ישראמקו לביהמ"ש: פסלו את החלטת חברת החשמל בנוגע לאספקת גז טבעי

החברות השותפות במאגר הגז "תמר" הגישו עתירה מינהלית בבקשה לפסול את החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל • במסגרת ההחלטה זכו שותפות מאגר "לוויתן" במכרז בהיקף 535.5 מיליון דולר לאספקת גז

אסדת גז "לוויתן" / צילום: אלבטרוס
אסדת גז "לוויתן" / צילום: אלבטרוס

חברות הגז השותפות במאגר הגז "תמר" - ישראמקו  בראשות קובי מימון, תמר פטרוליום , דור חיפושי גז ואוורסט תשתיות - הגישו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב עתירה מינהלית, בה הם מבקשים לפסול את החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל (חח"י) מלפני כחודש וחצי. במסגרת ההחלטה הוכרזו הזוכות במכרז לאספקת גז טבעי בהיקף של כ-535.5 מיליון דולר.

כפי שנחשף ב"גלובס" לפני כחודש, העתירה הוגשה נגד חברת החשמל ונגד הזוכות במכרז, שותפות מאגר הגז "לוויתן" - חברות דלק קידוחים  של יצחק תשובה, נובל אנרג'י ורציו חיפושי נפט . במקביל הגישו העותרות בקשה לצו ביניים, שיאסור על המשיבות "לבצע כל פעולה לקידום או הוצאה לפועל של תוצאות המכרז, עד להכרעה בעתירה".

לפי הנטען בעתירה, למרות "חשיבותו מרחיקת הלכת של המכרז וחרף היקפו הכלכלי האדיר", נפלו בהתנהלות חח"י פגמים חמורים היורדים לשורשו של עניין. נטען כי חח"י הוסיפה "בדיעבד" אמות-מידה חדשות לקביעת הזוכה שלא נכללו במסמכי המכרז, שהובילו לבחירה בהצעת שותפי "לוויתן" כהצעה הזוכה. לטענת העותרות, הוספת אמות-המידה החדשות על-ידי חח"י מהווה פגיעה בעיקרון השוויון ומפלה לרעה את שותפי "תמר".

בנוסף טוענות העותרות כי בסופו של דבר, החלטת ועדת המכרזים "דווקא פוגעת בעיקרון שהכתיב כביכול את החלטתה בדבר מקסום התועלת הכלכלית מההליך המכרזי שנוהל". לטענתן, התבססותה של ועדת המכרזים על נתונים שגויים הובילה לכך שההצעה שהתקבלה "אינה משרתת את האינטרסים הכלכליים של חח"י ושל הציבור הרחב עליו מושתות עלויות הדלקים של חח"י". כלומר, הצעתה אינה ההצעה המיטיבה, ודינה להיפסל. לטענת העותרות, המחירים שהוצעו על-ידי שני המציעים היו זהים.

בתגובתה לעתירה, חח"י דחתה את טענות העותרות וציינה כי ההליך בהן פתחו מהווה "אמצעי להפעלת לחץ פסול על חברת החשמל, במטרה לכפות עליה לפצל את הזכייה בין בעלי זכויות בשני מאגרי הגז הטבעי הגדולים בישראל, אף שחברת החשמל אינה מעוניינת בכך".

חברת החשמל מדגישה כי העתירה שהוגשה רצופה בפגמים, ולכן יש לדחותה. לטענתה, הפגם העיקרי בעתירה הוא שהיא הוגשה רק על-ידי "חלק מיחידי המציע, שותפי 'תמר', אשר השתתף בהליך התחרותי".

לפי חח"י, לא יכולה להיות עילה בידי גורם שהוא אינו המציע (אלא רק חלק ממנו), ודי בכך כדי לחייב את דחיית ההליך על הסף. בהקשר זה נזכיר כי שיעור ההחזקה של העותרות במאגר "תמר" עומד על 53%, כאשר דלק קידוחים ונובל אנרג'י מהוות את יתר המחזיקים במאגר.

הזוכות במכרז הצטרפו לטענות חח"י בתגובתן לעתירה והוסיפו כי עיקר הטענות שהועלו מצד העותרות מופנות כלפי חח"י ולא כלפיהן. מכל מקום, הן טענו כי הצעת שותפות "לוויתן" איננה ההצעה המיטיבה כפי שנטען בעתירה.

צרו איתנו קשר *5988