הפשרה וההסתרה: חברת החשמל תוותר למצרים על 85% מהחוב במסגרת פשרה

בעקבות חשיפת "גלובס" אתמול, חברת החשמל נאלצת לדווח כעת על "מגעים מתקדמים ביותר" לפשרה עם חברות הגז המצריות • כבר בסוף ינואר הדירקטוריון אישר את ההסכם, שלפיו חברת החשמל תקבל 500 מיליון דולר על פני 8.5 שנים, אך עיכב את פרסומו בשל חשש לסיכול הפשרה • ההסכם כפוף לאישור רשות החשמל, שכן הכסף אמור היה לחזור לצרכני החשמל • חברת החשמל: "פועלים בכל האמצעים למיצוי פסק הבוררות הבינלאומי"

יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל / צילום: איל יצהר
יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל / צילום: איל יצהר

חברת החשמל מאשרת את פרטי חשיפת "גלובס" מאתמול כי דירקטוריון החברה החליט ב-31 בינואר לאשר הסכם פשרה בהיקף 500 מיליון דולר עם חברות הגז המצריות, בכפוף לכמה תנאים. כמו כן, מאשרת חברת החשמל כי התקבל על-ידה ב-25 במארס מכתב ממנהל רשות החברות הממשלתיות, עו"ד יעקב קוינט, ובו הסתייגויות מההסכם כפי שאושר.

החברה מסבירה כי לא דיווחה על אירועים אלה כנדרש בגלל החשש כי פרסומם "יסכל את גיבוש/חתימת ההסכם הסופי", ומוסיפה כי נאלצה לדווח כעת בכל זאת לאור "פרסומים בתקשורת ביחס למכתב מנהל הרשות".

כפי שדווח אתמול, במסגרת מתווה הפשרה שאושר, מסכימה חברת החשמל  להסתפק ב-15% מהפיצויים בסך 2.36 מיליארד דולר (1.76 מיליארד דולר פיצוי ועוד 600 מיליון דולר עבור הוצאות משפט ותשלומי ריבית), שנפסקו לטובתה ב-2015 במסגרת בוררות בינלאומית שנערכה בשווייץ. יתרה מכך, מהדיווח היום עולה כי החברה תקבל רק 60 מיליון דולר בעת חתימת ההסכם, ויתר הסכום יועבר במהלך שמונה וחצי שנים. כלומר, בכך חברת החשמל מוותרת על 85% מהסכום הנומינלי של החוב.

להסכם נדרש עדיין אישורה של רשות החשמל משום שהכסף מיועד להיות מוחזר לצרכני החשמל.

אתמול דיווח "גלובס" כי קוינט פנה ליו"ר דירקטוריון החברה יפתח רון-טל, וציין בפניו כי לאור סד הזמנים שהציבה חברת החשמל לאישור ההסכם, אין ביכולתה של רשות החברות לגבש חוות-דעת עצמאית לגבי סבירותו של ההסכם המוצע. קוינט הוסיף כי חוות-הדעת שהוצגו לדירקטוריון חברת החשמל היו חלקיות, וביקש כי הדירקטוריון ישוב להתכנס ויחליט אם לאשר את מתווה ההסכם רק לאחר שיוצגו בפניו חוות-דעת משלימות.

קוינט הציב דרישה זו גם כתנאי לקבלת דרישת הדירקטוריון לכתב שיפוי מהמדינה עבור נושאי משרה בחברת החשמל (אם ייתבעו בגין ההסכם).

בדיווח היום לבורסה מגדירה החברה את דרישתו של קוינט כדרישה "לבצע מספר השלמות של המידע אשר הוצג לדירקטוריון החברה טרם קבלת החלטתו בנושא". החברה מוסיפה כי ב-31 למארס השיבה למכתבו של קוינט והסבירה כי החלטת הדירקטוריון התקבלה לאחר שזה שקל את מלוא השיקולים הרלוונטיים והמידע אשר נדרש היה לדירקטוריון סביר על מנת לקבל החלטה ביחס להתקשרות בהסכם הפשרה".

בהודעה לבורסה שפרסמה היום, מודיעה חברת החשמל כי היא "מנהלת מגעים מתקדמים ביותר" להסכם פשרה עם חברות הגז המצריות - הסכם שלפיו תקבל החברה סך של 500 מיליון דולר בפריסה של 8.5 שנים. תשלום ראשון בסך 60 מיליון דולר ישולם במועד חתימת ההסכם. בנק ממשלתי מצרי יהיה ערב לתשלומים.

ההסכם ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור רשות החשמל בתוך שישה חודשים ממועד החתימה.

בעקבות הפרסומים חברת החשמל מבקשת להבהיר, כי "לא נחתם עדיין שום הסכם עם חברות הגז המצריות. חברת החשמל דיווחה בשקיפות מלאה על ההבנות שהושגו לרשות החברות הממשלתיות ולרשות החשמל ואף קיבלה פרה-רולינג ראשוני מרשות החשמל בעניין זה. בכל מקרה, ההסכם, אם וכאשר יחתם, כולל תנאי מתלה של אישור רשות החשמל, שיינתן רק לאחר קיום שימוע ציבורי, ולפיכך ייכנס ההסכם לתוקף רק לאחר קבלת האישור האמור. בדיוק כפי שחברת החשמל הביאה להקפאת מחיר הגז מתמר ועל ידי כך להורדה עתידית של מחיר הגז לציבור, כך גם במקרה המצרי חברת החשמל פועלת בכל האמצעים למיצוי פסק הבוררות הבינלאומי עליו דווח עם ההחלטה".

יו"ר העבודה, אבי גבאי, הגיב לפרסום בטוויטר וכתב "חברת החשמל מוותרת על מיליארד וחצי דולר מהכיס שלנו ובתמורה חברות הגז ימכרו גז למצרים. המשך של שוד הגז. רק אנחנו במפלגת העבודה מחויבים להפסיק את שוד הגז".

צרו איתנו קשר *5988