21 חודשי מאסר בפועל נגזרו על סוחר ניירות הערך אבי מצליח

מצליח, בעבר יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע ומרמה והפרת אמונים בתאגיד • לצד עונש המאסר בפועל נגזרו עליו שנת מאסר על-תנאי, קנס בסך 20 אלף שקל ופיצוי שני לקוחות הבנק ב-63 אלף שקל

צילום: פוטוס טו גו
צילום: פוטוס טו גו

21 חודשי מאסר בפועל - זה העונש שגזר היום (א') בית המשפט המחוזי בתל-אביב על סוחר ניירות הערך אבי מצליח, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בניירות ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. לצד עונש המאסר בפועל, שירוצה בכלא מעשיהו, נגזרו על מצליח שנת מאסר על-תנאי, קנס כספי בסך 20 אלף שקל ופיצוי שני לקוחות של בנק אוצר החייל בסך כולל של 63 אלף שקל.

מצליח - שהיה בעברו יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, וחלק מהעבירות שביצע היו בזמן שעבד בבנק - הורשע בראשית חודש אפריל השנה על-ידי השופט חאלד כבוב. לפי כתב האישום המתוקן בו הודה מצליח, בין השנים 2006-2015 הוא ניהל תיקי השקעות של 6 משקיעים. במהלך גיוס הלקוחות הציג מצליח בפני הלקוחות הפוטנציאליים מצגים שונים, ובהם התחייבות לתשואה בשיעורים חריגים. בנוסף הודה מצליח כי בתקופתו בבנק אוצר החייל, הוא שלח יד בחשבונות שניים מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע העסקאות המתואמות ונטל מחשבונות של שני משקיעים סך של כ-63,000 שקל, בהם עשה שימוש, בין היתר, לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחותיו.

בגזר הדין ציין השופט כבוב כי נסיבות המקרה כוללות מאפיינים ייחודיים גם לחומרה וגם לקולא. בצד החומרה צוין כי לא ניתן להתעלם מכך שמצליח - שהודה כי ביצע מעל ל-2,000 עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונותיו האישיים ובין חשבונות המשקיעים שבניהולו, בהיקף מסחר של כ-70 מיליון שקל - מעל הן באמון לקוחותיו, שסמכו ובטחו בו והפקידו בידיו את כספם, והן באמון הבנק, שהעסיק אותו בתפקיד יועץ השקעות והפקיד בידיו את היכולת לשמש בתפקידו מול לקוחות הבנק.

בצד הקולא קבע השופט כבוב כי נסיבותיו האישיות של מצליח - ובהן היעדר הרשעות קודמות, העובדה שלא פעל במסגרת תוכנית מרמתית ולא הפיק רווח ממעשיו, העובדה שנגרם לו חיסרון כיס מפעולותיו ועוד - הובילו אותו לכבד את הסדר הטיעון ואת העונש לו עתרו הצדדים.

התיק נוהל על-ידי עו"ד אסף עיסוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר על-ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

את מצליח ייצגה עו"ד יפעת מנור-נהרי, שמסרה ל"גלובס" לאחר הכרעת הדין בחודש אפריל כי "בניגוד לתחילת החקירה, בה נטען כלפי מצליח כי גנב מלקוחותיו סך של כ-1.5 מיליון שקל, כיום לאחר הגשת כתב האישום המתוקן אין מחלוקת כי הוא לא נטל כסף לכיסו, וכי עשה כל שלאל ידו בכדי לעמוד בהתחייבויותיו כלפי לקוחותיו. לצורך עמידה במטרה זו, נטל מצליח הלוואות וכמו כן עשה שימוש בכספים שהעמידו לרשותו הוריו ובחסכונותיו. לצערנו, חלק מהדרך שבה פעל לצורך עמידה בהתחייבויות כאמור היה בעייתי, ועל כן מצליח לקח אחריות מלאה על מעשיו והודה בכתב האישום המתוקן".

צרו איתנו קשר *5988