נוטש את הספינה השוקעת? מנכ"ל אי.די.בי ודסק"ש פורש לאחר שלא הצליח לייצב את הקבוצה

שולם לפידות הודיע אמש על רצונו לסיים את תפקידו, והירידות באג"ח אי.די.בי העמיקו לתשואת זבל של 26% • רואי החשבון של אי.די.בי מזהירים בחודשים האחרונים מפני חוסר ודאות בנוגע ליכולת חברת ההחזקות של אדוארדו אלשטיין לפרוע את חובותיה החל משנת 2021 • בשלוש שנותיו כמנכ"ל אי.די.בי ודסק"ש זכה לפידות לשכר מצטבר בעלות של כמעט 30 מיליון שקל - רובו בתגמול הוני

שולם לפידות, מנכ"ל אי.די.בי. פועל במספר חזיתות / צילום: רוני שיצר
שולם לפידות, מנכ"ל אי.די.בי. פועל במספר חזיתות / צילום: רוני שיצר

סיבה נוספת לדאגה עבור מחזיקי איגרות החוב של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות ), שנמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין: אמש (ד') דיווחו אי.די.בי ודסק"ש כי מנכ"ל שתי חברות ההחזקה, שולם לפידות, הודיע ליו"ר הדירקטוריון אלשטיין ולחברי הדירקטוריונים על רצונו לסיים את תפקידו. לדברי אי.די.בי ודסק"ש, מועד סיום כהונתו של לפידות יסוכם בנפרד.

בעקבות הדיווח צנחה היום אג"ח ט' הלא-מובטחת של אי.די.בי בכ-2% למחיר של 66 אגורות בלבד, המשקף תשואה שנתית לפדיון של 26%. אג"ח י"ד של אי.די.בי, המובטחת בשעבוד על מניות דסק"ש, נפלה ביותר מ-1% ומציגה תשואה לפדיון של 16%; ואילו אג"ח ו' של דסק"ש ירדה בקרוב ל-1%, ונסחרה לפי תשואה של 10%.

אי.די.בי ודסק"ש הן שתי חברות נפרדות, אבל הן חולקות את אותם בעלי תפקידים בכירים. אלשטיין מכהן בתפקיד היו"ר, לפידות בתפקיד המנכ"ל, גיל קוטלר הוא סמנכ"ל הכספים של שתיהן, ואהרון קאופמן הוא סמנכ"ל והיועץ המשפטי. 

לפידות (40) הגיע לישראל מארגנטינה בעקבות רכישת השליטה באי.די.בי על ידי אלשטיין ב-2014, ובתחילה שימש אחד מנציגיו של אלשטיין בישראל. בינואר 2016 מונה לפידות למנכ"ל שתי החברות במקומו של חיים גבריאלי, לאחר שניסיון למנות את גיל שרון לתפקיד מנכ"ל דסק"ש נבלם, בעקבות התנגדות הגופים המוסדיים לחבילת השכר שביקש לעצמו. עלות שכרו של לפידות בשלוש השנים בתפקיד המנכ"ל הייתה אף היא בלתי מבוטלת, ועמדה על כמעט 30 מיליון שקל - רובה בתגמול הוני: 13.5 מיליון שקל ב-2016, 8.5 מיליון שקל ב-2017 ו-6.4 מיליון שקל אשתקד.

אלא שימיו של לפידות בתפקיד לא ייזכרו כתקופה שבה יצאה קבוצת ההחזקות החבוטה לדרך חדשה. מאז הרכישה השקיעו חברות שנמצאות בשליטת אלשטיין יותר מ-2.5 מיליארד שקל בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (לא כולל 100 מיליון שקל, שהושקעו עוד קודם לכן בחברת גנדן הפרטית של נוחי דנקנר), אבל גם סכומי עתק אלה טרם הצליחו לייצב את הקבוצה, שיכולתה לשרוד לאורך זמן עדיין מוטלת בספק.

חוסר ודאות בנוגע ליכולת פירעון החוב

אי.די.בי נמצאת כיום במצב פיננסי מורכב, ורואי החשבון שלה אף מזהירים בחודשים האחרונים מפני חוסר ודאות בנוגע ליכולתה לפרוע את חובותיה החל משנת 2021, לאור ההידלדלות הצפויה של נכסיה. במקביל, מנסה החברה בשנה האחרונה להוציא לפועל את מכירת חברת התעופה ישראייר - בינתיים, ללא הצלחה יתרה.

בשוק ההון אף נפוצו בחודשים האחרונים שמועות לגבי מתיחות ביחסים בין לפידות לבין חברים נוספים בקבוצת אלשטיין, על רקע המצב הבעייתי וחוסר ההצלחה במכירת ישראייר. את חברת התעופה והתיירות קיוותה אי.די.בי למכור לפי שווי של לפחות 70 מיליון דולר, אבל נראה כי במצב הנוכחי, גם תמורה של 55 מיליון דולר תספק את אלשטיין ואנשיו.

נכון לסוף מארס הציגה אי.די.בי שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 324 מיליון שקל ורמת מינוף של 117%, לאחר שהפסידה 328 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019 ועוד 230 מיליון שקל ב-2018 כולה. ההפסד ברבעון הראשון הרחיב את הגירעון בהון העצמי של אי.די.בי ל-444 מיליון שקל, ובעקבותיו ממשיכים רואי החשבון של החברה להתריע מפני יכולתה של החברה לפרוע את חובותיה החל בשנת 2021.

"יכולת הפירעון של החברה של יתרת חובותיה בעיתוי הנדרש, החל בשנת 2021, תלויה בין היתר בגורמים שאינם בשליטתה, ובעיקר בשוויה הכלכלי של איגרת החוב מדולפין איי.אל ובתזרימי המזומנים שינבעו ממנה עד לסיום התחייבות החברה כלפי נושיה", כתבו רואי החשבון של אי.די.בי. דוח מקורות ושימושים שפרסמה החברה, הראה כי היא צפויה להגיע ל-1 באפריל 2021 כשברשותה מזומנים בשווי של 232 מיליון שקל, כשבאותו מועד ייוותרו עדיין התחייבויות עתידיות למחזיקי האג"ח בהיקף של כ-2.24 מיליארד שקל - מחציתן בדצמבר 2022, בעת פירעון סדרת אג"ח י"ד.

אלא שלדברי רואי החשבון, בעייתה המרכזית של אי.די.בי בתקופה זו תהיה כמות הנכסים המצומצמת שתיוותר בידיה, ביחס למצב כיום. בשנתיים הקרובות אמורה אי.די.בי למכור את מרבית מניות כלל ביטוח שבידיה תמורת כ-490 מיליון שקל, ולהשלים את מכירת חברת התעופה ישראייר בתמורה ל-201 מיליון שקל (כפי שעולה מדוח התזרים החזוי שצורף לדוח הדירקטוריון).

כך שהחל באפריל 2021 ועד לפירעון מלוא יתרת החוב, צפויה אי.די.בי להישאר עם שלושה נכסים עיקריים: החזקה בחברת הנדל"ן, שרשומה לפי שווי נכסי של 176 מיליון שקל; החזקה בכ-5% ממניות כלל ביטוח, עם שווי שוק נוכחי של כ-160 מיליון שקל; וכן איגרת החוב שקיבלה אי.די.בי מחברת דולפין איי.אל (גם היא בשליטת אלשטיין), שמובטחת בשיעבוד על 116.4 מיליון מניות דיסקונט השקעות (דסק"ש).

לפיכך, יכולת הפירעון של אי.די.בי תלויה בעיקר ביכולתה של דסק"ש לשלם דיבידנדים לדולפין איי.אל, שיועברו לאי.די.בי בדרך של תשלומי קרן וריבית לפירעון איגרת החוב.

אפשרות לרכישת בניין הליפסטיק בניו יורק

יש לציין כי לדסק"ש עצמה יש חוב פיננסי נטו גבוה של 2.64 מיליארד שקל, שצפוי לגדול עוד יותר אם תצלח הצעתה לרכוש את החזקות הציבור בחברה הבת, נכסים ובניין, תמורת 654 מיליון שקל. בעוד ארבעה ימים יחול מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש שהגישה דסק"ש, ולפי מחירה הנוכחי של מניית נכסים ובניין בשוק (340 מיליון שקל), קשה לראות את ציבור המשקיעים נענה להצעה הנוקבת במחיר של 333 שקל למניה בלבד. לפיכך, לא ברור אם תיגנז ההצעה, או שמא יועלה מחיר הרכישה בניסיון להשלימה.

הצעת הרכש הוגשה בניסיון להקל על דסק"ש במציאת פתרון לבעיית הריכוזיות שלה, מאחר שלנכסים ובניין יש שתי חברות בנות ציבוריות (גב ים ומהדרין) ועוד חברה בת מדווחת אחת (ישפרו). מחיקת נכסים ובניין מהמסחר אמנם לא תפתור את הבעיה במלואה, אבל היא תאפשר לעבור לשלב השני של הפיכת סדרות האג"ח שלה לחוב פרטי.

בינתיים, התחילה גם נכסים ובניין לבחון את האפשרות לרכישת בניין הליפסטיק בניו יורק תמורת יותר מחצי מיליארד דולר, בעסקה שעשויה לכלול בין המוכרים גם את אלשטיין עצמו. אם תצא העסקה לפועל, היא תקטין עוד יותר את מצבת המזומנים של הקבוצה ואת יכולותיה להעלות כספים מעלה לצורך פירעון החוב של אי.די.בי. 

צרו איתנו קשר *5988