בזמן שהיא מונחת על המדף: חברת הנדסת המים תהל נקלעה לקשיים תזרימיים ושווייה נשחק

מדוחות החברה האם קרדן אן.וי עולה כי בשל עיכובים בסגירה הפיננסית של פרויקטים, ותזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, נאלצה תהל לנצל קווי אשראי לזמן קצר שעמדו לרשותה • דירקטוריון תהל אישר באחרונה תוכנית חירום שפיתחה הנהלת החברה

אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ
אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ

בכירי חברת ההחזקות הקורסת קרדן אן.וי. , עושים בשנתיים האחרונות מאמצים גדולים למכירת החברה הבת, תהל גרופ (TGI), במטרה לפרוע חלק מחובותיה של קרדן אן.וי למחזיקי האג"ח שלה. עם זאת, דוחות קרדן אן.וי לרבעון הראשון של 2019, שפורסמו אתמול, חושפים כי גם תהל עצמה נקלעה בחודשים האחרונים לקשיים תזרימיים, וכי שווייה המוערך (לצורך מכירה או רישום מניותיה למסחר בבורסה בת"א) הולך ונשחק.

תהל היא חברת הנדסה שמעניקה שירותי תכנון וניהול הקמה של פרויקטים בתחום תשתיות המים. את הרבעון הראשון של 2019 סיימה תהל עם הפסד של 2.9 מיליון אירו המיוחס לבעלי המניות, וזאת בהשוואה להפסד של 337 אלף אירו שרשמה ברבעון המקביל. הגידול בהפסד נבע ביקר מהשפעה שלילית בגין הפרשי שער והוצאות חד-פעמיות.

"פעילות תשתיות המים שלנו עמדה בפני עיכובים במספר פרויקטים, אשר אנחנו צופים כי ניתן יהיה לסגור ברבעונים הקרובים", הסביר מנכ"ל קרדן אן.וי, אריאל חסון. "הוצאות הפרשי שער והוצאות חד-פעמיות הקשורות להתייעלות בתהל השפיעו על התוצאות הכוללת".

תהל ההפסדים מתרחבים, המזומנים מצטמצמים והאשראי גדל
 תהל ההפסדים מתרחבים, המזומנים מצטמצמים והאשראי גדל

ציפיות העבר מול האפשרויות הנוכחיות

את 2018 סיימה תהל גם עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 2 מיליון אירו בלבד, ועניין זה לבדו מעיד על הפער העצום בין ציפיות דירקטוריון קרדן אן.וי בעבר לבין האפשרויות הנוכחיות, בכל הקשור למחיר שיתקבל ממכירת תהל. אם בתחילת התהליך עוד קיוו בקרדן אן.וי לקבל סכום של 120 מיליון אירו לפחות ממכירת החזקותיה (98.43%) בתהל, הרי שבדוח הנוכחי כבר מציינת קרדן אן.וי סכום של 85 מיליון אירו בלבד שעשוי להתקבל מהמכירה.

לדברי קרדן אן.וי, היא מנהלת כיום מגעים עם מספר גורמים בנוגע למכירת החזקותיה בתהל, אולם במקביל היא בוחנת חלופות נוספות, למקרה שלא ניתן יהיה להשלים את המכירה במועד הנדרש על-ידי נאמני סדרות האג"ח שלה. אחת החלופות המרכזיות היא חלוקת מניות תהל למחזיקי האג"ח של קרדן כפירעון חלק מהחוב כלפיהם, בהתאם לשווי המניות שייקבע בעת רישומן למסחר בבורסה.

לקרדן אן.וי חוב של 1.3 מיליארד שקל (322 מיליון אירו) למחזיקי האג"ח שלה מסדרות א' ו-ב', לאחר שפרעה להם לאחרונה סכום של 145 מיליון שקל (36.5 מיליון אירו). מלבד ההחזקה בתהל, מחזיקה קרדן אן.וי גם בפעילות נדל"ן בסין, שאמורה לתרום גם היא בעתיד לפירעון חלק מהחוב למחזיקים.

תהל מתמקדת בביצוע פרויקטים בתחום המים ברחבי העולם באמצעות חברות בנות שבהחזקתה, הפועלות באפריקה, במזרח אירופה, בהודו, בישראל ובאזורים נוספים ברחבי העולם. ברבעון הראשון גדלו הכנסות תהל מביצוע עבודות בכ-12%, ל-35.4 מיליון אירו.

עם זאת, ברווח הגולמי נרשמה דווקא ירידה של 16% ל-4.5 מיליון אירו, עקב תמהיל פרויקטים בעלי רווחיות נמוכה יחסית, שנבע מעיכובים בפרויקטים באפריקה בעלי רווחיות גבוהה. מסיבה זו גם נשחק שיעור הרווחיות הגולמית ל-12.7% בלבד מההכנסות, לעומת 17% ברבעון המקביל אשתקד.

במקביל, רשמה תהל ברבעון הראשון הוצאות נוספות של 1 מיליון אירו בגין תוכנית התייעלות, ואף סבלה מזינוק בהוצאות המימון ל-3.2 מיליון אירו, לעומת 0.5 מיליון אירו בלבד ברבעון המקביל. בחברה הסבירו, כי הזינוק החד בהוצאות המימון נבע בעיקר מהפרשי שער שליליים (היחלשות האירו מול השקל ומטבעות נוספים בעולם), ומהוצאות ריבית בגין גידול בניצול קווי אשראי, כתוצאה מעיכובים בסגירה פיננסית של פרויקטים מסוימים.

תהל סיימה את הרבעון הראשון עם הון עצמי של 38.7 מיליון אירו, המהווה 16.8% בלבד מסך המאזן ועם מזומנים בשווי של 7.1 מיליון דולר בלבד. לשם השוואה, בתום הרבעון המקביל היו ברשות החברה מזומנים בשווי כפול של 14 מיליון דולר.

לדברי תהל, היא זכתה ברבעון הראשון בהזמנות חדשות בהיקף של 43.4 מיליון אירו, שהגדילו את צבר ההזמנות שלה ל-691.9 מיליון אירו, נכון לסוף מארס 2019. נוסף על צבר ההזמנות, חברות בקבוצת תהל התקשרו או קיבלו הודעות בדבר זכייה בפרויקטים נוספים בהיקף של 363 מיליון אירו, אולם אלו טרם צורפו לצבר ההזמנות, בשל היעדר סגירה פיננסית.

כתבי ויתור על אמות מידה פיננסיות

בשל עיכובים בסגירה הפיננסית לפרויקטים אלו, וקבלת מקדמות בגינם, ועקב תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, נאלצה תהל לנצל קווי אשראי לזמן קצר שעמדו לרשותה. לדברי קרדן אן.וי, בצל האי-ודאות לגבי מועד קבלת המקדמות האמורות, והארכת קווי האשראי, וכדי להתמודד עם כל תוצאה שלילית העלולה להיגרם מכך, הכינה הנהלת תהל, בראשות המנכ"ל סער ברכה, תוכנית שמטרתה לגרום לתזרים מזומנים מספק לפעילותה. עם זאת, רואי החשבון של תהל כללו בדוחותיה הפניית תשומת לב לנושאים אלו.

מבט על היקף האשראי הבנקאי שנטלה תהל מגלה, כי נכון לסוף מארס הסתכם אשראי זה ב-56.8 מיליון אירו, לעומת 50.2 מיליון אירו נכון לסוף דצמבר 2018, ובהשוואה ל-35.6 מיליון אירו נכון לסוף מארס 2018. אחת הסיבות לכך היא היעדר כניסת מזומנים מספקת לקופתה של תהל ב-15 החודשים האחרונים.

ברבעון הראשון של 2019 הציגה תהל תזרים מזומנים שלילי של 11 מיליון אירו מפעילות שוטפת, וזאת בהמשך לתזרים מזומנים שלילי של 17 מיליון אירו מפעילות שוטפת, שהציגה תהל בשנת 2018 כולה. לצורך מימון פעילותה, נדרשה כאמור תהל להאריך חלק מקווי האשראי לזמן קצר שמעמידים לה הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים.

להערכת הנהלת תהל, יוארכו קווי אשראי אלו לתקופה נוספת, במידת הנדרש. עם זאת, חלק מהחברות הבנות בקבוצת תהל לא עמדו באמות מידה פיננסיות מסוימות המיוחסות לקווי האשראי הבנקאי לזמן קצר, ונאלצו בשל כך לקבל מהבנקים כתבי ויתור בקשר עם הפרות אלו.

"הנהלת תהל צופה התפתחויות חיוביות בנוגע לאירועים הלא ודאיים שתוארו לעיל", כותבים רואי החשבון. "עם זאת, כדי להתמודד עם התפתחויות שליליות לארועים שתוארו לעיל, אישר דירקטוריון תהל בחודש מארס 2019 תוכנית חירום, אשר פותחה על-ידי הנהלת תהל. תוכנית זו תאפשר להנהלת תהל לנקוט צעדים למכירת נכסים בתוך מספר חודשים ולייצר תזרימי מזומנים מספקים ל-12 החודשים הקרובים". 

צרו איתנו קשר *5988