ניסיון ההדחה של גולן יוכפז: "נסיבות תמוהות ופגיעה לכאורה בעיקרון ההפרדה בחברות החדשות"

בצל תמיכה מהדהדת של בכירי העיתונאים בערוץ רשת 13, נציגי בעלי המניות מבקשים לזמן דיון בדירקטוריון להדחתו של גולן יוכפז מתפקיד מנכ"ל חדשות 13 • ברקע: טענות של הבעלים נגד יוכפז ואכזבה מהרייטינג • אלא שהשתלשלות העניינים, ובמיוחד סמיכות הזמנים לבחירות ולמועד הארכת חוזהו, מציפות שורה של שאלות

גולן יוכפז / צילום: יוסי כהן
גולן יוכפז / צילום: יוסי כהן

הרוחות ממשיכות לסעור בערוץ רשת 13, כאשר נציגיו של בעל השליטה העיקרי לן בלווטניק פנו לדירקטוריון וביקשו לדון באופן רשמי בהדחתו של מנכ"ל חברת חדשות 13גולן יוכפז.

הפנייה הרשמית נעשתה לאחר שחילוקי הדעות בין יוכפז לבעלי המניות כבר דלפו לתקשורת, ולאחר שנדב טופולסקי, יו"ר רשת 13, פנה ליוכפז כבר לפני כמה שבועות בניסיון לגרום לו לפרוש מהתפקיד. הפגישה נערכה בעיתוי מפתיע - ימים ספורים לאחר משדר הבחירות שבו הציגה חדשות 13 את המדגם המדויק ביותר וערב חג הפסח, ושלושה חודשים בלבד לאחר המיזוג בין ערוץ עשר ורשת. 

עיתוי הפנייה ליוכפז, זמן קצר לאחר המיזוג כאמור, והאופן שבו נעשתה הפנייה, הביאו את היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", עו"ד אלעד מן, לפנות היום (ה') במכתב לרשות השנייה ולדירקטוריון חדשות 13 ולבקש לבחון את התנהלות בעלי המניות. עו"ד מן מעלה סימני שאלה נוקבים ביחס לפרשה ומבקש מהרשות השנייה לבחון בעצמה את רצף האירועים וכן להורות לדירקטוריון לפרט באופן פומבי את הסיבות שעומדות בבסיס המהלך.

על-פי עמותת "הצלחה", המהלכים והפעולות שננקטו בחודשים האחרונים, שכוונו להביא לסיום תפקידו של יוכפז, נעשו לכל הפחות בנסיבות שיש לתמוה עליהן; וגם האופן שבו בוצעו הדברים אינו עולה בקנה אחד עם החוק ועם עיקרון ההפרדה שבין חברת החדשות לבעלי המניות.

"עקיפת כל תהליך תקין של דיון בדירקטוריון"

אחת הנקודות שמטרידות את עמותת "הצלחה" - וצפה גם בדבריהן של נציגות הציבור בדירקטוריון (יו"ר הדירקטוריון זהר קדמון והדירקטורית אורנה לביא-שטיינר שמתנגדות להדחה - ע.ב) - היא העובדה שסמוך לניסיון ההדחה קיבל יוכפז פנייה להציע את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל תאגיד השידור "כאן", ובעצה אחת עם הדירקטוריון הוא סירב להצעה. כמו כן, רק לפני שנה הוארך חוזהו של יוכפז בחמש שנים, וסביב אירועי המיזוג בין ערוץ עשר לרשת אף הובהר כי אין כוונה לפגוע בחברת החדשות או לבצע בה שינויים מהותיים.

"נזכיר כי הצהרות אלה נלקחו בחשבון גם על-ידי הגורמים שהיו אמונים על אישור המיזוג, כמו הממונה על ההגבלים העסקיים ומועצת הרשות השנייה, כשעיקר החשש לגביו נגע לחברת החדשות ופעילותה", כותב עו"ד מן. "שבועות ספורים בלבד לאחר המיזוג, תוך השקת לוח שידורים חדש, דומה כי רוחות חדשות החלו מנשבות לפתע מכיוון בעלי השליטה בחברת האם ונציגיהם, עד כדי קרע משמעותי, והכול סביב גישתו של המנכ"ל לאופן ניהול והפעלת חברת החדשות - גישה שהייתה מוכרת לבעלי השליטה מימים ימימה, עוד כשפעלו במסגרת ערוץ עשר טרם המיזוג".

בעמותת "הצלחה" טוענים כי ההתנהלות מול יוכפז אירעה "תוך עקיפת כל תהליך תקין של דיון בדירקטוריון החברה ומעל לראשה באופן המנוגד למנגנונים שנקבעו במפורש בדין, ובלא לערב, כפי שהיה נכון לעשות, את נציגות הציבור המכהנות בדירקטוריון חברת החדשות - דבר השולל את חזקת התקינות שניתן אולי היה לטעון לה בנסיבות אחרות".

בעמותה אף מבהירים כי הם אינם טוענים כי יוכפז קנה לעצמו חסינות בלתי מוגבלת, אך קיים קושי משמעותי לקבל החלפה של מנהל חברת חדשות בנסיבות שתוארו - בלא שתהיה לכך הצדקה ממשית שיש לה תימוכין בדין, במיוחד לאור העובדה שחברת חדשות היא גוף דו-מהותי.

נזכיר כי עמותת "הצלחה" מנהלת בימים אלה הליך ערר בבית הדין להגבלים עסקיים שבו היא מבקשת לבטל את המיזוג בין רשת לערוץ עשר או להטיל עליו מגבלות שיגנו על עצמאות חברת החדשות. לפיכך נשלח המכתב גם לרשות התחרות, כדי שתביא אותו בין שיקוליה וביחס לצורך שבשינוי עמדתה בקשר למיזוג בין ערוץ עשר לרשת. 

תמיכה חסרת תקדים מבית ומחוץ 

ברקע הדברים אכזבתם של בעלי המניות של הערוץ מהרייטינג פוסט-המיזוג וטענות על חוסר אמון בינם לבין יוכפז, לרבות טענות על חוסר הגמישות המחשבתית שלו והנכונות להתאים את אופי מהדורת החדשות לתנאים המשתנים. מנגד, יוכפז זוכה בימים האחרונים לתמיכה חסרת תקדים של עיתונאים רבים מבית ומחוץ. למעשה, מרבית השדרה העיתונאית הבכירה בערוץ הביעה בו אמון באופן פומבי וקראה לבעלי המניות לחזור בהם.

אנשי חברת חדשות 13 טוענים כי הפער בין הרייטינג של המהדורות אמנם גדול, אבל החלק היחסי בעוגת הרייטינג ביחס לחדשות 12 גבוה מבעבר. הם גם מבקשים להפנות את הזרקור לנתונים שמעבר לרייטינג, ובמרכזם עבודה עיתונאית בעלת השפעה על סדר היום הציבורי, וכן מביעים תמיהה על החיפזון שבו נעשים הדברים וכאמור על הסמיכות המטרידה למיזוג עצמו ולהארכת החוזה של יוכפז. 

בינתיים, כל עוד נציגות הציבור בדירקטוריון תומכות ביוכפז, הרי שעל-פי חוק אין לבעלים את הרוב הדרוש בדירקטוריון (75%) כדי להדיחו.

מבעלי המניות של ערוץ עשר נמסר בתגובה כי "הטיפול בנושא מתבצע במסגרת דירקטוריון חדשות עשר ובהתאם לדין".