פעילויות הפיננסים של משפחת שנידמן: מימון ישיר ממשיכה לצמוח, איי.די.איי ביטוח מאכזבת את המשקיעים

מאז שנודע אשתקד על עזיבתו של המנכ"ל הקודם, רביב צולר, השילה מניית איי.די.איי ביטוח כ-36% מערכה • רווח של כ-35 מיליון שקל למימון ישיר ברבעון הראשון

מוקי שנידמן / צילום: יוסי כהן
מוקי שנידמן / צילום: יוסי כהן

לאחר שנים של נסיקה כמעט מתמדת בשווי איידיאיי ביטוח , הנמצאת בשליטת קבוצת ביטוח ישיר של משפחת שנידמן, נרשמת לאחרונה במניית החברה מגמה שונה לחלוטין. איי.די.איי ביטוח, המוכרת לציבור הרחב כ"ביטוח ישיר", פרסמה אתמול את דוחותיה לרבעון הראשון ב-2019, כשעל רקע זה צנחה מנייתה בכ-8.3%. הנפילה האמורה המשיכה גם היום, כשנכון לשעות הצהריים המניה של החברה המשיכה ואיבדה עוד 3.7%.

כך, מתחילת 2019 ועד היום איבדה המניה כמעט 23%, כשהדוחות שפרסמה אתמול אמנם מציגים גידול קל ברווח, אך בכל זאת אכזבו את המשקיעים. למעשה, מאז שנודע אשתקד על עזיבתו של המנכ"ל הקודם רביב צולר, שהוחלף על-ידי קובי הבר שבא מלאומי, ועד היום השילה מניית איי.די.איי ביטוח כ-36% מערכה.

בכל אופן, מבחינת משפחת שנידמן מדובר עדיין בחברה רווחית, שאליה חברה בשנים האחרונות עוד פעילות שהוקמה מאפס והפכה להצלחה: חברת האשראי החוץ-בנקאי מימון ישיר.

נתחיל מתוצאות איי.די.איי שכאמור אכזבו את המשקיעים: בשורה התחתונה החברה ממשיכה להציג רווח גבוה, בעיקר ביחס לענף הביטוח, שהסתכם ברבעון הראשון ב-2019 בכ-51.1 מיליון שקל. מדובר בעלייה קלה של כ-2.2% ביחס לרבעון המקביל, וזאת בעיקר הודות לשוק הון חזק ברבעון הראשון, שהגדיל בשיעור ניכר את ההכנסות מהשקעות.

הגידול האמור בהכנסות מהשקעות קיזז גידול של כ-18% בהוצאות החברה בגין תשלומים על המכירות, תשלומים לעובדים והוצאות המימון, וזאת לצד ירידה בפרמיות בניכוי חלקם של מבטחי המשנה וברווח החיתומי בתחומי ליבה. כמו כן, הרווח ברבעון הראשון השנה קטן גם בגלל ש"הירידה בריבית הביאה להגדלת העתודות בסך של כ-28 מיליון שקל", וזאת לעומת גידול בעתודות של "רק" 6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הפרמיות שגובה החברה גדלו בכ-5% ברבעון הראשון השנה, אך בשל שינוי ניהולי שמוביל הבר גדל חלקם של מבטחי המשנה, דבר שהפחית את הפרמיות שנותרו בידי החברה בכ-5.5% ביחס לרבעון המקביל. כלומר, הבר משנה ומעביר יותר סיכון למבטחי המשנה. אך לא רק זאת, החברה מציינת בדוחות כי גם הירידה בפרמיות ברוטו נובעת "מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית".

עיקר הפעילות של החברה הוא בתחום הביטוח הכללי, בדגש על ביטוחי הרכב. החברה מדווחת על ירידה בפרמיות בביטוחי הרכב רכוש (צד ג' והמקיף) והרכב חובה, ומציגה הרעה יחסית ברווח הכולל לפני מס וגם ברווח החיתומי. עם זאת, הודות לכך שהרבעון הראשון השנה היה טוב במיוחד בשוקי ההון, החברה רשמה גידול בהכנסות נטו מהשקעות. דבר זה סייע לה להציג תמונה של שיפור ברווח הכולל. ומה לגבי פעילויות ביטוחי החיים והבריאות? החברה מדווחת על "עלייה בשיעור הביטולים" בענפים אלה.

החברה מדווחת גם על עליה בהוצאות הנהלה וכלליות, שאותה היא מסבירה, בחלקה, בכך שיש "גידול בהיקף הנציגים בהלימה לצמיחה בגודל התיק והגדלת ההשקעות בתשתית הטכנולוגית".

מימון ישיר ממשיכה לצמוח ולהרוויח

ומה לגבי מימון ישיר? החברה ממשיכה להציג צמיחה בפעילותה. בשורה העליונה ההכנסות מאשראי צרכני אמנם שמרו על יציבות ברמה של כ-148 מיליון שקל ברבעון הראשון, ואולם, ברבעון הראשון ב-2018 נהנתה החברה מהכנסה חריגה גבוהה בעקבות עסקה מול לאומי קארד. בנטרול אותה עסקה, ההכנסות "הרגילות" של מימון ישיר צמחו ברבעון הראשון ב-16%. בחברה מציינים שברבעון הראשון השנה גם חלה "עלייה בשווי תיק ההלוואות וברווחיות עסקאות המחאת תיקי הלוואות".

עוד מוסרת הקבוצה, כי הרווח הכולל של מימון ישיר הסתכם ברבעון הראשון ב-2019 בכ-34.8 מיליון שקל לעומת כ-37.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, אך זאת רק בגלל רווח חד-פעמי של כ-13.7 מיליון שקל, שנרשם בגין אותה עסקה חד-פעמית. כך, "בנטרול רווח זה, חל גידול של 44% ברווח הנקי של מימון ישיר ברבעון הראשון ב-2019 לעומת הרבעון המקביל". מימון ישיר אף הכריזה החודש על דיבידנד של 10 מיליון שקל.

תוצאות פעילויות הפיננסים של קבוצת ביטוח ישיר ברבעון
 תוצאות פעילויות הפיננסים של קבוצת ביטוח ישיר ברבעון

תיק האשראי של מימון ישיר, שלא נמכר לצדדים שלישיים, עמד בסוף מרץ 2019 על רמה של 2.08 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-28% ביחס לסוף 2018.

ולסיום, עד דצמבר הקבוצה חייבת לקפל קומה ציבורית, וזאת דרך מחיקת חברת ביטוח ישיר. כך, לאחר שפרסמו הצעות רכש, שלא נחלו הצלחה, פונה עתה הקבוצה לביהמ"ש במטרה להתניע מחיקה של החברה מהבורסה באמצעות מתווה שנכלל בחוק הריכוזיות, ושבמסגרתו המחיקה תיעשה בחסות ביהמ"ש, ולפי שווי הערכות שווי חיצוניות. הערכת השווי אינה נותנת פרמיה על מחיר ביטוח ישיר בשוק, וזאת משום שלתפיסת משפחת שנידמן, השווי של החברה בבורסה גבוה בהרבה מהשווי הכלכלי שלה. 

צרו איתנו קשר *5988