בצל המריבות עם טראמפ, בייג'ינג משפרת תנאים למשקיעים זרים

בשקט תקשורתי אישר הממשל הסיני שורת הטבות שאמורות לסייע למשקיעים

מלחמת הסחר בין סין וארה"ב / אילוסטרציה: shutterstock
מלחמת הסחר בין סין וארה"ב / אילוסטרציה: shutterstock

בחודשים האחרונים אנו עדים להיווצרותה של מלחמת סחר ממשית בין ארה"ב לסין. רק השבוע, לאחר שהעלה את המכסים על סחורות סיניות מ-10% ל-25%, קרא נשיא ארה"ב לסין לפעול מיידית בנושא הסחר; בעוד שלפי הדיווחים צוות המשא-ומתן הסיני התנער מהתחייבותו בנושאי מפתח, כמו שינוי החוקים המקומיים כחלק מחששות האמריקאים מגניבת קניין רוחני והעברת טכנולוגיה.

ואולם לצד המו"מ המדיני הקשוח, נראה שבסין מתקיימים באחרונה מהלכים חקיקתיים שדווקא עשויים להעיד על צעדים אקטיביים בוני אמון. ב-15 במארס השנה, כמעט בלי הד תקשורתי, אימץ הקונגרס הלאומי חוק השקעות זרות חדש, שמחליף שלושה חוקים קיימים, המסדירים השקעות זרות בסין ומתבססים באופן די מובהק על עקרונות קומוניסטיים שוויוניים מסורתיים.

החוק, שייכנס לתוקף ב-1 ינואר 2020, מבטא את רצונה של ממשלת סין לרצות באופן מסוים את דרישותיה של ארצות הברית, ומנסה לעודד השקעות זרות בסין תוך יצירת סביבה מסחרית מערבית יותר.

החוק החדש מבטיח לתת הגנה טובה יותר לקניין הרוחני שחברות זרות עתירות טכנולוגיה מביאות לסין ומצהיר כי מי שיפר טכנולוגיה של משקיע זר בסין - יבוא על עונשו.

החוק החדש אף מבטל את הדרישה שמשקיעים זרים יחזיקו בשותף סיני מקומי כדי להקים מיזמים עסקיים בסין. בכך, בין היתר, מנסה החוק להעניק הזדמנות שווה למשקיעים זרים בכל הקשור לסוגי תעשיות שבהן מותר להם להשקיע, למענקים ממשלתיים ולתמריצים וסובסידיות - להן היו זכאים בעבר רק מתמודדים סיניים.

החוק מרחיב את הגישה לסין, תוך אימוץ מדיניות של פתיחות והתחייבות ליצור סביבת עסקית המתאפיינת ביציבות, שקיפות, יכולת חיזוי ותחרות הוגנת. בשונה מן המצב בעבר, החוק החדש מתיר חלוקת דיבידנדים לא פרופורציונלית ליחס האחזקות של המשקיעים להון החברה (ומכיר למעשה בזכויות בכורה); מאפשר העברה של אחזקות בתאגיד בכפוף לקבלת הסכמתם של 50% בלבד מבעלי המניות בחברה (וללא הדרישה להסכמת כלל בעלי המניות); מבטל החובה להגיש הסכמי הייסוד של התאגיד והתקנון לאישור הרשויות הממשלתיות; מתיר שימוש במטבע זר בכל הקשור להזרמה של הון לתאגיד ו/או בהוצאה של דיבידנדים, תמלוגים, פיצויים, שיפויים וכד'.

החוק החדש קובע את עקרון ההגנה על הקניין הרוחני של המשקיעים הזרים ואף מעניק להם זכות עמידה בבתי המשפט המקומיים בהקשר זה. עוד מוצהר על הקמת אזורי סחר מיוחדים ויישום מדיניות חדשנית ביחס להשקעות זרות באזורים גאוגרפיים אלה, לשם עידוד ופתיחת השוק המקומי להשקעות זרות ומתיר השתתפות וולונטרית של נציגי המשקיעים הזרים בוועדות השונות של לשכות המסחר הסיניות.

ולמרות כל זאת, אין להתבלבל: מדובר רק בסנונית ראשונה לקראת שינוי מהותי שהכלכלה הסינית צריכה לעבור. למרות שהחוק החדש מאותת על כוונה ברורה של סין להציע סביבה עסקית פתוחה, הוגנת ושוויונית לזרים, המלאכה עוד מרובה.

הוראות רבות מידי בחוק החדש נוסחו באופן כללי ודקלרטיבי ויש לצפות לחקיקת המשך נוספות שתבהיר ותעביר הצהרות אלה לפסים אופרטיביים כדי לאפשר יישומן בפועל ומתן בטחון למשקיעים הזרים הרבים שממתינים להזדמנות להיכנס לשוק הסיני המקומי.

ובכל זאת, אף במסגרת החוק החדש התירה ממשלת סין תעשיות שלמות תחת "רשימה סגורה", אשר בהן למשקיעים הזרים לא תהיה דריסת רגל בשלב זה.

הכותבת היא שותפה במשרד עורכי הדין מ. פירון ושות' ואחראית על פעילות סין במשרד

צרו איתנו קשר *5988