מגדל וכלל ביטוח הפסידו ברבעון הרביעי בגלל שוקי ההון, ורשמו הרעה בכל 2018 ביחס ל-2017

כלל ביטוח רשמה הפסד של 148 מיליון שקל בשנה החולפת, בעוד שרווחי מגדל נחתכו ביותר מ-80% ביחס ל-2017 • איילון גם חוותה מגמות דומות, אך הסערה בין בעל השליטה ליו"ר הקבוצה לא מורגשת בתוצאות

דורון ספיר / צילום: איל יצהר
דורון ספיר / צילום: איל יצהר

קבוצות הביטוח הגדולות ממשיכות להציג תוצאות חלשות מאוד לרבעון הרביעי ב-2018 בצל הירידות החדות שנרשמו באותה תקופה בשוקי ההון, בארץ ובעולם. הבוקר היה זה תורן של מגדל וכלל ביטוח - שתי קבוצות המובילות מהעבר, שאיבדו בשנים האחרונות את הדומיננטיות היחסית שלהן בענף, שדיווחו על הפסדים ברבעון הרביעי ב-2018.

כלל ביטוח, שבניהול המנכ"ל יורם נוה, דיווחה כי רשמה ברבעון הרביעי בשנה החולפת הפסד כולל של כ-204 מיליון שקל, דבר אשר הוביל אותה להציג הפסד כולל שנתי של כ-148 מיליון שקל, וזאת לעומת רווחים של 188 מיליון שקל ו-370 מיליון שקל בתקופות המקבילות ב-2017, בהתאמה.

כמו כן, תוצאות כלל ביטוח ב-2018 הושפעו לרעה מכך שהחברה הכירה בהפסד מירידת ערך המוניטין של פעילות הגמל בסך של כ־108 מיליון שקל. עבור נוה זה הדוח השנתי הראשון, שבשיחה היום לא מסתיר ש"עדיין יש פה אתגרים ויש דברים בליבת העסקים שעלינו לטפל בהם כדי להיות הבחירה הראשונה של הלקוחות. לוקח זמן להסיט את ספינה גדולה כמו כלל ביטוח ואני אופטימי שאנו בדרך הנכונה".

תוצאות קבוצות הביטוח
 תוצאות קבוצות הביטוח

לעומתה מגדל, שבניהול דורון ספיר, שמרה עדיין על שורה תחתונה חיובית בחישוב שנתי, למרות רבעון רביעי קשה, ובצל סערה שפקדה אותה עם פרישתו של היו"ר הקודם פרופ' עודד שריג שהאשים את התנהלות בעל השליטה בקבוצה, ומינויו של ניר גלעד ליו"ר החדש. מגדל סיכמה את 2018 עם רווח כולל של 109 מיליון שקל, שמהווה קיטון חד של כ-83% ביחס לרווח של כ-624 מיליון שקל בשנה שקדמה. ברבעון הרביעי רשמה מגדל הפסד כולל של כ-363 מיליון שקל.

נציין כי מגדל וכלל ביטוח מחזיקות כל אחת בתיקי ביטוח ישנים וגדולים, והן מושפעות יותר מאחרות משוקי ההון - לחיוב בעליות ולשלילה בירידות.

יחד עם זאת, קבוצות הביטוח שדיווחו היום מציגות המשך גידול בפעילות הבסיס שלהן, שממנה נגזרת ההכנסה שלהן היום ובעתיד.

כך, במגדל מדווחים היום כי "סך הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכם ב-23.1 מיליארד שקל לעומת 21.7 מיליארד שקל ב-2017", כאשר היקף הנכסים המנוהלים על ידה גדל ב-3% בשנה החולפת לסך של 255 מיליארד שקל. בכלל ביטוח ציינו היום בהקשר זה כי "סך ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים שנתקבלו מעסקי פנסיה וגמל בשנת 2018 עומד על כ-18 מיליארד שקל", גידול של כ-6% ביחס לכ-17 מיליארד שקל ב-2017, כאשר הם ציינו בנוסף כי נכון לסוף 2018 "הסתכם היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה בכ-197 מיליארד שקל, לעומת כ-191 מיליארד שקל בסוף 2017, גידול של כ-3%".

עם זאת, בכלל ביטוח משדרים אופטימיות מסוימת לגבי תחילת 2019, כשהם מציינים שלמול השינויים בריבית חסרת סיכון - שיקטינו את הרווח במידה לא ידועה, חלו בשוקי ההון עליות שיתרמו לתוצאות. בהקשר זה נמסר היום מהחברה כי "בתקופה שלאחר מועד הדוח ועד סמוך לפרסומו, חלו עליות בשווקי ההון, אשר קיבלו ביטוי בגידול בהכנסות מהשקעות שהביאו, בין היתר, נכון לסוף חודש פברואר 2019, לסגירת ההתחייבות למבוטחים בגין גביית דמי ניהול משתנים וגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ- 136 מיליון שקל".

גם במגדל מאירים את הסוגיה הזו באומרם כי "נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים, בעקבות המגמה החיובית בשווקי ההון, החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים והחלה לרשום דמי ניהול משתנים".

בכל אופן, בכלל ביטוח התשואות החיוביות בחודשים האחרונים קרו בין היתר הודות להשקעה שנעשתה לפני כמה שנים בתיקי העמיתים של כלל ביטוח במניית חברת מלאנוקס, שנמכרה מוקדם יותר השנה בעסקת ענק מוצלחת. אגב, ככל הידוע הנוסטרו של כלל לא השקיע במלאנוקס, בניגוד לתיקי העמיתים.

בד בבד פרסום הדוחות כלל ביטוח הצהירה היום על "חזרתה לתחום הפיננסים" וש"בתוך כך תבחן רכישות של פעילויות נוספות". תחת המנכ"ל הקודם של כלל ביטוח, איזי כהן, החברה סגרה את פעילויות הפיננסים שלה, לאחר שהפכו עוד קודם להגעתו מפעילויות מובילות ברמת השוק לפעילויות מקרטעות מאוד. מדובר בעיקר בבית ההשקעות כלל פיננסים, שכלל ביטוח מכרה. או אז יצאה כלל ביטוח מתחום ניהול החיסכון לטווח קצר, שכמה ממתחרותיה עדיין עוסקות בו. ככל הידוע לא מדובר על חזרה לפעילות במסגרת בית השקעות כי אם באמצעות שימת דגש על חיסכון לפרט במסגרת הגמל להשקעה - תחום שרוכז בעבר תחת המותג של בית ההשקעות בקבוצה.

בהקשר זה סיפר היום המנכ"ל נוה על "חזרתה של החברה לתחום הפיננסים", תוך שפירט כי "בכוונתנו להגדיל את ערוצי החיסכון המסורתיים, החיסכון הפיננסי, גמל להשקעה ומוצרי חיסכון נוספים" וש"אנו בוחנים רכישות של פעילויות נוספות בתחום". כמו כן נראה כי לאחר שנים של הדממת פעילויות האשראי החוץ בנקאי בקבוצה, כלל ביטוח צפויה עתה לשים דגש על פעילות המשכנתאות שלה.

אגב, מדוחות מגדל עולה בין היתר כי שריג, שמונה ליו"ר מגדל ביטוח במארס 2018 במקומו של דנינו, ושהודיע על פרישתו מהחברה במהלך דצמבר אותה שנה, זכאי להודעה מוקדמת של שישה חודשים, כששכרו החודשים עומד על כ-187 אלף שקל, ללא הוצאות נלוות. במהלך 2018 מגדל ביטוח גם החליפה את המנכ"ל, כשעופר אליהו הוחלף על ידי דורון ספיר. עוד נציין כי בית ההשקעות מגדל שוקי הון רשם בשנה החולפת ירידה בכנסות לסך של 159 מיליון שקל לעומת 172 מיליון שקל ב-2017, כשהרווח לפני מס של בית ההשקעות הסתכם ב-2018 בכ-12 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ב-2017. הקיטון בתוצאות מגדל שוקי הון קרה במידה רבה בגלל שב-2017 החברה נהנתה הרבה יותר משיערוך ההחזקות שלה בבורסה ובחבר הבורסה של אי.בי.אי.

העימות בצמרת איילון לא מורגש בתוצאות

אתמול פורסמו הדוחות הכספיים של קבוצת הביטוח הקטנה יותר, איילון, שחווה בחודשים האחרונים סערה אדירה שבשיאה בעל השליטה והמייסד לוי רחמני פועל להדחת יו"ר הקבוצה שלמה גרופמן, תוך שנבדקת תלונה על הטרדה מינית לכאורה שהוגשה כנגד רחמני. האחרון, נזכיר, פרש בסוף 2018 מתפקיד מנכ"ל הקבוצה - תפקיד אותו מילא יותר מארבעה עשורים. עם זאת, מהדוחות בלבד עולה כי הקבוצה, שאת חברת הביטוח מנהל ארי יוגב, חווה תקופה עסקית חיובית כשהסערה בצמרתה לא מורגשת בתוצאות.

קבוצת איילון סיימה את 2018 עם גידול בפרמיות בשורה העליונה, כשבשורת הרווח הכולל היא נפגעה ביחס לשנה שקדמה במידה פחותה בהרבה ממתחרותיה. איילון מכרה בתקופה האחרונה פעילויות שאינן בליבת עסקי הביטוח שלה, והיא סיכמה את הרבעון האחרון ב-2018 עם הפסד כולל של כ-36.8 מיליון שקל, כאשר בסיכום שנתי היא רשמה בכל 2018 רווח כולל של כ-11.6 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-13 מיליון שקל ב-2017.

צרו איתנו קשר *5988