בנק הפועלים: הרווח הנקי הרבעוני גדל ב-31% ל-821 מיליון שקל

בנטרול הפרשה שנעשתה ברבעון המקביל ב-2018, צמחו רווחי הבנק בכ-19% ברבעון הראשון של 2019 • הפועלים לא ביצע הפרשות חדשות לחקירה בארה"ב ולא מחלק דיבידנד, אבל ישיק תוכנית לרכישה עצמית של מניותיו • האשראי לציבור לא צמח מתחילת השנה

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר
אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר

הרווח הנקי של בנק הפועלים  ברבעון הראשון של 2019 גדל בכ-31% לסך של כ-821 מיליון שקל. עם זאת, בנטרול הפרשה שנרשמה ברבעון הראשון ב-2018 בגין החקירה בארה"ב, הרווח הנקי ברבעון הראשון אשתקד היה מסתכם בכ-688 מיליון שקל, כך שבנטרולה הרווח של הבנק גדל ברבעון הראשון השנה בכ-19%.

התשואה להון ברבעון הראשון של 2019 של הפועלים עמדה על 8.97% בקצב שנתי, לעומת תשואה להון של 7.16% ברבעון הראשון אשתקד. עם זאת, ברבעון הראשון אשתקד רשם הבנק הפרשות בגין החקירה האמריקאית, בסך של כ-60 מיליון שקל, שבנטרולן התשואה להון של הבנק עמדה על 7.9%.

התוצאות של בנק הפועלים, שבימים אלה נמצא בעיצומו של הליך למציאת מנכ"ל חדש, לא כוללות הפעם הפרשה בגין החקירה בארה"ב. נזכיר כי בגין החקירה והמגעים מול משרד המשפטים האמריקאי הבנק הפריש נכון לסוף מרץ 2019 סכום כולל "בעניין זה" שעומד על כ-611 מיליון דולר, שהם כ-2.2 מיליארד שקל. עם זאת, לצד ההפרשה האמורה בשל הקנס הצפוי לבנק גם יש הוצאות "ממשיות" בגין תשלומים לעורכי דין ואחרים. ברבעון הראשון מדובר בהוצאה של כ-120 מיליון שקל לפני מס, שבשקלולה ההוצאה הכוללת של הפועלים על שירותים משפטיים בגין הפרשה בארה"ב עד כה מסתכמת בכ-950 מיליון שקל. 

ומה לגבי דיבידנד? לבנק הפועלים יש מדיניות דיבידנד מאז תחילת 2017, לחלוקה של עד 40% מהרווח מפעולות רגילות. ברבעון הזה הבנק לא מדווח על דיבידנד. אגב, ברבעון הראשון אשתקד חילק הבנק דיבידנד של כרבע מיליארד שקל.

עם זאת, הבנק מפרט בדוחות כי "כתוצאה מעצם מכירת כ-65% ממניות ישראכרט ברבעון השני של שנת 2019 נוצרו לבנק עודפי הון נוספים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל", ומציין כי "בהמשך לתיאום עם הפיקוח על הבנקים, הנחה דירקטוריון הבנק את ההנהלה לגבש תוכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק כנגד עודפי הון אלה על פני תקופה, בכפוף להוראות הדין והפיקוח על הבנקים בעניין זה. יישום תוכנית כאמור, היקפה או תנאיה, כפופים להחלטה ואישור של דירקטוריון הבנק". כמו כן, בעקבות מימוש רוב ההחזקה של הפועלים בישראכרט, הבנק ייהנה בדוחות הכספיים לרבעון השני של 2019 מרווח נקי של כ-210 מיליון שקל.

סך תיק האשראי של הבנק עמד במקום יחסית ברבעון הראשון השנה, עם גידול קליל מאוד של כחצי מיליארד שקל, שמהווים עלייה סמלית בלבד של כ-0.2%, ביחס לסך האשראי לציבור שהבנק העמיד בסוף 2018. עם זאת, בהשוואה לסוף הרבעון הראשון ב-2018 הרי שהאשראי לציבור גדל בתוך שנה בכ-5%, שרובם המכריע קרו עוד אשתקד. נכון להיום האשראי לציבור של הפועלים מהווה כ-80% מהפיקדונות שהציבור העביר לבנק.

הבנק מפרט כי העמידה במקום בתיק האשראי ביחס לסוף 2018 נובעת מכך שלמול גידול באשראי בסגמנטים מסוימים, כגון המשכנתאות, הבנק הקטין בשלושת החודשים הראשונים של השנה את האשראי הצרכני ללקוחות פרטיים (שלא במשכנתאות) ולתעשייה. אגב, ההוצאות בגין הפסדי אשראי של הבנק הצטמקו ברבעון בכ-44% לכ-121 מיליון שקל, וזאת בעיקר בגלל הוצאה נטו בגין הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי ומחיקות חשבונאיות, שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ריבית נטו של הבנק צמחו ברבעון הראשון השנה בכ-9% ביחס לרבעון המקביל, אגב, גידול חד יותר בהוצאות הריבית לעומת ההכנסות מריבית. לצד זאת גם בנק הפועלים מציג ברבעון הראשון השנה שחיקה בהכנסות מעמלות, כמעט בכל תחומי הפעילות הרלוונטיים. בשורה התחתונה ההכנסות מעמלות קטנו ברבעון הראשון בכ-5% ל-785 מיליון שקל.

ביחס לפעילות ציין הבנק בין היתר כי חל ברבעון הראשון השנה גידול במרווחים הפיננסיים בפיקדונות בשל עליית שיעורי הריבית הדולרית והשקלית וכן שחלה עלייה בהיקפי הפעילות העסקית והאשראי לדיור.

ביחס ליעילות הבנק הציג שיפור ביחס בין ההוצאות להכנסות, כאשר יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון הראשון על 59.2%, בהשוואה ל-62.1% ברבעון המקביל אשתקד, כאשר בבנק מציינים כי "ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, עמד יחס היעילות ברבעון המקביל על 60.3%".

עוד מצוין בדוחות כי "בחודש ינואר 2019 התקבל מכתב מבנק ישראל בנושא שלוחת הבנק בתורכיה, בנק פוזיטיף, בו ציין בנק ישראל כי פעילות הבנק בתורכיה חושפת אותו לסיכונים משמעותיים", ועל כן הבנק בוחן אפשרויות למכירת השלוחה האמורה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988