צו פירוק זמני לחברת עקיבא מאיר: מכרה דירות ללא ודאות שיוקמו

כחלק מההחלטה התייחסה השופטת עירית וינברג-נוטוביץ' לממצאים שעלו בהליך, לפיהם נעשו מעשים לא כשרים בכספי רוכשים, וקבעה כי ממצאים אלה "לא נסתרו", ועל כן פירוק החברה נועד גם בכדי "להגן על הציבור ועל מתקשרים פוטנציאליים עם החברה"

בניין ברחוב לייב יפה, הרצליה / צילום: כדיה לוי
בניין ברחוב לייב יפה, הרצליה / צילום: כדיה לוי

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הורה להוציא צו פירוק לחברת ע. מאיר שבשליטת עקיבא מאיר. בנוסף הורה בית המשפט למנות את רו"ח אריאל אלפסי ואת עו"ז רז מנגל ממשרד איתן ארז כמפרקים זמניים לחברה, כאשר למפרקים ניתנו סמכויות לניהול החברה לביצוע חקירות. זאת בהמשך לבקשת פירוק שהוגשה נגד החברה וחשפה שיטה לפיה רוכשי דירות קיבלו הנחה בתמורה להלוואה לחברה, בשעה שכלל לא הייתה ודאות למימוש הפרויקטים שאותם שיווקה החברה. הפרשה נחשפה בהרחבה ב"גלובס".

בהמשך לבקשת הפירוק, שהוגשה באמצעות עו"ד אביחי ורדי, מינה בית המשפט את רו"ח אריאל אלפסי כמשקיף לחברה. אלפסי הגיש בפברואר האחרון דוח מפורט שבחן את מצב החברה ומצא כי מתוך 13 פרויקטים שהציגה החברה, מרביתם כלל אינם בשלבי קבלת היתרים או איסוף חתימות דיירים, וספק אם יצאו אל הפועל, ובגין מרביתם החברה מצויה בסכסוך עסקי. רק ארבעה מהם נמצאים בשלב ביצוע, וגם בהם קיימים סכסוכים.

עוד קבע המשקיף כי קיים קושי להעריך את שווי נכסי החברה, בשל הסכסוכים המשפטיים הרבים בהם היא מצויה, ואף קיים קושי להעריך את היקף התחייבויותיה. המשקיף אף גילה ממצאים חמורים לגבי התנהלות החברה שיש בה לסכן כספים של רוכשי דירות, כאשר עקיבא גבה תקבולים מרוכשים במסגרת הסכמי הלוואה, ולא באמצעות הסכמי מכר כחוק. הממונה על חוק המכר אף קנס את החברה.

עוד נמצא כי עקיבא קיבל לידיו מיליוני שקלים ללא הוצאת חשבוניות מס ודיווח כנדרש. עוד עולה מהדוח כי עקיבא משך כספים מהחברות ומרוכשי דירות לחשבונותיו שלו ושל בני משפחתו. עקיבא והחברה לא שמרו את כספי הרוכשים בחשבונות נאמנות כנדרש ועשו שימוש בכספים למטרות אחרות. בנוסף נמצא כי עקיבא והחברות מכרו דירות בפרויקטים ללא כל ודאות כי יצאו אל הפועל. במשך השנים נוצר בחברה גירעון בהון העצמי.

השופטת עיריית וינברג-נוטוביץ החליטה לאמץ את ממצאי התשקיף, וקבעה כי קיימת עילת פירוק נגד החברה. "הן המבחן התזרימי והן המבחן המאזני מצביעים על כך כי החברה חדלת פירעון". קבעה השופטת. "הדבר נחוץ כדי להגן על הציבור ועל מתקשרים פוטנציאליים עם החברה, למען לא ימצאו עצמם תוך זמן קצר בפני שוקת שבורה. לאור ממצאי התשקיף בדבר עירוב נכסים ומשיכת כספים מהחברה על-ידי עקיבא, שלא נסתרה, ניתן בזאת צו איסור דיספוזיציה ביחס לנכסי עקיבא". 

צרו איתנו קשר *5988