השיפור בתוצאות נמשך: דיסקונט הרוויח 405 מיליון שקל ברבעון הראשון, עלייה של 27%

תיק האשראי של הבנק צמח במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2019 בכ-3.3% - לסך של כ-170 מיליארד שקל • ביחס לסך האשראי שהעמיד הבנק בסוף הרבעון הראשון אשתקד מדובר בגידול חד הרבה יותר, של כמעט 10%

לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט / צילום: רמי זרנגר
לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט / צילום: רמי זרנגר

בנק דיסקונט , שבניהול לילך אשר-טופילסקי, ממשיך את התנופה שרשם אשתקד, עם רווח נקי של כ-405 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. מדובר בעלייה של כ-27% ביחס לרווח שרשם הבנק ברבעון הראשון ב-2018, ובעלייה של כ-25% ביחס לזה שנרשם ברבעון הרביעי אשתקד, שבמהלכו רשם הבנק הוצאות חד-פעמיות ניכרות, שמסבירות את רוב הפער.

התשואה על ההון של דיסקונט עמדה ברבעון הראשון על 9.6% בקצב שנתי, וזאת לעומת תשואה על ההון של 8.6% על בסיס שנתי ברבעון הראשון ב-2018, וביחס לתשואה של 9.3% בכל 2018. בד בבד עם פרסום הדוחות עדכן הבנק על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-61 מיליון שקל, תוך שהוא מציג יחס הון עצמי רובד 1 שעומד על 10.17% - שיפור ביחס לרבעון המקביל ב-2018, אך קיטון מסוים ביחס לסוף 2018.

את השיפור במדדי הרווחיות עושה הבנק תוך שהוא ממשיך במדיניות הגידול בבסיס פעילותו, כשתיק האשראי שלו צמח במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2019 בכ-3.3%, לסך של כ-170 מיליארד שקל. אגב, ביחס לסך האשראי שהעמיד הבנק בסוף הרבעון הראשון אשתקד מדובר בגידול חד הרבה יותר, של כמעט 10%. גם ביחס להיקף הפיקדונות שיש בבנק מדובר בגידול, ושיעור האשראי מהפיקדונות צמח הן ביחס לסוף 2018 והן ביחס למצב שהיה בסוף הרבעון הראשון אשתקד. פיקדונות הציבור צמחו ברבעון ב-1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

דיסקונט ממשיך בשיפור ובצמיחה גם ברבעון הראשון
 דיסקונט ממשיך בשיפור ובצמיחה גם ברבעון הראשון

ככלל, צמיחה באשראי היא קלה יחסית, ותלויה במחיר שכל בנק מוכן לשלם ולקבל מלקוחותיו, כך שהשאלה היא באילו מחירים נעשה הדבר. בבנק דיסקונט מדווחים כי לצד הגידול הנמשך בתיק האשראי של הבנק - מקור הפעילות וההכנסה המרכזי, יש גם ירידה קלה, וחיובית, בשיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, לצד ירידה במדדים אחרים שמודדים חוב פגום ומחיקות.

לצד זאת, ובשקלול הגידול בתיק האשראי, מדווח הבנק גם על עלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, שהסתכמו ברבעון הראשון השנה בכ-141 מיליון שקל - גידול ניכר לעומת כ-112 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אך הרבה פחות מ-196 מיליון שקל שנרשמו בשורה זו בדוחות לרבעון הרביעי ב-2018.

בשורה העליונה רושמת הקבוצה גידול בהכנסות מריבית ביחס לרבעון המקביל אשתקד, הגם שמדובר באותו היקף הכנסות ריבית נטו שנרשם ברבעון הרביעי ב-2019. כמו כן נרשם גידול, מתון יותר, בהכנסות מעמלות. יחס היעילות של הבנק, שהיסטורית היה חלש ביחס לשוק הבנקאות המקומי, משתפר אף הוא ויורד, בדרך ליעד שהגדירה המנכ"לית אשר-טופילסקי, של 60%.

השיפור האמור נרשם לא רק הודות לחברות הבנות החזקות של הקבוצה, כי אם גם בבנק דיסקונט ישראל, שהתרומה שלו סולו לרווחי הקבוצה הסתכמה ב-237 מיליון שקל, עלייה בשיעור של כ-91% ביחס לרבעון המקביל. במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2019 קטן היקף תיק ניירות הערך בנוסטרו של דיסקונט בכ-6%.

במהלך הרבעון הראשון השנה סיכמו הבנק ועובדיו על הסכם השכר לשנים 2019-2021. כמו כן, באפריל חתם הבנק, בדומה ללאומי, על עסקה למימוש החזקות השניים בסופר פארם. במאי השנה הושלמה המכירה של החזקות אלה לג'ורג' חורש. בעקבות המכירה של המניות בסופר פארם, וגם בגין דיבידנד שהוכרז עד למועד השלמת העסקה על-ידי רשת הפארמים, הבנק צפוי לרשום רווח (לפני מס) בסך של כ-24.1 מיליון שקל, שהם כ-19.5 מיליון שקל לאחר מס. עוד מפורט בדוח, כי רכישת בנק מוניציפל, לשעבר בנק דקסיה, נמשכת כסדרה מבחינת דיסקונט, וטרם התקבלה הכרעה בנושא מרשות התחרות (לשעבר הרשות להגבלים עסקיים). 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988