרובים להשפעה שלילית של סגירת החנות המהותית של החברה בהדר-יוסף במהלך הרבעון ולהשפעות על רקע הסביבה התחרותית המאתגרת".

צרו איתנו קשר *5988