רשות שוק ההון שואלת את המוסדיים איך לסייע להם להשקיע יותר במיזמי טכנולוגיה למגזר הביטוח

בנייר התייעצות שפרסמה היום הרשות, בראשותו של משה ברקת, היא מבהירה לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים כי תפעל להסרת חסמים להשקעה במיזמי אינשורטק, כשהיא מציעה הקלות בהוראות ההון הרגולטורי ובכללי ההשקעות החלים על גופים אלה

משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: כדיה לוי
משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: כדיה לוי

רשות שוק ההון רוצה לעודד השקעה של חברות ביטוח ושל שאר הגופים המוסדיים בחברות אינשורטק (Insurtech) ומתלבטת כיצד לעשות זאת. היום פרסמה הרשות נייר התייעצות בעניין "הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק", שבו היא קוראת לגופים המפוקחים לשתף מהם החסמים שמונעים מהם להשקיע במיזמי אינשורטק, ומה לדעתם על הרשות לעשות או לשנות כדי להגביר את ההשקעה במיזמי טכנולוגיה לענפי הביטוח.

במסגרת הנייר שפרסמה היום הרשות, היא מבהירה כי "פיתוח ועידוד יזמות צפוי להביא ערכים מוספים לשוק הביטוח, להגביר את התחרות בו, לשפר את היצע המוצרים והשירות ללקוח, להגביר את הממשק וההיזון בשרשרת ההפצה, לחזק את הבקרות והתיעוד ולהביא התייעלות כתוצאה מאוטומציה של תהליכים וחדשנות עסקית". על כן, הרשות, בראשות הממונה משה ברקת, רוצה לאתר חסמים שמקשים על השקעה של חברות ביטוח ביוזמות אינשורטק ובהשקעה של החברות בפיתוח תשתיות אינשורטק.

על פי הרשות, ייתכן כי החסמים נמצאים גם בהוראות שהיא עצמה יצרה והכתיבה. כך, בנייר ההתייעצות שפרסמה היום, וששלחה לכלל הגופים המוסדיים, מעריכה הרשות כי "חסמים אלה עשויים לנבוע, בין היתר, מדרישות הון הקיימות בהוראות הסולבנסי 2 (דרישות הון שהרשות עצמה מכתיבה בשוק המקומי, בהתאם למשטר ההון בענף הביטוח באירופה; ר"ש)" ו"מדרישות על פי תקנות כללי השקעה של הפיקוח" או "מדרישות רגולציה אחרות".

עבד חסדייה, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, מעלה במסגרת הנייר גם שורה של פתרונות אופציונליים, לתפיסתו, "כדי לבחון אם וכיצד לעודד את חברות הביטוח להשקיע ביוזמות בתחום האינשורטק". בין השאר, הוא מציע רעיון שלפיו יתאפשרו "הקלות אפשרויות במשטר כושר פירעון סולבנסי 2", כך שחברה מוחזקת העוסקת באינשורטק תסווג כחברה אסטרטגית - דבר שיביא להפחתת דרישת ההון בגין החזקה זו, מבחינת חברת הביטוח.

כמו כן, חסדייה מעלה לדיון עם השוק את האפשרות שתתאפשר "הקלה בדרישות הון בגין השקעות נוסטרו במיזמי וחברות אינשורטק" כך שהשקעות ישירות באקוויטי או בחוב של חברת אינשורטק תוכר כמו השקעה בתשתיות, דבר אשר יביא להפחתת דרישות ההון, כשדבר זה יתאפשר גם בהשקעות באמצעות קרנות פרטיות שיתמחו ושיובילו את ההשקעה בחברות האינשורטק עבור החברות המפוקחות.

עוד הוא מציע אפשרות להקלה בדרישות ההון "אגב הכרה בהוצאות פיתוח", כמו גם "לאפשר סיווג השקעה במיזמי אינשורטק כ"תאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי קשור בפעילותו השוטפת של המבטח" כך שתתאפשר אחזקה של מבטח בתאגיד כאמור מעל לשיעור 20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה". הנקודה האחרונה תאפשר לחברות הביטוח וליתר המוסדיים להחזיק ביותר מ-20% ממניות חברת האינשורטק, דבר שלא מתאפשר כיום. 

על מנת שההקלות האלה יתאפשרו, ברשות שוקלים כיצד תהיה ה"הכרה במיזמים כמיזמי אינשורטק" לצורך מתן ההקלות. על פי הנייר שנשלח עתה, הממונה על שוק ההון יאשר את המיזמים של חברות כמיזמי אינשורטק בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידו, בין השאר, לפי "מידת הרלוונטיות של המיזם לתחום הביטוח, פוטנציאל השיפור הטכנולוגי של המיזם לחברות ביטוח, התמודדות עם סיכונים הגלומים בתשתית טכנולוגית, אוטומציה של תהליכים, חדשנות עסקית ופיתוח מוצרים".

צרו איתנו קשר *5988