לידיעת הסטודנטים לחשבונאות: בקרוב תצטרכו לעבור גם בחינה סופית במסים

לפי מסקנות הצוות שמינתה יו"ר מועצת רואי החשבון, תוכנית הלימודים תכלול שבעה סמסטרים במקום שישה, ומנגד תבוטל שנת ההשלמה • לשתי הבחינות הסופיות תתווסף בחינה במסים • בלימודים יושם דגש על טכנולוגיה ומיסוי • שינוי נוסף שנבחן: קיצור ההתמחות משנתיים לשנה וחצי • נשיאת לשכת רואי החשבון: "הסרנו חסמים"

עו"ד אמי פלמור, יו"ר מועצת רואי החשבון ומנכ"לית משרד המשפטים / צילום: יונתן בלום
עו"ד אמי פלמור, יו"ר מועצת רואי החשבון ומנכ"לית משרד המשפטים / צילום: יונתן בלום

המהפכה בלימודי ראיית החשבון צוברת תאוצה וכוללת עוד שינויים דרמטיים, המצטרפים להודעת מועצת רואי החשבון מינואר השנה על קיצור מסלול הלימודים ועל ביטול שנת ההשלמה: משרד המשפטים פרסם תוכנית לימודים חדשה במקצוע, אשר שמה דגש נוסף על תחומי המסים, הטכנולוגיה והאתיקה. מנגד כוללת התוכנית הפחתה משמעותית במשקלה של בחינת החשבונאות הפיננסית, שנחשבת לבחינה הקשה מבין הבחינות הסופיות לכניסה למקצוע.

השינויים הדרמטיים מעוגנים במסקנות הביניים של הצוות המקצועי שמינתה יו"רית מועצת רואי החשבון ומנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, המתפרסמים היום (ד'). לפי ההמלצה, תוכנית הלימודים החדשה, שגובשה בתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה, תתכנס לתוכנית בת שבעה סמסטרים בשכר לימוד אקדמי, תוך ביטול שנת ההשלמה. זאת, במקום שישה סמסטרים בשכר לימוד אקדמי ושנת השלמה בשכר של 23 אלף שקל.

בין ההמלצות המרכזיות: הפחתה במשקל החשבונאות הפיננסית, קיצור הבחינות הסופיות בחשבונאות פיננסית ובביקורת חשבונות, תוספת של בחינה סופית שלישית וחדשה במסים, וכן דגש על לימודי טכנולוגיה ואתיקה. המהלך צפוי לחסוך לסטודנטים אלפי שקלים, לקצר את מסלול ההכשרה, ובכך להקדים את כניסתם לשוק העבודה.

כמהלך משלים למהפכה, סיכמה פלמור יחד עם נשיאת לשכת רואי חשבון, רו"ח איריס שטרק, על קיום דיון מיוחד במועצה, שבמסגרתו תיבחן התאמת תקופת ההתמחות לרפורמה. זאת, במטרה להמליץ לשר המשפטים על קיצור ההתמחות משנתיים לשנה וחצי; כך שמסלול ההכשרה כולו יימשך חמש שנים (שלוש שנים וחצי לימודים אקדמיים ושנה וחצי התמחות) במקום שש שנים. 

המסלול החדש לרישיון רואה חשבון
 המסלול החדש לרישיון רואה חשבון

חיסכון כספי

אחת המטרות המרכזיות של מועצת רואי החשבון ברפורמה היא להפוך את לימודי החשבונאות ואת הבחינות הסופיות לרלוונטיים יותר, תוך הפחתה דרמטית של הנפח שתופסים לימודי החשבונאות הפיננסית, והורדת הלחץ שיצר המבחן הסופי בתחום. זאת, לאחר שבמהלך בחינת עדכון תוכנית הלימודים התברר כי השימוש בחשבונאות פיננסית במהלך עבודתם של רואי החשבון בפרקטיקה הוא שולי, בוודאי יחסית למשקל שניתן למקצוע זה בלימודים.

בהודעת משרד המשפטים בנוגע לשינוי התוכנית נמסר כי "השינויים במסלול ההסמכה הם תוצר של תהליך טיוב רגולציה שבוצע במשרד המשפטים, שבעקבותיו החלה מועצת רואי החשבון בעיצוב מחדש של מסלול ההכשרה למקצוע ראיית חשבון, במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי על הסטודנטים והנבחנים, וליצור איזון נכון וראוי בין ההשכלה האקדמית בתחום החשבונאות לבין צורכי המקצוע".

ראשיתו של המהפך בינואר השנה, אז החליטה מועצת רואי החשבון על ביטול הפטור מבחינות המועצה שניתן על סמך שנת ההשלמה, מהלך שהפך אותה למיותרת. כיום, במסגרת המסלול להסמכת רואי חשבון - על הסטודנטים לחשבונאות לעבור בהצלחה 15 בחינות מועצה. אולם סטודנטים העומדים בתנאים שנקבעו, יכולים לקבל פטור ממרבית בחינות אלה.

כך, מי שמסיים תואר ראשון במוסד לימודים מוכר, מקבל פטור מ-10 מבחני מועצה. לאחר סיום התואר הראשון, הבוגר יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: הראשונה, לגשת לחמשת המבחנים הנותרים מטעם מועצת רואי החשבון; והשנייה, להמשיך ללימודי שנה ד' (שנת השלמה) במוסד הלימודים, ולקבל פטור מעוד שלוש בחינות מועצה, כך שיהיה עליו לגשת לשתי בחינות  מועצה בלבד: ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות (משך הבחינה: 5 שעות), וחשבונאות פיננסית מתקדמת (משך הבחינה 6:45 שעות). שכר הלימוד לשנת ההשלמה הוא כ-25 אלף שקל, בניגוד לשנה אקדמית רגילה שעלותה כ-10,000 שקל.

לפי התוכנית החדשה, בסמוך לאחר סיום התואר האקדמי ניתן יהיה לגשת לשלוש בחינות סופיות, ללא תקופת היערכות ממושכת: שתי הבחינות הקיימות כיום - ביקורת חשבונות וחשבונאות פיננסית מתקדמת, ובנוסף - בחינת מועצה שלישית וחדשה במסים. משקל הבחינות הסופיות יהיה שווה, וכל בחינה סופית תהיה ממוקדת ותימשך עד ארבע שעות. מסגרת הזמן הכוללת של הבחינות הסופיות תיוותר 12 שעות, כפי שהיה בעבר - בחלוקה שווה בין שלוש הבחינות הסופיות.  כמו כן, הבחינות הסופיות לא יהיו מבוססות על שינון, אלא על הבנה, יכולות ניתוח וחשיבה.

חשיבות המסים

המהפכה במסלול ההכשרה של רואי חשבון נולדה על רקע תלונות של סטודנטים לחשבונאות על מתכונת הבחינות, וכן נגד שנת ההשלמה היקרה שהם נאלצים לעבור, רק כדי להימנע ממסכת מפרכת של מבחנים (ראו מסגרת). התלונות הגיעו, כך נראה, למקומות הנכונים והובילו לבדיקה יסודית ולמהפכה הנוכחית המתחוללת בהסמכה למקצוע.

במשרד המשפטים מגדירים את המהלך כ"מהלך היסטורי", וכזה שלהערכתם צפוי להקל משמעותית על הסטודנטים לחשבונאות לאורך תקופת ההכשרה. להערכתם, מקבלי ההחלטות זיהו את הצרכים והפערים הקיימים, עד כדי גיבוש תוכנית לימודים חדשה, שבגינה יינתנו פטורים מבחינות המועצה על סמך תואר אקדמי.

לצד החלטתה, הודיעה המועצה כי בכוונתה למנות צוות מקצועי שיבחן את תוכניות הלימודים ואת רשימת הנושאים בבחינות המועצה, וימליץ על תוכנית בחינות ולימודים מעודכנת. תוכנית הלימודים החדשה בחשבונאות מכוונת לאזן מחדש בין תחומי הידע הנלמדים. כפי שמפורט בדוח הביניים של הצוות המקצועי, ולפי הנאמר בדיונים שבהם השתתפו רואי חשבון מובילים ואנשי אקדמיה מתחום החשבונאות, תהליך ההכשרה של רואי החשבון בישראל נשען על תמהיל לא מאוזן, כאשר קיים מיקוד יתר בתחום החשבונאות הפיננסית באופן שאינו מידתי.

עם יישום המלצות הצוות המקצועי, עתיד להיווצר איזון מחודש בין תחומי הידע הנדרשים לרואי החשבון, הורדת המשקל מתחום חשבונאות פיננסית; ולצד זאת העלאת המשקל של תחומי המסים, החשבונאות הניהולית והטכנולוגיה, כמו גם העמקת הידע באתיקה.

על-פי המלצות הצוות המקצועי, התברר מסקירה של תוכניות הלימוד בחוג לחשבונאות במדינות המערב וכן מסקירה של שוק העבודה כי מסים הם תחום חיוני לעבודת רואה חשבון. הוספת הבחינה הסופית בדיני מסים תואמת את המצב במדינות אחרות בעולם. זאת, אחרי שהצוות המקצועי זיהה צורך במתן דגש על תחום המסים ברמה הנדרשת למקצוע, גם מתוקף תפקידו של רואה החשבון כשומר סף.

לדברי יו"ר צוות מסים, רו"ח-עו"ד משה אשר, "כאשר רואה חשבון מצטרף למקצוע, הוא נדרש לרמת מיומנות גבוהה בהתאם לשינויים הקיימים בסביבה הרגולטורית. קיימת חשיבות לידע נרחב בדיני מסים לשם מתן שירותים מקצועיים שוטפים ללקוחות, כמו גם לשם ביצוע תהליך ביקורת על דוחות כספיים שנתיים. כל זאת, תוך הבנת תפקיד רואה החשבון כשומר סף".

במשרד המשפטים מסבירים כי השינויים בתוכנית הלימודים ובבחינות הסופיות נועדו לשם מתן דגש על הבנה עמוקה של עקרונות משמעותיים המנחים את רואי החשבון בעבודתם, באופן הצפוי לגרום ללימודי החשבונאות להיות מהודקים ורלוונטיים לסביבה המשתנה. זאת, לנוכח העדכונים בתקינה החשבונאית, השינויים בסביבה העסקית, ומורכבות הממשל התאגידי במארג הרגולטורי המודרני, בשים לב לבסיס השוואה בינלאומי.

טלטלה בשוק

מנכ"לית משרד המשפטים ויו"רית מועצת רואי החשבון, פלמור, מסרה הבוקר כי "אחרי עשרות שנים שבהן סבלו לימודי מקצוע ראיית החשבון מקיבעון ומחוסר התאמה מלא לסביבה העסקית המשתנה, אני שמחה על השלמת המהלך המקצועי והיסודי שהובלנו במועצה. מדובר בתהליך מורכב, שמטלטל את המוסדות האקדמיים ואת השוק. התוצאה הסופית תהיה חיזוק מעמדם והכשרתם של רואי החשבון כשומרי סף חיוניים בכלכלה הישראלית מצד אחד, והקלה בנטל הרגולטורי והכספי על הסטודנטים מצד שני".

נשיאת לשכת רואי החשבון שטרק הוסיפה כי "המהלך החשוב הזה דרש חשיבה מעמיקה על עתיד המקצוע ועל התאמתו לדור הצעיר. אנו יוצאים עם בשורה חדשה, שתעודד הרבה יותר צעירים לבחור במקצוע, המשלב בין העיסוק בראיית חשבון לשימוש מוגבר בטכנולוגיה מתקדמת, ויישום מערכות מידע בעבודה השוטפת.

"אנו ממשיכים לשמור על איכות מקצועית גבוהה, אבל גם מסירים הרבה מאוד חסמים וכן מוסיפים תכנים רלוונטיים וכלים מתקדמים. המטרה שלנו היא, שהשילוב הזה יזניק את מקצוע ראיית החשבון, כך שהמוסמכים החדשים ישלבו בין העולם הכלכלי והפיננסי לטכנולוגי, מהלך שיקנה להם כרטיס כניסה למגוון רחב של עיסוקים שבהם נדרשות מיומנויות, יכולות ואתיקה".

שר המשפטים, אמיר אוחנה, נתן את ברכתו לרפורמה (שקודמה בעיקר בתקופתה של שרת המשפטים הקודמת, איילת שקד), וציין כי "מדובר ברפורמה חשובה שמביאה בשורה מהותית ללימודי מקצוע ראיית החשבון, ותצעיד את התחום כולו קדימה". 

לדברי רו"ח יוסף לבנזון, יו"ר ארגון עובדי EY ישראל, "כמי שחי את השטח ומכיר את עבודתם של מאות סטודנטים, מתמחים ומוסמכים, אני מברך על החלטת משרד המשפטים ועל פועלה של לשכת רואי החשבון בראשות איריס שטרק. השינויים בהחלט עשויים לפתור חלק מן הבעייתיות בענף ראיית החשבון, שמצד אחד חווה הצפה, ומאידך לוקה בחוסר תמורה למאמץ שמשקיעים הסטודנטים והמתמחים, בעיות שבעטיין קמנו, עשינו מעשה והקמנו ארגון עובדים שמשפיע על הסדרת הענף כולו.

"אי-אפשר להתכחש לשינויים הטכנולוגיים המתרחשים בענף, אשר מצמצמים את העיסוק הטכני-חשבונאי בעבודתם של רואות ורואי החשבון ומגבירים את הצורך בהבנה של אספקטים מיסויים מהותיים. הגלובליזציה והטכנולוגיה מחייבים אותנו להכיר ולהבין את משטר המס, ולטעמי בהחלט נכון שרואה החשבון יהיה בעל רמת הבנה מיסויית מספקת. גם ביטול שנת ההשלמה וקיצור תקופת ההתמחות - כל עוד הם באים לצד התמקצעות ומבחנים מהותיים המותאמים לתחום ההתמחות שבוצה בפועל - הם צעדים חשובים".

בראשות הצוות שמינתה פלמור ושגיבש את הרפורמה בלימודי החשבונאות, עמדה ד"ר ורו"ח קרן בר-חוה, ראשת החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, נציגת המועצה להשכלה גבוהה במועצת רואי החשבון, וחברה במוסד לתקינה חשבונאית. לצידה כיהנו כחברים בצוות: רו"ח-עו"ד משה אשר, לשעבר מנהל רשות המסים וחבר במועצת רואי החשבון, וכיום יועץ בתחומי המסים והליווי העסקי; פרופ' ורו"ח דן וייס, חבר סגל וראש מכון קסירר למחקר בחשבונאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א; ופרופ' ורו"ח יורם עדן, ראש בית הספר הבינתחומי לחברה ולקהילה במכללה האקדמית הדסה ויו"ר הוועדה המייעצת לנושאי בחינות של מועצת רואי החשבון. 

המתנגדים: "אין צורך בבחינה נוספת במסים. יש להסתפק בבחינה סופית אחת"

לא כולם "מחבקים" את כל התוכניות העומדות בלב המהפכה בלימודי החשבונאות. רו"ח שלומי שוב, ראש תוכנית חשבונאות וסגן דיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, מספק זווית אחרת על המהפכה הצפויה, תוך שהוא מבהיר כי לא כל הנוצץ זהב הוא.

לדבריו, "הרפורמה ביסודה מגיעה ממקום נכון בעצם ביטול העיוות ההיסטורי של שנת ההשלמה, שמקורה היה כמקור הכנסה חוץ תקציבי לאוניברסיטאות - שכר לימוד לא מסובסד. כפועל יוצא, נוצר 'שיפטינג' מלאכותי של נושאים שנלמדו בין התואר לבין שנת ההשלמה, כך שבתום התואר לא כל הסטודנטים למדו את אותם נושאים. כעת, הנושאים יילמדו בצורה מסודרת ומובנית במסגרת לימודי התואר הראשון - וצריך לתת קרדיט למשרד המשפטים שהצליח להעביר את זה מול הגופים המתוקצבים והות"ת".

עם זאת, רו"ח שוב מביע התנגדות עזה להוספת הבחינה במסים - התנגדות שהובעה גם בפני הצוות המקצועי שבחן את הנושא. לדבריו, "זה לא שתחום המסים אינו חשוב. תחום המסים נלמד בצורה נרחבת ועמוקה במסגרת לימודי התואר בחשבונאות - אצלי, זה חמישה קורסים משמעותיים ביותר עם מרצים מובילים ומרתקים - אבל לא על כל התמחות בלימודים צריך מבחן חיצוני".

עוד מוסיף שוב כי יש לצמצם את הבחינות הסופיות לבחינה אחת בלבד. "אני בעד צמצום לבחינה חיצונית אחת. לצערי, המציאות מוכיחה שכל מבחן שהמדינה מקיימת - והכול מרצון טוב - יוצר אין סוף בעיות. רגולציה מודרנית צריכה לסמוך על המוסדות להשכלה גבוהה, שהם פועלים בהתאם לתוכניות שהגישו. זאת, כאשר במקביל יש לשפר את הפיקוח והבקרה ולהפעיל סנקציות על מוסדות שלא פועלים באופן נאות". 

שוב מציין כי המהפכה המשמעותית והקריטית ביותר - אם תתרחש - תהיה קיצור תקופת ההתמחות משנתיים לשנה וחצי. "מעבר לאורך המיותר של ההתמחות, חייבים לשפר את האטרקטיביות של המקצוע לצעירים. זה כמובן חייב להיות מלווה בעליית שכר משמעותית כבר בתקופת ההתמחות. נכון לעכשיו, יש חוסר הלימה משווע בין המאמץ האדיר שמשקיעים הסטודנטים לבין התגמול שלהם בתקופת ההתמחות. המחסור במתמחים נותן כיום את אותותיו, ואנחנו מתחילים להרגיש עליית שכר, אבל זה כמובן עדיין לא מספיק". 

מחאת הסטודנטים על הקושי של בחינות המועצה הציתה את המהפכה

מבחני ההסמכה בראיית חשבון נחשבים למתישים במיוחד. במשך חודשים ארוכים הנבחנים משננים חומר לימוד מקיף ביותר, הכולל סעיפי חוק ונוסחאות מורכבות, שבהם הם נדרשים לשלוט ברמה גבוהה. בסיום התקופה המייגעת, נבחנים הסטודנטים בבחינות הסמכה סופיות. בחינת ההסמכה בחשבונאות פיננסית המתקדמת, נחשבת לקשה מבין שתי הבחינות (השנייה היא בנושא "ביקורת חשבונות"), וככלל, אחוזי המעבר בה נמוכים יותר.

בשנים האחרונות חזר על עצמו ריטואל קבוע, שבו מיד עם סיומו של המבחן הסופי (כל אחד מהשניים) נשמעו טענות מצד סטודנטים לחשבונאות כי המבחן הקשה, ולעתים בלתי עביר לטענתם, נועד לסגור את שערי המקצוע באופן מלאכותי. אחוזי המעבר הנמוכים במבחנים, שהיו מתפרסמים זמן קצר לאחר מכן, היו האישור לתחושות הסובייקטיביות של הנבחנים. 

שיעורי מעבר בבחינות מועצה
 שיעורי מעבר בבחינות מועצה

כך לדוגמה, באפריל השנה פורסמו תוצאות בחינות ההסמכה של הסטודנטים לחשבונאות, שניגשו למבחנים במועד סתיו 2018. התברר כי 43% מכלל הנבחנים בשני המבחנים - נכשלו. את הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, שנערכה בדצמבר האחרון, עברו רק 40%. בבחינת ההסמכה של הסטודנטים לחשבונאות שנערכו במועד הקודם, מועד אביב 2018, עברו את הבחינה בנושא ביקורת חשבונות רק 34% מכ-800 הנבחנים שניגשו; ובבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, שיעור המעבר הכללי בבחינה היה אז 40.9%.

על רקע שיעורי המעבר הנמוכים בבחינות - או אחוזי הכישלון הגבוהים אם תרצו - טענו מאות הסטודנטים שנכשלו בבחינות ההסמכה בשנים האחרונות כי המועצה משתמשת במבחנים כחסם למקצוע. לדבריהם,  ראוי היה להתחיל את השינויים כבר בלימודי התואר הראשון, או לכל המאוחר בשנת ההשלמה.

הגפרור הראשון שנזרק לשדה הבוער הזה היה לכאורה השינוי שנערך במתכונת הבחינות לפני מספר שנים, ושהוחל לראשונה בבחינות ההסמכה במועד אביב 2017. סטודנטים רבים שניגשו למבחן באותה שנה, התלוננו על עוול גדול שנעשה להם, לאחר שלטענתם הוצבה בפניהם משימה בלתי אפשרית - מבחן בלתי פתיר. מאז, נרשמה ירידה הולכת ומתמשכת באחוזי המעבר בבחינות, ולצידה מתקיימת מחאה מתמשכת של סטודנטים ונבחנים בבחינות ההסמכה, המתגלגלת ממועד למועד. במסגרת המחאה הזאת הוקמו קבוצות פייסבוק ומטה מאבק, הכוללים אלפי סטודנטים ונבחנים.

בתלונות הללו דנו הצוותים המקצועיים שהוקמו. מסקנות עבודת הצוותים אומצו, ומהווים את המהפכה הגדולה בלימודי החשבונאות שיוצאת לדרך, ושצפויה לקצר את מסלול ההכשרה ולהקל את הכניסה למקצוע. 

צרו איתנו קשר *5988